Celoživotní vzdělávání je u nás garancí kvality. Připomněli jsme si výročí narození bohemisty Milana Jelínka. Červnový kongres etnologů byl největší za poslední dvě dekády.

Web fakulty  |  7/2023
9. 7. 2023, 11:11  |  English

Fakultní newsletter

Editorial: Přejeme příjemné léto

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

také letos jsme akademický rok zakončili odpoledním matiné – neformálním setkáním zaměstnankyň a zaměstnanců filozofické fakulty. Podobně jako loni nás potěšil váš zájem o dobrou hudbu, vynikající jídlo a pití a také o běžně nepřístupná fakultní místa. Věříme, že jste si setkání užili alespoň stejně tak dobře jako my. 

Jménem Oddělení vnějších vztahů FF MU vám přeji krásné léto!

Patrik Švec
editor fakultního newsletteru

Další fotografie  Externí odkaz

Téma

Zuzana Šalamounová: Celoživotní vzdělávání je u nás garancí kvality

Poslechněte si rozhovor se Zuzanou Šalamounovou, která hovoří o nové nabídce celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Zjistěte více

Před sto lety se narodil významný bohemista prof. Milan Jelínek

V 60. letech působil jako děkan FF MU, na počátku 90. let byl pak rektorem Masarykovy univerzity. Výročí připomíná Michal Křístek z Ústavu českého jazyka FF MU.

Zjistěte více
 

Norské léto na filozofické fakultě: literatura napříč žánry a oslava půlstoletí

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU uspořádá vůbec poprvé letní školu, do programu se zapojí literáti a hosté Měsíce autorského čtení.

Zjistěte více

Červnový kongres etnologů byl největší za poslední dvě dekády, ohlasy jsou pozitivní

Zúčastnilo se ho přes 900 delegátů z různých koutů světa – vedle Marilyn Strathern také například Andrea Pető či Michał Buchowski.

Zjistěte více
 

Nové kurzy přiblíží digitální kurátorství, naučí základům norštiny i nizozemštiny

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nabízí nové kurzy celoživotního vzdělávání, přihlásit se mohou zájemci všech generací.

Zjistěte více

Jak se píše a čte na filozofické fakultě? Své knihy představí Miloš Štědroň, Petr Váša i Adéla Elbel

Nový cyklus autorských večerů s literáty, básníky, akademiky i začínajícími autory v červnu otevřel brněnský publicista František Schildberger. V září na něj naváže Tereza Horáková, Veronika Řezníčková a Jiří Kroupa – pohovoří o knize Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění.

Zjistěte více

Knihovna bude v červenci zavřená, v srpnu částečně otevřená

Proběhne revize knih, výpočetní techniky a generální úklid prostor.

Zjistěte více
 

Plánované cvičení po roce opět prověří požární bezpečnost fakulty

V jednotlivých budovách proběhne ve dnech 26. a 28. 7. a 9. 8. 2023.

Zjistěte více

HR Award – Evropská komise zhodnotila zavádění personální strategie HR Award

FF MU obdržela pozitivní hodnocení za pokroky v zavádění personální strategie.

Zjistěte více
 

Hodnocení vybavení učeben

Přečtěte si závěrečnou zprávu dotazníkového šetření, které mezi vyučujícími proběhlo v říjnu loňského roku. Zjištění budou mimo jiné reflektována při budoucích inovacích učeben.

Zjistěte více

Atmosféru fakulty i možnosti studia uchazečům přibližuje „živočichopis“

Od podzimu 2022 jsme v rámci obvyklé propagační kampaně směrem k uchazečům o studium, která probíhá především na sociálních sítích, přešli od příběhů konkrétních studentů a absolventů k ironicky laděným videím, jež představují různé „živočišné druhy“ vyskytující se v ekosystému fakulty.

Zjistěte více

Sledujte zápisy z porad vedení

po 19. 6.

Porada vedoucích akademických pracovišť č. 4 

po 19. 6.

Zasedání Akademického senátu 

po 26. 6.

Kolegium děkanky č. 12 

Co nás čeká v následujících měsících

po 22. 5. – pá 15. 9.

Češi poznávají arabský svět, Arabové život v Česku, orientalisté/arabisté 

Výstava v prostorách Ústavu klasických studií FF MU představuje významné představitele arabské komunity žijící v Praze i okolí, a také arabisty/orientalisty angažující se dlouhodobě ve Společnosti česko-arabské, kteří v roce 2022 oslavili významná životní jubilea.

út 23. 5. – pá 15. 9.

Syn pouště – cestovatel a fotograf Alois Musil (1868–1944) 

Výstava ve foyer budovy B2 představí výběr Musilových fotografií z jeho cest po Blízkém východě a také repliku Musilovy mapy severního Hidžádu.

čt 29. 6. – pá 29. 9.

Výstava „Slované – život a smrt“ 

Výstava představuje exponáty ze sbírek Ústavu archeologie a muzeologie FF MU a spolupracujících institucí – Slovanského hradiště v Mikulčicích (Masarykovo muzeum v Hodoníně) a Muzea Kouřimska v Kouřimi (Regionální muzeum v Kolíně), doplněné audiovizuálními materiály a expozicí virtuální reality, v níž mají návštěvníci možnost „vzít do ruky“ soudobé artefakty.

čt 20. 7.

MUNI na Meltingpotu 

Meltingpot je multioborové diskusní fórum prezentující myšlenky, témata, informace a vize na poli globálních i osobních výzev v neformální atmosféře hudebního festivalu Colours of Ostrava. Masarykova univerzita se letos zúčastní fóra poprvé – v rámci UNIVERCITY STAGE vystoupí odborníci z MUNI s podnětnými přednáškami, diskuzemi a prezentacemi. Na venkovní scéně představí témata vědy, výzkumu i současnosti filozofická fakulta, přírodovědecká fakulta, lékařská fakulta a fakulta sociálních studií.

po 31. 7.

Konec registrace předmětů

út 1. 8.

Začátek zápisu předmětů

po 11. – pá 15. 9.

Orientační týden 

V rámci orientačního týdne se noví studenti mohou seznámit se členy své katedry, obecnými požadavky i specifiky studia oboru. Letos poprvé ještě před zahájením výuky!

po 18. 9.

Začátek výuky

Další události sledujte v kalendáři akcí na webu. Všechny termíny studijní agendy naleznete v harmonogramu v ISu.

Fakulta v médiích

MU poprvé patří mezi 400 nejlepších univerzit světa  Externí odkaz

Science slam představí vědu z MU publiku Colours of Ostrava  Externí odkaz

Prodlužující se stopáže filmů jsou jen iluze, ale přestávka by se do kina vrátit mohla, míní Kokeš  Externí odkaz

Hus nespadl z čistého nebe  Externí odkaz

O vědě a vědcích: Narozeni v carském Rusku  Externí odkaz

Příští číslo fakultního newsletteru vyjde 10. září. Příspěvky můžete zasílat do 6. září na propagace@phil.muni.cz.

Odkaz  Web fakulty Odkaz  Sekce Zaměstnanec Odkaz  Starší newslettery

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Discord     Twitter     LinkedIn     Youtube