Nové kurzy přiblíží digitální kurátorství, naučí základům norštiny i nizozemštiny

Širokou paletu zajímavých kurzů napříč humanitními obory zahrnuje nová nabídka celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Účastníci získají vhled do témat a oborů, které jim představí zkušení pedagogové a lektoři.

20. 6. 2023 Markéta Stulírová Uchazeči

Foto: archiv FF MU

Kurzy Skandinávie – společnost a kulturaNizozemština – jazyk a reálie posluchačům představí reálie zmíněných zemí, historické a kulturní souvislosti. Kurz Skandinávie – společnost a kultura je určený lidem se zájmem o skandinávské země, kteří se chtějí naučit základy norštiny na úrovni A1 a zároveň získat geografický i historicko-kulturní přehled o Dánsku, Norsku a Švédsku. Kurz je strukturován a koncipován tak, aby pokrýval okruhy společenského diskurzu v současnosti ve všech skandinávských zemích. Účastníci budou mít také možnost osvojit si základy norštiny. „Kurz pojednává o tématech, jako jsou geografie a přírodní poměry, Skandinávie a ochrana klimatu, arktické oblasti, práva a postavení menšin ve skandinávských zemích, nebo například o sámštině a kulturních střediscích, turistických cílech a památkách UNESCO,“ představila alespoň některá z témat vyučující kurzu Adéla FicováÚstavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU.

Kurz Nizozemština – jazyk a reálie nabídne úvod do jazyka, reálií, kultury, politiky, společnosti a historie nizozemsky mluvících zemí. „V cyklu přednášek se studenti seznámí s tématy týkajícími se Nizozemska a Belgie: geografií, politickou situací a politikou Nizozemska a Belgie v oblasti ochrany klimatu, zahraniční politikou, vztahy Beneluxu a EU, zaměříme se i na historické souvislosti či postavení monarchie v obou zemích. Budeme se rovněž věnovat situaci nizozemštiny v obou zemích. V oblasti kultury nás budou zajímat kulturní střediska, turistické cíle a památky a jejich význam, výtvarné umění, architektura, hudba, tanec. Nizozemsky mluvící země poznáme i prostřednictvím nizozemsky psané literatury v překladech a zaměříme se na recepci nizozemské literatury v českých zemích,“ uvedla garantka kurzu Marta KosteleckáÚstavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU.

Získat znalosti a dovednosti k zabezpečení ochrany dat pomůže kurz digitálního kurátorství, jenž je koncipován jako úvod do problematiky kurátorského přístupu k dlouhodobé ochraně digitálních informací. „Představíme postupy digitálního a datového kurátorství včetně způsobů uchovávání a zvyšování hodnoty dat, jejich správy a sdílení, a použití nástrojů a standardů v praxi,“ přiblížil náplň vyučující kurzu Michal KonečnýKatedry informačních studií a knihovnictví FF MU. Účastníci se naučí, jak chránit digitální kulturní dědictví před ztrátou a zničením nebo jak vyvinout strategie pro jeho efektivní a dlouhodobou ochranu. „Formou e-learningových modulů se posluchači seznámí s teorií a souvislostmi, získané znalosti si pak ověří při plnění dílčích úkolů. Součástí kurzu je také workshop, na němž si lze vyzkoušet některé z nástrojů používaných digitálními kurátory,“ dodal Konečný. Kurz je vypsán pod názvem Digitální kurátorství: Jak uchovávat digitální data paměťových institucí pro budoucí generace.

Pracovat s daty a pochopit souvislosti ve světě dat naučí kurz nazvaný Práce s daty: Jak porozumět světu dat a být strůjcem pokroku. „Základní dovednosti v práci s daty jsou cenné v osobním i pracovním životě. Společně se naučíme data správně vyhledávat, sbírat, analyzovat, objevovat v nich zajímavé trendy, proměňovat je na informace a informace pak v cenné znalosti. V neposlední řadě se zaměříme i na efektivní a smysluplné vizualizace dat a grafy. Prakticky pojatý kurz pro začátečníky se zaměří nejen na užitečné dovednosti s nástroji a programy, ale i na odhalování záludností světa dat: když pochopíme, jak data kolem nás fungují, získáme účinnou imunitu proti datovým a vizualizačním manipulacím,“ upřesnil Tomáš MarekKatedry informačních studií a knihovnictví.

Kurzem DigiCompEdu: Jak smysluplně rozvíjet digitální kompetence učitele i žáků posluchače provede Michal ČernýKatedry informačních studií a knihovnictví. „Smyslem kurzu je seznámit učitele, knihovníky a další vzdělavatele s modelem digitálních kompetencí DigCompEdu, jenž je zaměřen na hlubší integraci technologií do procesu výuky. Jednotlivé modely se zaměřují na témata související s osobním rozvojem vzdělavatele, s přípravou a realizací lekcí i s cílenou podporou žáků či studentů. Kurz pracuje s teoretickými znalostmi, které účastník v jednotlivých úkolech implementuje do své vlastní vzdělávací praxe, ať již reálné nebo myšlené. Cílem kurzu je reálný praktický rozvoj kompetencí vzdělavatele k využívání konkrétních nástrojů, konceptů a technologií,“ uvedl Černý.

„Vytváříte produkty, navrhujete služby, vedete týmy a chcete v tom být lepší? Kurz Design Thinking vám umožní posunout vaše projekty na novou úroveň.“

Kateřina Švidrnochová
lektorka

Kurz Age management pro personální řízení obsáhne komplexní problematiku řízení zaměstnanců s ohledem na věk a životní fáze zaměstnance, čímž reaguje na aktuální výzvy na trhu práce spojené nejen s jeho demografickými proměnami, ale i s nástupem nové generace i s rozvojem digitalizace a globalizace. Účastníci se na kurzu seznámí se základními teoretickými východisky, principy, cíli, nástroji a možnostmi implementace age managementu do personální praxe. Kurz se skládá z 5 modulů, každý v rozsahu 8 hodin.

Především pro tvůrce služeb či pracovníkům knihoven a muzeí fakulta nabízí kurz Design Thinking: Jak nabízet žádoucí a úspěšné služby nebo řešit komplexní problémy. „Vytváříte produkty, navrhujete služby, vedete týmy a chcete v tom být lepší? Kurz Design Thinking vám umožní posunout vaše projekty na novou úroveň. Design Thinking, tedy designové myšlení, učí přemýšlet mimo běžné struktury a hledat inovativní řešení. Jednotlivé kapitoly kurzu posluchače postupně seznámí s principy a s procesem navrhování služeb, s fázemi tohoto procesu a s praktickými ověřenými metodami, které vám usnadní práci. Setkáte se s úkoly, u kterých si budete muset vyhrnout rukávy a něco si vyzkoušet. Naučíte se navrhovat služby a produkty tak, aby lidem byly opravdu užitečné,“ uvedla vyučující kurzu Kateřina Švidrnochová.

Kurzy vznikly díky Národnímu plánu obnovy pro výuku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Podmínkou k přijetí do kurzu je podání přihlášky, a to do naplnění vypsané kapacity.

Mohlo by vás zajímat

Švédština – jazyk a reálie
Zúčastněte se výuky švédštiny s důrazem na praktický jazyk každodenního života a seznamte se s reáliemi, které mají klíčový význam pro porozumění a vhled do současné švédské společnosti.

Age management pro personální řízení
Kurz se zaměří na komplexní problematiku řízení zaměstnanců s ohledem na věk a aktuální životní fázi zaměstnance. Reaguje tak na současné výzvy na trhu práce spojené nejen s nástupem nové generace, ale také s rozvojem digitalizace a globalizace.

Kulturní a přírodní bohatství Řecka: od antiky po současnost
Seznamte se s kulturním dědictvím Řecka od antiky po současnost a poznejte přírodní zajímavosti i současné reálie. Každá lekce bude vždy zaměřená na konkrétní region a stručně představí jeho dějiny a podrobněji pak nejvýznamnější kulturní a přírodní lokality, architekturu či turisticky atraktivní místa.

Celoživotní vzdělávání


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.