Pilotní projekt pro low-barrier přístup k ochraně digitálního obsahu (LTP-pilot) (LTP-pilot)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Institute of Computer Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
516R1/2014
Project Period
9/2014 - 10/2015
Investor / Pogramme / Project type
CESNET
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
The Moravian Library Brno

Projekt se zabývá problematikou dlouhodobé archivace digitálních informací (LTP – Long Term Preservation, používá se i pojem „digital preservation“). Jeho hlavním cílem je získat praktické zkušenosti a nastartovat aktivity v nízkonákladovém přístupu k řešení problematiky dlouhodobé archivace v souladu s potřebami vysokých škol, připravovanou strategií rozvoje knihoven ČR, aktuálními trendy a potřebami diverzifikace v oblasti dlouhodobé archivace. Navrhovaná pilotní implementace se opírá o infrastrukturu sdružení CESNET (především datových úložišť) v oblasti ukládání větších objemů dat, open-source LTP systém Archivematica, mezinárodní standardy jako jsou ISO 14721:2012 (tzv. OAIS), ISO 16363:2012 (Audit a certifikace důvěryhodných digitálních repozitářů) a další doporučení a best-practices v oblasti zajištění „logické ochrany“ informačního obsahu.
Na realizaci projektu budou spolupracovat Masarykova univerzita (bohaté zkušenosti z oblasti výzkumu a implementace digitálních knihoven, informačních systémů a velkokapacitních datových úložišť) a Moravská zemská knihovna v Brně (rozsáhlé datové sbírky a digitalizační projekty, koordinace národní strategie rozvoje knihoven v oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací v České republice a návaznost na aktivity Národní digitální knihovny). Součástí realizačního týmu jsou i další přední čeští odborníci v oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.