Překladatelský seminář pro Bc.: Řecká frazeologie

Project Identification
MUNI/FR/1438/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt cílí na zvýšení překladatelských kompetencí studentů oborů Novořecký jazyk a literatura a Mediteránní studia s důrazem na oblast frazeologie v rámci předmětu Překladatelský seminář pro Bc. (REBcB07) prostřednictvím e-learningového kurzu, který bude speciálně pro tyto účely vytvořen. Dalším prostředkem k dosažení tohoto cíle bude vytvoření online dvojjazyčného frazeologického slovníku zaměřeného na frazémy s animalistickými komponenty a jeho publikace za použití webové aplikace DEBWrite.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.