Sociální kognice a interakce – pilotní studie (SCIT_pilot)

Project Identification
MUNI/A/1466/2021
Project Period
1/2022 - 7/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Trénink sociální kognice a interakce je vytvořený psychoterapeutický program pro osoby s onemocněním napříč psychotického spektra, který se zaměřuje na sociální a kognitivní fungování. Hlavním cílem navrhované pilotní studie je zjistit jeho účinnost a popsat krátkodobé a dlouhodobé efekty u klinické skupiny, která bude porovnána s kontrolní skupinou. Studie je součástí dizertační práce, která se soustředí na psychosociální práci s osobami s psychotickým onemocněním, klade si za cíl zkvalitnit a sjednotit trénování sociálních dovedností napříč Českou republikou. V zahraničí je Trénink sociální kognice a interakce dobře přijímaný pacienty/klienty a snaží se je edukovat hravou formou.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.