Kosmologie u předsókratiků


sipka Vznik kosmu - zlomky

 1. Pýthagorovci skládají celý vesmír z čísel, ale ne z čísel - jednotek, nýbrž soudí, že jednotky mají velikost.

  58 B9, Aristotelés, Met. 1080b18-20.


 2. ... čísla jsou první z celé přírody, proto usoudili, že prvky čísel jsou též prvky všech věcí a že celý vesmír je harmonií a číslem.

  58 B4, Aristotelés, Met. I, V, 986a1-3.


 3. ... prvky čísla jsou sudé a liché. Z nich jedno prý je neomezené, druhé omezené, jednotka však prý se skládá z nich obou, protože prý je zároveň sudá a lichá; čísla se pak skládají z jednotky a celé nebe ... z čísel.

  Aristotelés, Met. I, 5, 986a17-21.


 4. Jiní však, právě z této školy, tvrdí, že počátků je deset a vypočítávají se souřadně, totiž
  omezené a neomezené,
  sudé a liché,
  jedno a množství,
  pravé a levé,
  mužské a ženské,
  věc v klidu a věc v pohybu,
  přímé a křivé,
  světlo a tma,
  dobré a zlé,
  čtverec a obdélník.

  Aristotelés, Met. I, 5, 986a22-26.


 5. Pýthagorovci říkali, že je prázdno a že z nekonečna vstupuje do světa jednak vzduch, jako by jej svět vdechoval, jednak prázdno oddělující věci, ježto je prázdno jakýmsi dělidlem a hranicí sousedních věcí. Je především u čísel, neboť prázdno ohraničuje jejich podstatu.

  58 B30, Aristotelés, Fyzika 213b22-27.


 6. Je nemístné nebo spíše nemožné předpokládat vznik věčných jsoucen. Není třeba pochybovat o tom, zda pýthagorejci postulují nebo nepostulují vznik. Je jasné, že říkají, že jakmile je vytvořena jednotka - ať už z ploch ať z barev (povrchu) ať ze semene nebo z něčeho jiného, co nedokáží popsat - ihned je vtažena nejbližší část apeira a ohraničena hranicí.

  58 B26, Met. 1091a12-18.nahoru
© Powered by Ondřej Škrabal