Pulkava-Muenchen-Cgm-1112-53a.jpg
Hie hebt sich an die Cronicka des kunigrichs
czu Behemen vnd sagt, wie sy zum Ersten werd genennet.

BSB München, Cgm. 1112, fol. 53a (Pulkava)

Pozdně středověké německé historiografické texty českého původu jako jazykové a literární památky - filologická analýza, elektronická edice textů
Badatelský grantový projekt - Grantová agentura ČR; GA405/09/0637 (2009 - 2011)

Texty

Vita Caroli
paralelní; latinsky, česky, německy

Chronica Boemorum - Přibík Pulkava z Radenína
paralelní; latinsky, česky, německy (Mnichovský rukopis), německy (Vratislavský rukopis) (výběrová edice)

Společné paralelní zobrazení obou děl ve všech verzích

Samostatné hledání
pro přímý výpis nálezů; vyhledávání je integrované i do paralelních zobrazení textů.

Elektronické edice:
Lze zvolit zobrazení jednotlivých textů či paralelních komplexů; průběžné informace o kapitole, stránce edice či rukopisném foliu jsou zobrazeny v informační řádce v dolní části textového okna, aktualizují se při rolování v textu k horní viditelné řádce textu, případně po kliknutí - k pozici myši.
Synchronizace příslušných paralelních textů se aktivuje dvojklikem do textu; přibližné paralelní pozice jsou krátce barevně zvýrazněny.
Vyhledávání v textech podporuje volitelně rozlišování velkých a malých písmen a regulérní výrazy umožňující komplexnější vyhledávací dotazy (srv. např. regularnivyrazy.info, teialehrbuch.de, regular-expressions.info).
Z výpisu nálezů je při zobrazení paralelních textů možné přejít na příslušná místa kliknutím na odkaz >> (dvojklikem se zároveň vyvolá přibližná synchronizace), místa jsou krátce barevně zvýrazněna.
Externí faksimile a naskenované edice jsou dostupné i prostřednictvím odkazů z čísel stránek na informačním řádku textů nebo ve výsledcích hledání.
(Většina funkcí kromě prostého zobrazení textu vyžaduje aktivovaný javaskript v internetovém prohlížeči. Doba načtení a zobrazení je závislá na rychlosti internetového připojení, použitém prohlížeči a počítači aj.)

Prameny a edice
Edice Fontes Rerum Bohemicarum (externí zdroj; digitalizace CMS, Czech Medieval Sources online):
Vita Caroli
Emler, Josef (ed.): Život císaře Karla IV. In: Fontes rerum Bohemicarum III. Praha 1882, s. 323–417.

Chronica Boemorum - Pulkava - lat., čes.
Emler, Josef – Gebauer, Jan (ed.): Kronika Pulkavova. In: Fontes rerum Bohemicarum V. Praha 1893, s. III–XX, 1–326.

Blaschka, Anton: Die St. Wenzelslegende Kaiser Karls IV. Einleitung, Texte, Kommentar. Prag 1934. (obsahuje části obou německých překladů Pulkavovy kroniky.)

Rukopis BSB München, Cgm. 1112 (Pulkava - něm. aj.; faksimile BSB)
faksimile (urn:nbn:de:bvb:12-bsb00032658-9)

Základní texty edic jsou přejaty s minimálními úpravami (ojediněle s upuštěním od navržených emendací u německých textů; u latinské Pulkavovy kroniky je převzata pouze verze odpovídající oběma překladům). Rozdělení kapitol dle: Bláhová, Marie (ed.): Kroniky doby Karla IV. Praha 1987. Transkripce rukopisu ve většině rysů zachovává grafiku textového pramene; zjednodušeny jsou grafémy pro s a z, částečně doplněna je interpunkce a velká písmena u vlastních jmen; rozepsané zkratky jsou barevně odlišeny; nadpisy a iniciály jsou vyznačeny tučným písmem.
Začátek textu porovnán s fragmentární pracovní transkripcí: N.N. [L. Zatočil?]: Hie hebt an die Cronicka ... (stroj.; nedatováno).
Popis rukopisu: Schneider, Karin: Die deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München. Die mittelalterlichen Handschriften aus Cgm 888–4000 (Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis V.6). Wiesbaden 1991, S. 83–85, online: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSK0189.htm.
Handschriftencensus.de - BSB München, Cgm. 1112.Publikační výstupy projektu

Výběrová tematická odborná bibliografie


Podněty a připomínky jsou vítány. (Vlastimil Brom, e-mail: brom@phil.muni.cz)