Spustili jsme zpravodajskou sérii ARTEFAKTa. Otevřeme novou výstavu o dobrovolnictví. Zapojíme se do Evropského týdne udržitelného rozvoje.

Web fakulty  |  9/2023
10. 9. 2023, 11:58  |  English

Fakultní newsletter

Vítejte v novém akademickém roce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jako každý rok připadá úvodní slovo prvního newsletteru semestru předsedovi Studentské komory Akademického senátu FF MU. Rád bych ho využil k tomu, abych přivítal všechny studenty – nové i stávající – v novém akademickém roce na naší alma mater. Nováčkům v našich řadách bych zvláště rád pogratuloval k přijetí a nástupu na Masarykovu univerzitu a popřál jim mnoho úspěchů ve studiu.

Letošním podzimním semestrem po letech vstupujeme do akademického roku, kterému by se snad s trochou dobré vůle dal vtisknout přídomek „normální“. Po dlouhé době nás urgentně netíží ani obavy z pandemických opatření a jejich dopadu na výuku, ani hrozba jejího omezení kvůli kulminující energetické krizi. Užívejme proto plnými doušky a z plných plic univerzitního života, ať už v přednáškových místnostech nebo na akcích a událostech mimo vyučování. Neměli bychom však zavírat oči před výzvami, které se nám naskýtají – namátkou lze zmínit prudký rozvoj umělé inteligence a s tím související otázku jejího začlenění do fungování právě naší fakulty (tradičně silně založené na textech a poctivé práci s informacemi a zdroji). Neuzavřeným zůstává také dlouhodobý problém platů akademických pracovníků a v poslední době i financování vědy a školství jako takového.

V nadcházejícím semestru oslaví naše univerzita i fakulta 105 let od zahájení výuky. Zároveň však smutníme nad ztrátou našeho univerzitního kina Scala kvůli dlouhodobým opravám. Univerzita tento proces bedlivě sleduje a dělá vše proto, aby nešlo o ztrátu definitivní. Dělejme tedy jako studenti totéž – sledujme situaci, pokládejme správné otázky ve správný čas a nezapomínejme, přestože se jedná o běh na dlouhou trať. Scala je naše a věřím, že se nám zase vrátí, nepolevíme-li.

S přáním všeho dobrého v novém semestru

Ondřej Varaďa
předseda SK AS FF MU

Spustili jsme zpravodajskou sérii ARTEFAKTa

Pravidelně přiblíží dění na fakultě a univerzitě. Ve svých oblíbených podcastových aplikacích ji najdete každých čtrnáct dní vždy v pondělí dopoledne.

Poslechnout si

Občas jen tak mlčíme, ale i v tom tichu jsme spolu

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity a humanitární organizace ADRA v pondělí 11. září v Čítárně zahájí výstavu věnovanou dobrovolnictví. Téma představí fotografie a komiksy.

Zjistěte více
 

Krčma srdcem města. Filozofická fakulta pořádá třetí ročník workshopu o dějinách piva

Dvoudenní workshop představující pivo z pohledu humanitních věd ukáže, že na něj lze nahlížet z různých perspektiv.

Zjistěte více

Lidé mohou navštívit unikátní hrob Slovanů, přímo v centru Brna

Je součástí nové putovní výstavy Slované – život a smrt Ústavu archeologie a muzeologie FF MU. V atriu budovy M v ulici Joštova 13 je k vidění do konce září.

Zjistěte více
 

Člověku se může zdát sen, který mu zcela změní život

Poslechněte si rozhovor s Viktorem Zavřelem, který v dalším dílu fakultního podcastu Artefakt hovoří o své nové knize Snění v písku a soli. Hodnotí také doprovodnou crowdfundingovou kampaň.

Zjistěte více

Překážky lze překonat vždy, jenom to někdy déle trvá

S Ester Milostnou o překonávání překážek (nejen) při studiu na filozofické fakultě, o Ceně Wernera von Siemense a také například o organizaci týmu pro florbal na elektrických vozících.

Zjistěte více

Omezený provoz Studijního oddělení v úterý 12. září

Poznamenejte si, že celý tento den jsou studijní referentky pro bakalářské a navazující magisterské studium a pro poplatky a stipendia mimo kanceláře.

Zjistěte více
 

Využijte nabídku stravování ve školní jídelně na Grohově 14

Domov mládeže Svaté Rodiny nabízí obědy za 105 korun. Konzumovat je lze přímo v jídelně, odnést si je však můžete také s sebou v jídlonosičích.

Zjistěte více

Fakulta se poprvé zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvoje

Kromě akcentování témat s tím spojených napříč fakultními komunikačními kanály se ve fakultním areálu uskuteční happening Letters for Future, dále také společný sběr odpadu či eco-tour. Udržitelnost nově také zohlední celofakultní akce SemestrSTART a Open Day.

Zjistěte více

Co nás čeká v následujících měsících

po 11. – pá 15. 9.

Orientační týden 

Tradiční Orientační týden se letos poprvé uskuteční ještě před zahájením podzimního semestru.

po 18. 9.

Začátek výuky

st 20. 9.

SemestrSTART 

SemestrSTART je studentský kulturní festival. Na pódiu se vystřídají univerzitní organizace a spolky či studentské kapely a jednotlivci –⁠ a to vše za doprovodu dobrého jídla a pití. Začátek v 11:00 hod.

st 20. 9.

S knihou na kaFFe aneb Jak se píše a čte na filozofické fakultě | Tereza Horáková, Veronika Řezníčková a Jiří Kroupa 

V Čítárně FF MU pokračuje nový cyklus autorských večerů s literáty, básníky, akademiky i začínajícími autory – tentokrát se představí Tereza Horáková a Veronika Řezníčková a spolu s historikem umění Jiřím Kroupou pohovoří o knize Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění. Začátek v 18:00 hod.

so 23. 9.

Open Day 2023 

Speciální den otevřených dveří zprostředkovává první kontakt s fakultou zájemcům o studium.

út 26. 9.

Cesta na Sibiř k jezeru Bajkal? Luboš Bělka zve na výpravu do Burjatska 

Cestovatelské přednášky v Čítárně pokračují setkáním s Lubošem Bělkou z Ústavu religionistiky FF MU, který pohovoří o tibetském budhismu v Burjatsku. Začátek v 18:00 hod.

st 4. 10.

Odpoledne s Eye Trackingem 

Vedle panelové diskuse s výzkumníky je také přichystána ukázka přístrojového vybavení pro eye tracking přímo v laboratoři HUME Lab. Začátek ve 14:00 hod.

čt 5. – pá 6. 10.

Krčma srdcem města: Pivovarnictví a pivní kultura ve městech od středověku po současnost 

Na programu třetího ročníku workshopu projektu Kulturní dějiny piva jsou přednášky, setkání s odborníky, diskuse, doprovodné akce na nádvoří fakulty –⁠ čepované pivo z minipivovarů.

pá 6. 10.

Noc vědců 2023 

Noc vědců je celoevropská vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Tématem letošního ročníku budou Tajemství. Určitě se tradičně připojíme i na FF MU. Začátek v 18:00 hod.

ne 1. 10.

Konec změn v zápisu předmětů

Další události sledujte v kalendáři akcí na webu. Všechny termíny studijní agendy naleznete v harmonogramu v ISu.

Fakulta v médiích

Terapie samotou jako zrcadlo duše  Externí odkaz

Čeština je složitá, automat ji nezkrotí. Ale výrazně pomůže  Externí odkaz

Putin není jen car, ale i byzantský císař a vůdce třetího Říma. Historik popisuje, k čemu se diktátor upíná  Externí odkaz

Archeologové se na Pohansku proměnili ve středověké hutníky  Externí odkaz

Příští číslo fakultního newsletteru vyjde 8. října. Příspěvky můžete zasílat do 4. října na propagace@phil.muni.cz.

Odkaz  Web fakulty Odkaz  Sekce Student Odkaz  Starší newslettery

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Discord     Twitter     LinkedIn     Youtube