Faculty staff

Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

Assistant professor, Department of Archaeology and Museology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. M/227
Joštova 220/13
662 43 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6045
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Major Publications
 • KLONTZA, Věra. Malý velký kůň. Dartmoorský pony. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press, Praha, 2024, s. 68-71. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele/periodika info
 • KLONTZA, Věra, Michal SMÍŠEK, Romilda NEVĚČNÁ, Emmanouil KLONTZAS, Luis Ricardo NEVES FERNANDES a Nikolaos PANAGIOTAKIS. Historical dataset of osteological and archaeological records for equines on Crete. Data in Brief. Amsterdam: Elsevier, 2024, roč. 2024, 7.2.2024, s. 1-10. ISSN 2352-3409. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.dib.2024.110177. Odkaz na článek info
 • KLONTZA, Věra. Hippos. The Horse in Ancient Athens. BONNER JAHRBÜCHER. Bonn: LVR-Landesmuseum Bonn, LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland und Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande, 2024, roč. 2022, s. 396-398. ISBN 978-3-9820399-3-0. Stránky nakladatele info
 • SCHMIDTOVÁ, Dominika, Anthony C. KING, Věra KLONTZA, David REESE, Mauro RIZZETTO a Luis Ricardo NEVES FERNANDES. Presenting the RomAniDat data community and an archaeofaunal dataset for Roman Italy. Journal of Archaeological Science : Reports. ELSEVIER, 2023, roč. 47, FEB 2023, s. 1-11. ISSN 2352-409X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103764. Link na článek v časopise info
 • KLONTZA, Věra a Romilda NEVĚČNÁ. Cena Karla Absolona "Zlatý mamut" za popularizaci archeologie. Moravské zemské muzeum, Archeologický ústav Brno, ÚAM, 2023. Stránka ocenění info
 • KLONTZA, Věra. Jízda bokem v prehistorii a klasickém starověku. In SEMINÁŘ A SETKÁNÍ CHOVATELŮ A PŘÍZNIVCŮ STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ. 2023. informace o proběhnuvší akci info
 • KLONTZA, Věra. Horse As a Cultural Heritage: Three Case Studies from Czechia and Greece. In Equine History Collective Annual conference: Close Encounter of the Equine Kind, 2023. 2023. Stránka EHC - abstrakta konference info
 • KLONTZA, Věra. Horse As a Cultural Heritage: Three Case Studies from Czechia and Greece. In Equine History Collective Annual conference: Close Encounter of the Equine Kind, 2023. 2023. Program konference info
 • KLONTZA, Věra. Odkdy jezdíme na koni? In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press, Praha, 2023, s. 70-73. ISSN 1210-5406. Stránka periodika info
 • KLONTZA, Věra. Koně na středověkých lodích. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press, Praha, 2023, s. 70-73. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele/periodika info
 • KLONTZA, Věra. Patří koně do antropocénu? In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press, Praha, 2023, s. 70-73. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele/periodika info
 • KLONTZA, Věra. Koní není nikdy dost. první. Praha: Equi Press, Praha, 2023, s. 68-71. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele/periodika info
 • KLONTZA, Věra. Král Šalamoun, Armagedon a stáje pro stovky koní. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press, Praha, 2023, s. 68-71. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele/periodika info
 • KLONTZA, Věra. Středověká léčba: devět červů svatého Joba, myší ocásky a otčenáš. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press, Praha, 2023, s. 62-65. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele/periodika info
 • KLONTZA, Věra. Kdy vsedli severoameričtí Indiáni na koňský hřbet? In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press, Praha, 2023, s. 70-73. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele/periodika info
 • KLONTZA, Věra. O Amazonkách a jejich koních (snad) trochu jinak. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. Praha: Equi Press, Praha, 2023, s. 70-73. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele/periodika info
 • KLONTZA, Věra. Stěhování s koňmi. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press, Praha, 2023, s. 66-69. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele/periodika info
 • KLONTZA, Věra. Jízda bokem ve středověku. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press, Praha, 2023, s. 68-71. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele/periodika info
 • KLONTZA, Věra, Nikolaos PANAGIOTAKIS, Michal SMÍŠEK, Romilda NEVĚČNÁ, Luis Ricardo NEVES FERNANDES a Emmanouil KLONTZAS. The Cretan Horse: Still a Unique Breed? : Part I: Equines on Crete from the Neolithic to the Ottoman Period. Cheiron : The International Journal Of Equine And Equestrian History. Budapešť: Trivent Publishing, 2023, roč. 3, č. 2, s. 113-169. ISSN 2786-3182. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.22618/TP.Cheiron.20233.2.216005. Stránka časopisu info
 • KLONTZA, Věra a Barbora RUFFÍNI. BIg Historical Data Conference. Session 5: Data and people in interaction: Network analysis for everyone. 2023. Online program info
 • KLONTZA, Věra. Skandinávie, doba bronzová a koně. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press, Praha, 2023, s. 70-73. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele/periodika info
 • KLONTZA, Věra. Za koňmi do Říma. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press, Praha, 2023, s. 62-65. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele/periodika info
 • KLONTZA, Věra a Jan JÍLEK. Výroční setkání klasických archeologů. 2023. Stránka organizátora info
 • KLONTZA, Věra a Emmanouil KLONTZAS. Nisi kai alogo: Istoria tou kritikou alogou. první. Athény: Atechnos, Athény, Řecko, 2022, 200 s. info
 • VYSKOČILOVÁ, Gabriela, Dominika SCHMIDTOVÁ, Linda MELICHEROVÁ, Luis Ricardo NEVES FERNANDES a Věra KLONTZA. Dieta přesně pro vás - Rekonstrukce stravovacích návyků a mobility jedinců i populací prostřednictvím analýz stabilních izotopů lehkých prvků. In Konference konzervátorů restaurátorů. 2022. ISBN 978-80-7685-015-6. info
 • TRAMPOTA, František, Věra KLONTZA, Linda MELICHEROVÁ, Petr KUBÍN, Ivana JAROŠOVÁ, Lenka VARGOVÁ, Kateřina VYMAZALOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Katharina REBAY-SALISBURY, Barbara RENDL, Fabian KATZ a Jan MAŘÍK. The Late Migration Period Cemetery at Drnholec (Břeclav district, Czech Republic). Památky archeologické. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2022, roč. 113, č. 3, s. 135-181. ISSN 0031-0506. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.35686/PA2022.3. URL Stránka časopisu u vydavatele ARÚ ČS AV Praha info
 • KLONTZA, Věra, Romilda NEVĚČNÁ a Michal SMÍŠEK. HORSES IN THE BATTLE FOR EVERYDAY LIFE. In 28th EAA Annual Meeting Budapest, Hungary 31 August - 3 September 2022. 2022. Program konference na stránkách organizátora info
 • NEVĚČNÁ, Romilda a Věra KLONTZA. Když dostihy, tak na počest bohů. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. Praha: Equi Press, Praha, 2022, s. 66-69. ISSN 1210-5406. Stránka časopisu: svazek s článkem. info
 • NEVĚČNÁ, Romilda a Věra KLONTZA. V koňském nebi se o koně stará žena. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. Praha: Equi Press, Praha, 2022, s. 78-83. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele info
 • KLONTZA, Věra a Romilda NEVĚČNÁ. Koně v Americe. Opět nová data. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. Praha: Equi Press, Praha, 2022, s. 75-79. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele info
 • NEVĚČNÁ, Romilda a Věra KLONTZA. Koně v bájích a eposech. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. Praha: Equi Press, Praha, 2022, s. 70-75. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele info
 • KLONTZA, Věra a Romilda NEVĚČNÁ. Zajímavý nález je někdy smutný. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. Praha: Equi Press, Praha, 2022, s. 75-79. ISSN 1210-5406. Stránka vydavatele info
 • JÍLEK, Jan, Věra KLONTZA, Václav KOLAŘÍK, Lenka SEDLÁČKOVÁ, Carlo COCOZZA a Ricardo FERNANDES. Brno, Vojtova Street (CZ) – Contribution to the chronology of Roman Period in Middle Danube Region. In 32. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum na temat "Probleme der relativen und absoluten Chronologie von der Latènezeit bis zum Frühmittelalter" Wieliczka, 27-30 kwietnia 2022. 2022. stránky o konferenci info
 • KLONTZA, Věra, Jan JÍLEK, Stanislava KUČOVÁ, Eliška PETŘEKOVÁ, Alena PUKANCZOVÁ, Marína ZUBAJOVÁ, Tomáš JANEK, Jiří MUSIL, Helena SVOBODOVÁ, Lenka VACÍNOVÁ a Pavel TITZ. Ad unicum antika. Antické předměty z fondů Národního památkového ústavu. In Setkání českých a slovenských klasických a římsko-provinciálních archeologů 2022. 2022. Stránky organizátora info
 • KLONTZA, Věra. Santorini : Jeden ostrov, dva objevy, mnoho záhad. Online. In Titz, Pavel; Tisucká, Marika. Nové objevy ve Středomoří. první. Praha: Národní muzeum v Praze, 2022, s. 20-33. ISBN 978-80-7036-743-8. URL info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Už koníček pádí aneb Jak se (ne)minout s koněm v Americe? In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press s.r.o., 2021, s. 82-88. Jezdectví. ISSN 1210-5406. stránka časopisu info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Kůň a člověk před tisícovkami let:Jak k sobě hledali cestu? první. Praha: Equi Press s.r.o., 2021, s. 82-85. Jezdectví : měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. ISSN 1210-5406. info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. První páni jezdci přicválali z Asie a jejich krev koluje i v nás. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press s.r.o., 2021, s. 82-84. Jezdectví : měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. ISSN 1210-5406. info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Ako sa (ne)minúť s koňom v Amerike? prvé. Bratislava: OZ Svet Kreativity, 2021, s. 8-10. Eques. Jazdectvo a dostihy. ISSN 2644-6847. info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Voltiž a džigitovky antického světa. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press s.r.o., 2021, s. 81-85. Jezdectví : měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. ISSN 1210-5406. info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Co vy na to, pane Xenofonte? první. Praha: Equi Press s.r.o., 2021, s. 73-78. Jezdectví : měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. info
 • SCHMIDTOVÁ, Dominika, Věra KLONTZA, Anthony KING a Luis Ricardo NEVES FERNANDES. Presenting the Roman archaeofaunal initiative (RAF). In ICAZ- Zooarchaeology in Roman period. 2021. abstrakty konference info
 • KLONTZA, Věra. Archeologie byzantské Kréty: dokážeme odlišit Araby a Římany (Byzantince) v archeologických pramenech? In 7. Byzantologický den. 2021. abstrakty program Odkaz na konferenci se soubory abstraktů a program. info
 • KLONTZA, Věra, Klára MATULOVÁ, Adam GEISLER a Emmanouil KLONTZAS. Hospodaření s vodou v krétských byzantských pevnostech. In 7. Byzantologický den. 2021. program stránka pořádající instituce - akce 2021 abstrakty info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Jak se počítají koně? In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. Praha: Equi Press s.r.o., 2021, s. 75-80, 7 s. Jezdectví. ISSN 1210-5406. Stránka nakladatele a časopisu info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Co se dá vyčíst z koňských kostí. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. Praha: Equi Press s.r.o., 2021, s. 78-83. Jezdectví. ISSN 1210-5406. Stránka nakladatele a časopisu info
 • PŘÍHODA, Jiří, Gabriela VYSKOČILOVÁ a Věra KLONTZA. Izotopy pro datování a jejich další využití. In Pavla Stöhrová. Fórum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2021, s. 76-82. ISBN 978-80-87896-98-3. info
 • KLONTZA, Věra. Hot and crazy riders: Aegean charioteersand Eurasian horseback riders. In Religion and beliefs of prehistoric and early medieval societies in the light of archaeological sources and art. 2021. ISBN 978-83-945256-9-9. Program konference info
 • KLONTZA, Věra. Hot and crazy riders: Aegean charioteersand Eurasian horseback riders. 2021. Program konference info
 • SCHMIDTOVÁ, Dominika, Věra KLONTZA, Barbara ZACH, Elena MARINOVA, Anthony KING a Luis Ricardo NEVES FERNANDES. Roman archaeofaunal and archaeobotanical data initiatives. In 27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 2021. info
 • SCHMIDTOVÁ, Dominika, Věra KLONTZA a Luis Ricardo NEVES FERNANDES. “We don’t eat, what you eat”: can isotope-based diet reconstruction detect the movement of Celtic and Germanic invasions into Italy? In 27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 2021. info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Odkud přiklusali naši koně? Equi Press s.r.o., 2021. info
 • TENGERIOVÁ, Romilda a Věra KLONTZA. Stará láska nerezaví: ženy a koně ve starověku. In Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. Praha: Equi Press s.r.o., 2021, s. 76-82. Jezdectví, měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. ISSN 1210-5406. info
 • KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA a Gabriela VYSKOČILOVÁ. Izotopy pro datování a jejich další využití. In Konference konzervátorů-restaurátorů v Klatovech. 2021. INformace o konferenci na stránkách organizátora: Metodické centrum konzervace Program konference s abstrakty info
 • KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA a Gabriela VYSKOČILOVÁ. Izotopy pro datování a jejich další využití. 2021. Program konference, abstrakta info
 • NEVES FERNANDES, Luis Ricardo, Věra KLONTZA, Dominika SCHMIDTOVÁ, Linda MELICHEROVÁ a Carlo COCOZZA. Let's open Pandora's box! The possibilities and future of open access science. In Theoretical Approaches to Computational Archaeology. 2021. Program a abstrakta Informace o konferenci Informace o konferenci info
 • NEVES FERNANDES, Luis Ricardo, Věra KLONTZA, Dominika SCHMIDTOVÁ, Linda MELICHEROVÁ a Carlo COCOZZA. Let's open Pandora's box! The possibilities and future of open access science. In Theoretical Approaches to Computational Archaeology. 2021. Program konference a abstrakta info
 • KLONTZA, Věra. The Early and Middle Bronze Age in Central Europe Conference. 2021. URL info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Kůň v době bronzové: střední Evropa a Egeida (archeologické a osteologické doklady). In The Early and Middle Bronze Age in Central Europe. 2021. info
 • KLONTZA, Věra. Kůň v době bronzové: střední Evropa a Egeida (archeologické a osteologické doklady). In The Early and Middle Bronze Age in Central Europe. 2021. info
 • SCHMIDTOVÁ, Dominika, Věra KLONTZA, Barbara ZACH, Elena MARINOVA, Anthony KING a Luis Ricardo NEVES FERNANDES. Roman archaeofaunal and archaeobotanical data initiatives. In 27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 2021. info
 • SCHMIDTOVÁ, Dominika, Věra KLONTZA, Anthony KING a Luis Ricardo NEVES FERNANDES. Presenting the Roman archaeofaunal initiative (RAF). In ICAZ 3rd Roman Period Working Group Meeting. 2021. abstrakty konference info
 • SCHMIDTOVÁ, Dominika, Věra KLONTZA a Luis Ricardo NEVES FERNANDES. “We don’t eat, what you eat”: can isotope-based diet reconstruction detect the movement of Celtic and Germanic invasions into Italy? In 27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 2021. info
 • KLONTZA, Věra, Emmanouil KLONTZAS, Michal HLAVICA, Iveta NAVRÁTILOVÁ, Adam GEISLER, Tomáš PAVLOŇ a Tomáš KROFTA. New Archaeological project in Southern Albania : Upper Kurvelesh (dist. Tepelene). In 121st Annual meeting of the Archaeological Institute of America, 2.-5. 1. 2020, Washington DC. 2020. Stránky konference info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Vedia archeologovia ako sa jazdilo v starovekém Grécku? In Eques : Jazdectvo a dostihy. první. Bratislava: OZ svet kreativity, 2020, s. 12-19. Eques : Jazdectvo a dostihy. ISSN 2644-6847. Plný text článku info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Antika a horsemanship? In Jezdectví : měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press s.r.o., 2020, s. 69-72. ISSN 1210-5406. stránka časopisu info
 • TENGERIOVÁ, Romilda a Věra KLONTZA. Etruskové a koně. In Jezdectví. první. Praha: Jezdectví, 2020, s. 74-77. Jezdectví. ISSN 1210-5406. Full text info
 • TENGERIOVÁ, Romilda a Věra KLONTZA. Stará láska nehrdzavie : ženy a koně ve staroveku. In Eques.sk. první. Bratislava: OZ Svet Kreativity, 2020, s. 26-31. Eques. Jazdectvo a dostihy. ISSN 2644-6847. Stránka nakladatele a časopisu info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Ať se vám vyhne Taraxippos. In Jezdectví : měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press s.r.o., 2020, s. 66-69. Jezdectví. ISSN 1210-5406. stránka vydavatele a časopisu info
 • TENGERIOVÁ, Romilda a Věra KLONTZA. Keltská bohyňa koní, vznešená Epona. In Eques. Jazdectvo a dostihy. první. Bratislava: OZ Svet Kreativity, 2020, s. 18-22. Eques. Jazdectvo a dostihy. ISSN 2644-6847. Full text info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Bez koně nebude slunce, ani dne, ani života anebo kůň v době bronzové. In Jezdectví : měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press s.r.o., 2020, s. 74-78. Jezdectví. ISSN 1210-5406. Stránka nakladatele a časopisu info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Archeologové (nejen) na cestách I. In Jezdectví : měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. Praha: Equi Press s.r.o., 2020, s. 77-80. Jezdectví. ISSN 1210-5406. Stránka nakladatele a časopisu info
 • TENGERIOVÁ, Romilda a Věra KLONTZA. Kôň a človek pred domestikáciou. In Eques. první. Bratislava: Equi Press s.r.o., 2020, s. 28-32. ISSN 2644-6847. Full text info
 • TENGERIOVÁ, Romilda a Věra KLONTZA. A civilizáció lóháton vágtatott- Tisztában vannak vele a régészek, hogyan lovagoltak az ókori Görögországban? In Lovas Nemzet. První. Hévíz: Lovas Nemzet Kft., 2020, s. 58-61. Lovas Nemzet, magazin, XXVI. evf. ISSN 1416-2377. stránky vydavatele info
 • KLONTZA, Věra a Romilda TENGERIOVÁ. Nakresli mi koně. In Jezdectví : měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní. první. Praha: Equi Press s.r.o., 2020, s. 81-83. Jezdectví. ISSN 1210-5406. Stránka nakladatele a časopisu info
 • TENGERIOVÁ, Romilda a Věra KLONTZA. A civilizáció lóháton vágtatott- Tisztában vannak vele a régészek, hogyan lovagoltak az ókori Görögországban? II. rész. In Lovas Nemzet. první. Hévíz: Lovas Nemzet Kft., 2020, s. 56-59. Lovas Nemzet, magazin, XXVI. evf. ISSN 1416-2377. stránky vydavatale info
 • TENGERIOVÁ, Romilda a Věra KLONTZA. Ló nélkül nem lesz Nap, sem nappal, sem élet... avagy lovak a bronzkorban. In Lovas Nemzet. Hévíz: Lovas Nemzet Kft., 2020, s. 52-55. Lovas Nemzet, magazin, 26. evf. ISSN 1416-2377. stránky vydavatele info
 • KLONTZA, Věra, Vassilios CHRISTIDES a Alia HANAFI. Two Unpublished Arabic Funerary Inscriptions in Tsoutsouros (Crete) (8th Century). Graeco-Arabica. Athény, 2020, roč. 13, č. 1, s. 17-34. ISSN 1108-4103. Stránka vydavatele info
 • KLONTZA, Věra. Klasická archeologie 2020. 2020. stránka workshopu info
 • KLONTZA, Věra. The roads of Upper Kurvelesh through time and space. první. Brno: MUNI Press, 2020, 50 s. Nemá edici. ISBN 978-80-210-9708-7. stránka nakladatele info
 • KLONTZA, Věra. Bez koně nebude slunce : Role koně v transformačních procesech doby bronzové. Slovenská archeológia. Nitra: Slovenská Akademie Ved, 2020, roč. 2020, Suppl. 1, s. 327-336. ISSN 1335-0102. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31577/slovarch.2020.suppl.1.27. odkaz na online článek na SAV info
 • KLONTZA, Věra. An Archaeological View of Crete from the mid 7th-10th century A.D. : the Current State of Research, Perspectives, and Limitations. Graeco-Arabica. Athény: Institute for Graeco-Oriental and African Studies, 2020, roč. 13, č. 1, s. 189-228. ISSN 1108-4103. stránka vydavatele info
 • KLONTZA, Věra, Emmanouil KLONTZAS, Jaroslav LUDVA, Robert DOBRA, Adam GEISLER, Tomáš PAVLOŇ, tomáš KROFTA, Iveta NAVRÁTILOVÁ, Georgios Nestoras AVARKIOTIS a Michal HLAVICA. The roads of Upper Kurvelesh through time and space. první. Brno: MUNI Press, 2020, 50 s. Muni press. ISBN 978-80-210-9708-7. Stránka nakladatele - univerzity info
 • KLONTZA, Věra, Eliška PETŘEKOVÁ, Barbora RUFFÍNI a Zuzana ŽIGOVÁ. Roman Amphorae Trade Network Analysis. In Socio-Environmental Dynamics over the Last 15,000 Years : The Creation of Landscapes 6, 11.-16.3.2019, Kiel University, Germany. 2019. URL Oficiální stránka konference. info
 • KLONTZA, Věra. Minoan bull-leaping : ritual, show, or sport? In Antické dny 2019. 26.9.2019 Brno. 2019. Stránka konference info
 • CHYTRÁČEK, Miloslav, Martin GOLEC, Věra KLONTZA, Pavel FOJTÍK, Jan PETŘÍK, Jana LANGOVÁ a Miroslav POPELKA. Zur Wirkung der Situlenkunst aus die Kunst der Fuerstenschicht des 7.-5. Jahrhunderts v. Chr. in Mitteleuropa. In Bockisch-Brauer, Christine; Muhldorfer, Bern; Schoenfelder, Martin. Die Fruehe Eisenzeit in Mitteleuropa - Early Iron Age in Central Europe. Norimberk: Naturhistorische Gesselschaft Nuernberg, 2019, s. 203 - 225. ISBN 978-3-922877-10-3. Autorova stránka s článkem info
 • KLONTZA, Věra, Adam GEISLER a Emmanouil KLONTZAS. Coast and Mountains : the problem of the Early Byzantine Crete Archaeology. Anodos : Studies of the Ancient World. 2019, roč. 14, č. 2, s. 21-30. ISSN 1338-5410. URL info
 • KLONTZA, Věra a Lucia ŠČASNÍKOVÁ. Aktivity oddělení klasické archeologie 2019. první. Brno: ÚAM FF MUNI Brno, 2019, 18 s. Plný text info
 • KLONTZA, Věra. The 8th century Priniatikos Pyrgos (Crete) pottery set: norm or exception? In LRCW7. 7th International Conference on Late Roman Coarse Ware, Cooking Ware and amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. The End of the Late Roman Pottery. The last centuries at the crossroads. 2019. Stránka konference info
 • KLONTZA, Věra. The 8th century Priniatikos Pyrgos (Crete) pottery set : norm or exception? In 7th International Conference on Late Roman Coarse Ware, Cooking Ware and amphorae in the Mediterranean : Archaeology and Archaeometry, 15th -19th October 2019 Valencia. 2019. Stránka konference info
 • KLONTZA, Věra, Jan JÍLEK a Monika KORÓNIOVÁ. Aktivity oddělení klasické archeologie 2019. In Výroční setkání klasických archeologů. 2019. info
 • KLONTZA, Věra. Crete in the Period of Arab Expansion (7th–10th Century) : An Island and Era Full of People and Questions. In Erasmus + Universidad Nova de Lisboa. 14.11.2019, Lisabon, Universidad Nova de Lisboa. 2019. info
 • KLONTZA, Věra. An Island and Era Full of People and Questions: Crete in the Period of Arab Expansion (7th–10th Century). In Dumbarton Oaks Reports. 18.3. 2019, Washington D.C., Dumbarton Oaks. 2019. info
 • KLONTZA, Věra a Emmanouil KLONTZAS. Archaiologia: To symantikotero eyryma den tha vgei apo tin gi. první. Athény: Atechnos, Iraklis Kakavakis, 2019, 200 s. Atechnos. ISBN 978-618-84717-5-7. Stránka nakladatele. info
 • KLONTZA, Věra, Peter PAVÚK a Anthony Filmer HARDING. EYDAIMON : Studies in honour of Jan Bouzek. první. Praha a Brno: Filozofická fakulta UK Praha, Filozofická fakulta MU Brno, 2018. ISBN 978-80-210-9025-5. info
 • KLONTZA, Věra a Zuzana ŽIGOVÁ. Fine red wares from Late Roman / Early Byzantine Priniatikos Pyrgos (Crete). In 31st congres of the Rei Cretariae Romanae FautoresRCRF: Marketing of Roman pottery: economic relationships between local and imported products. 2018. oficiální stránka konference info
 • KLONTZA, Věra a Zuzana ŽIGOVÁ. Fine red wares from Late Roman / Early Byzantine Priniatikos Pyrgos (Crete). In 31st congres of the Rei Cretariae Romanae FautoresRCRF: Marketing of Roman pottery: economic relationships between local and imported products, 23rd September 2018, Cluj-Napoca, Romania. 2018. oficiální stránka konference info
 • KLONTZA, Věra a Emmanouil KLONTZAS. Velké keramické zásobnice na víno z byzantské Kréty. Vinařský obzor. Praha: Svaz vinařů ČR, 2018, roč. 2018, 7/8, s. 406 - 409. ISSN 1212-7884. oficiální stránka periodika info
 • KLONTZA, Věra a Emmanouil KLONTZAS. Víno s císařem Justiniánem a vinařem Janem Stávkem. Přednáška pro Café Práh, 2018. stránka pořadatele info
 • KLONTZA, Věra. Crete as a part of Arab Chaliphate: Archaeological View. In 120th Annual Meeting of the Archaeological Institute of America. 2018. oficiální stránka konference info
 • KLONTZA, Věra. Unguentaria and other small vessels in Early Byzantine Crete. In Unguentarium. A terracotta vessel form and other related vessels in the Hellenistic, Roman and early Byzantine Mediterranean. An international symposium (9) Program of the Unguentarium Symposium, May 17-18, 2018, Izmir, Turkey. 2018. stránka hlavního organizátora konference s programem stránka konference na academi.edu se svazkem abstraktů info
 • KLONTZA, Věra. Unguentaria and other small vessels in Early Byzantine Crete. In Unguentarium : A terracotta vessel form and other related vessels in the Hellenistic, Roman and early Byzantine Mediterranean. An international symposium (9) Program of the Unguentarium Symposium, May 17-18, 2018, Izmir, Turkey | Request PDF. Available from: https://www.researchgate.net/publication/325976261_Program_of_the_Unguentarium_Symposium_May_17-18_2018_Izmir_Turkey [accessed Oct 15 2018]. 2018. stránky se zveřejněným programem info
 • KLONTZA, Věra, Eliška PETŘEKOVÁ, Barbora RUFFÍNI a Zuzana ŽIGOVÁ. Graph visualisation of changes in Roman amphorae trade affected by war or political conflicts. In Perspectives of Classical Archaeology 2018: PÓLEMOS – BELLUM ARCHAEOLOGY OF CONFLICT IN THE ANTIQUITY. 2018. Oficiální stránka konference. info
 • KLONTZA, Věra, Eliška PETŘEKOVÁ, Barbora RUFFÍNI a Zuzana ŽIGOVÁ. Graph visualisation of changes in Roman amphorae trade affected by war or political conflicts. In Perspectives of Classical Archaeology 2018 : PÓLEMOS – BELLUM ARCHAEOLOGY OF CONFLICT IN THE ANTIQUITY, 6. – 7. 12. 2018, Praha. 2018. Oficiální stránka konference. info
 • KLONTZA, Věra, Adam GEISLER, Monika KORÓNIOVÁ, Klára MATULOVÁ, Eliška PETŘEKOVÁ, Barbora RUFFÍNI, Lucia ŠČASNÍKOVÁ a Zuzana ŽIGOVÁ. Terénne výskumy Oddelenia klasickej archeológie v Brne za rok 2018. In VÝROČNÉ STRETNUTIE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH KLASICKÝCH A RÍMSKO-PROVINCIÁLNYCH ARCHEOLÓGOV. 2018. Program akce info
 • KLONTZA, Věra a Emmanouil KLONTZAS. Dějiny bádání klasické archeologie. Online. In Elf MUNI. ELF MUNI. 2017. vyd. Brno: Elf MUNI, 2017, 150 s. E-learningový kurz info
 • KLONTZA, Věra. Priniatikos Pyrgos (Crete): cooking and storage vessels in the Late Roman/Early Byzantine period. In LRCW6: 6th International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. 2017. internetová stránka konference info
 • KLONTZA, Věra. Egejská oblast před a po výbuchu santorinského vulkánu v době bronzové. In Erasmus+. 2017. info
 • KLONTZA, Věra, Emmanouil KLONTZAS a Adam GEISLER. Early Byzantine Fortification on Mount Oxa (Crete): Who were the Builders? In Ancient Communities and Their Elites From The Bronze Age To Late Antiquity (Central Europe – Mediterranean – Black Sea), Trnava. 2017. internetová stránka konference info
 • KLONTZA, Věra, Emmanouil KLONTZAS a Adam GEISLER. Early Byzantine Fortification on Mount Oxa (Crete): Who were the Builders? In Ancient Communities and Their Elites From The Bronze Age To Late Antiquity (Central Europe – Mediterranean – Black Sea), Trnava. 2017. internetová stránka konference info
 • KLONTZA, Věra. "Symposial” drinking rituals of the European Bronze Age elite. In Frühbronzezeit in Mitteleuropa. Tagung der 25. internationalen Konferenze. 2017. info
 • KLONTZA, Věra a Peter TÓTH. The criteria of chronological and historical synchronisation of the Central European and Aegean Bronze Age? In Frühbronzezeit in Mitteleuropa. Tagung der 25. internationalen Konferenze. 2017. URL info
 • KLONTZA, Věra a Peter TÓTH. The criteria of chronological and historical synchronisation of the Central European and Aegean Bronze Age. In Frühbronzezeit in Mitteleuropa. Tagung der 25. internationalen Konferenze. 2017. info
 • KLONTZA, Věra. Who cares about Byzantines? In Erasmus+ Nova Universidad de Lisboa. 2017. info
 • KLONTZA, Věra. Aegean before and after the Santorini volcano eruption. In Erasmus; Universita Kardinála S. Wyszinského, Varšava. 2017. info
 • KLONTZA, Věra, Miloslav CHYTRÁČEK, Martin GOLEC, Miroslav POPELKA, Jan PETŘÍK, Pavel FOJTÍK a Jana LANGOVÁ. Zur Frage der Wirkung der Situlenkunst in der Kunstform der Fürstenschicht des 7.-5. Jahrhunderts v. Chr. in Mitteleuropa. In Die frühe Eisenzeit in Mitteleuropa - Early Iron Age in Central Europe, Nürnberg, 20-22 July 2017. 2017. info
 • KLONTZA, Věra, Miloslav CHYTRÁČEK, Martin GOLEC, Miroslav POPELKA, Jana LANGOVÁ, Jan PETŘÍK a Pavel FOJTÍK. Zur Frage der Wirkung der Situlenkunst in der Kunstform der Fürstenschicht des 7.-5. Jahrhunderts v. Chr. in Mitteleuropa. In Die frühe Eisenzeit in Mitteleuropa - Early Iron Age in Central Europe, Nürnberg, 20-22 July 2017. 2017. info
 • KLONTZA, Věra, Emmanouil KLONTZAS a Adam GEISLER. Byzantská archeologie na Krétě: její vývoj, současný stav a perspektivy prezentované na příkladu byzantského hradu Oxa na Krétě. In 2. byzantologický den: konference Slovanského ústavu AV, Praha. 2017. internetová stránka konference - program info
 • KLONTZA, Věra, Emmanouil KLONTZAS a Adam GEISLER. Byzantská archeologie na Krétě: její vývoj, současný stav a perspektivy prezentované na příkladu byzantského hradu Oxa na Krétě. In 2. byzantologický den: konference Slovanského ústavu AV, Praha. 2017. internetová stránka konference - program info
 • KLONTZA, Věra a Peter TÓTH. When the distance didn't matter. Comparing Aegean and Central Europe in chronological and historical frame. In Reinecke´s Heritage. Terminology, Chronology and Identity in Central Europe between 2300 and 1600 BC - Reinecke´s Erbe. Terminologie, Chronologie und Identität in Mitteleuropa zwischen 2300 und 1600 v.Chr., Křtiny, 12-15 June 2017. 2017. internetová stránka konference info
 • VACHŮTOVÁ, Dagmar a Věra KLONTZA. Výroční setkání klasické a provinciální archeologie. 2017. Internetová stránka instituce organizující konferenci info
 • KLONTZA, Věra a Dagmar VACHŮTOVÁ. Výroční setkání klasické a provinciální archeologie v Brně. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 675-676. ISSN 0323-1267. oficiální stránka periodika info
 • KLONTZA, Věra. Lothar Sperber, Studien zur spätbronzezeitlichen Chronologie im westlichen Mitteleuropa und in Westeuropa. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, volume 136. Bonner Jahrbücher. Heidelerg: Landesmuseum Bonn, 2017, roč. 217, č. 2017, s. 1-4. ISSN 0938-9334. oficiální stránka periodika info
 • KLONTZA, Věra a Barbora RUFFÍNI. Chapters of Greek Architecture (KLMgrB84). Online. In elf.muni.cz. 2017. vyd. Brno: Filozofická fakulta, MU, 2017, 50 s. Titulní strana: elf FF MUNI info
 • KLONTZA, Věra a Barbora RUFFÍNI. Řecké vázové malířství (KLBcA34). Online. In elph.muni.cz. 2017. vyd. Brno: elf.muni.cz, 2017, 50 s. Titulní strana: elf FF MUNI info
 • KLONTZA, Věra a Barbora RUFFÍNI. Byzantská archeologie (KLMgrA55). Online. In elf.muni.cz. 2017. vyd. Brno: elf.muni.cz, 2017, 50 s. Titulní strana: elf FF MUNI info
 • KLONTZA, Věra a Emmanouil KLONTZAS. Minoan Archaeology. Online. In elf. e-learningový kurz elf. MUNI, 2016, 200 s. E-learningový kurz pro studenty kurzu Minoan Archaeology KLB_010 info
 • KLONTZA, Věra. Je archeologie strategickou vědou nebo zbytečným přepychem? In Družební pobyt. 2016. info
 • KLONTZA, Věra. Všechno souvisí se vším: výbuch santorinského vulkánu v době bronzové. In Družební pobyt. 2016. info
 • KLONTZA, Věra. Absolutní datování výbuchu santorinského vulkánu v době bronzové. In "Budějovická čtvrteční archeologická kolokvia" - Archeologický ústav Jihočeské univerzity. 2016. info
 • KLONTZA, Věra, Zuzana HAVLICKÁ, Lukáš JANEČEK, Pavel KAŠPAR a Emmanouil KLONTZAS. Byzantská archeologie - její vývoj, současný stav bádání a perspektivy. Archaeologica historica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 41, č. 2, s. 543-563. ISSN 0231-5823. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/AH2016-2-28. Digitální knihovna FF MU info
 • KLONTZA, Věra. 24. mezinárodní konference Starší a střední doba bronzová v Českých zemích a na Slovensku. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 68, č. 2, s. 262. ISSN 0323-1267. info
 • KLONTZA, Věra. Kontinuita versus diskontinuita pozdní antiky a raného středověku: případ Kréty. In Série přednášek ÚAKR FF UK Praha: Aktuální otázky klasické archeologie. 2016. info
 • KLONTZA, Věra. Use of the Aegean Bronze Age symbols by the local elites of prehistoric Europe. In Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnosredniowiecznej, Biskupin, 27-29 June 2016. 2016. info
 • KLONTZA, Věra. Use of the Aegean Bronze Age symbols by the local elites of prehistoric Europe. In Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnosredniowiecznej, Biskupin, 27-29 June 2016. 2016. info
 • KLONTZA, Věra. Priniatikos Pyrgos (Crete): cooking and storage vessels of Late Roman/Early Byzantine period. In Late Roma Coarse Wares 6: Sixth International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry Land and sea: pottery routes. 2016. info
 • KLONTZA, Věra. What’s wrong? Hard science and humanities - tackling the question of the absolute chronology of the Santorini eruption. In Invited lectures of Max Palnk Institute for Human history, Jenna, Germany. 2016. info
 • KLONTZA, Věra, Ricardo FERNANDES, Alexander DREVES a Gordon COOK. Investigating potential radiocarbon offsets in Mediterranean plants: implications for the dating of the Thera eruption. In 14C & Archaeology. 8th International Symposium, Edinburgh, 27 June-1 July 2016. 2016. stránka konference info
 • KLONTZA, Věra, Ricardo FERNANDES, Alexander DREVES a Gordon COOK. Investigating potential radiocarbon offsets in Mediterranean plants: implications for the dating of the Thera eruption. In 14C & Archaeology. 8th International Symposium, Edinburgh, 27 June-1 July 2016. 2016. stránka konference info
 • KLONTZA, Věra. What’s wrong? Hard science and humanities - tackling the question of the absolute chronology of the Santorini eruption. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 84 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 359. ISBN 978-80-210-8472-8. info
 • KLONTZA, Věra. Recenze: Jozef Bujna, Václav Furmánek, Egon Wiedermann (Zost.): Staré Slovensko 1. Archeológia ako historická veda. Archaeologica Slovaca Monographiae. Instituti Archaeologici Nitriensis. Academiae Scientiarum Slovacae. Staslo, Tomus 1. Nitra 2013. 244 stran. ISBN 978-80-89315-44-4. Slovenská archeológia. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2016, roč. 64, č. 2, s. 348-352. ISSN 1335-0102. info
 • KLONTZA, Věra a Dagmar VACHŮTOVÁ. Aktivity oddělení klasické archeologie ÚAM Brno v roce 2016. In Setkání klasických a římskoprovinciálních archeologů, Praha, 25.11.2016. 2016. info
 • KLONTZA, Věra, Ricardo FERNANDES, Alexander DREVES a Gordon COOK. Addressing the controversy of the chronology of the Thera eruption through radiocarbon measurements of modern plants. In Benchmarking Interdisciplinarity in Archaeological Science, Aarhus, 12.-14 December 2016. 2016. Program konference info
 • KLONTZA, Věra. Use of Aegean Bronze Age symbols by the local elites of prehistoric Europe. In Bugaj, Ewa. „Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej”, Biskupin, 27-29.06.2016. 2018. vyd. Biskupin, Wroclaw: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, 2016, s. 39-61. ISSN 0079-7138. Digital Repository of Scientific Institutes info
 • KLONTZA, Věra. Late Roman - Early Byzantine storage and Transport pottery from Priniatikos Pyrgos (East Crete, Greece). In 4th Conference on late Roman Coarse Waresm Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Thesaloniki April 2011. 2015. URL info
 • KLONTZA, Věra. Otázka centralizace státní moci na Krétě v době bronzové. 2015. info
 • KLONTZA, Věra a Ricardo FERNANDES. Nová radiokarbonová data horizontu LM IA ze Santorini. In 24. mezinárodní konference: Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku, Sedlec-Prčice, 6.-9.10. 2015. 2015. info
 • KLONTZA, Věra. THE LM IB “HOARDING HORIZON” ON CRETE (AN ESSAY). In Bátora, Jozef; Tóth, Peter. Keď bronz vystriedal meď. Zborník príspevkov z XXIII. medzinárodného sympózia "Staršia doba bronyová v Čechách, na Moravě a na Slovensku". Levice 8. - 11. októbra 2013. Bratislava, Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, Katedra archeológie FiF UK Bratislava 2015, 2015, s. 373-390. ISBN 978-80-89315-93-2. info
 • KLONTZA, Věra. History Hidden in Broken Pots or Broken Pots hidden in History? The Late Roman - Early Byzantine stratigraphy at Priniatikos Pyrgos. Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 137-162. ISSN 1805-918X. Digitální knihovna FF MU info
 • KLONTZA, Věra. Karla Motyková: Archeologické stopy dávných věků v Nymurce a středním Polabí. Doba kamenná 8500 - 2300 př. Kr. Od lovců a sběratelů k patriarchálním zemědělcům. Recenze. In Archeologické rozhledy. 2015. info
 • KLONTZA, Věra. KLMgrB109 Culture Anthropology of Aegean and its impact to archaeological studies. Online. Brno: MU, 2015, 40 s. e-learningová podpora kurzu. e-learningový portál FF MU info
 • KLONTZA, Věra a Emmanouil KLONTZAS. Archeologie egejské oblasti (KLBcA38). Brno: Masarykova univerzita, 2015, 200 s. plně e-learningový kurz. e-learningový portál FF MU info
 • KLONTZA, Věra a Monika MAIXNEROVÁ. Střední Evropa a Egeida II. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 50 s. e-learningová podpora kurzu. e-learningový portál FF MU info
 • KLONTZA, Věra a Emmanouil KLONTZAS. Central Europe and the Formation of the Sea Peoples Movement: Hypothesis and Evidence. In Contacts, Migrations and Climate Change 2015, Prague, 19-23 May 2015. 2015. Home page konference Program konference info
 • KLONTZA, Věra, Petr PAVÚK a Anthony HARDING. Contacts, Migrations and Climate Change 2015. 2015. informační stránka konference info
 • KLONTZAS, Emmanouil a Věra KLONTZA. Současné názory na řeckou kolonizaci. In Tvar. Obtýdeník živé literatury. Praha: Klub přátel Tvaru, 2015, s. nestránkováno, 1 s. ISSN 0862-657X. URL info
 • KLONTZA, Věra a Emmanouil KLONTZAS. Fénická kolonizace s mořeplavci v rudém. In Tvar. Obtýdení živé literatury. Praha: Klub přátel Tvaru, 2015, s. nestránkováno, 1 s. ISSN 0862-657X. URL info
 • KLONTZA, Věra, Petr PAVÚK a Anthony HARDING. Contacts, migrations and climate change. Conference in honour of Jan Bouzek's illustrious 80th birthsday. 2015. home page of the conference info
 • KLONTZA, Věra, Sue BRIDGEFORD, Sylvia DESMOND, Valasia ISSAKIDOU, Georgia KOTSAMANI, Frank LYNNAM, Barry MOLLOY, Ioanna MOUTAFI a Ruth O'DONOGHUE. Diet in Priniatikos Pyrgos (Crete): Preliminary results. In International open workshop. Socio-Environmental Dynamics over the last 12,000 Years: The Creation of Landscapes IV. 2015. abstrakt info
 • KLONTZA, Věra. Priniatikos Pyrgos and Oxa (Crete): 5000 years of land use. In Družební pobyt. 2015. info
 • KLONTZA, Věra, Emmanouil KLONTZAS a Pavel STANĚK. Povrchový průzkum lokality Oxa na Krétě (zpráva o 2. sezóně). In PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V ROCE 2014, Brno. 2015. info
 • KLONTZA, Věra. Santorini, Kréta: odebírání vzorků určených pro revizi radiokarbonového datování oblasti doby bronzové, geologický průzkum. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 2014, Brno. 2015. info
 • KLONTZA, Věra. Z Mykén do Egypta, na Krétu, do střední Evropoy a zase zpátky. 2014. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, s. 39 - 52, 13 s. ISBN 978-80-7028-430-8. info
 • KLONTZA, Věra. Priniatikos Pyrgos, Crete: Byzantine Building 2 and its ceramic assemblage of the 7th to the beginning of the 9th century AD. In 5th International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Alexandria, April 2014. 2014. URL info
 • KLONTZA, Věra a Emmanouil KLONTZAS. Oxa - Byzantine Castle in eastern Crete. In Pespectivy Klasické archeologie 2014. Praha 15. - 16. prosince 2014. 2014. info
 • KLONTZA, Věra, Milan SALAŠ, Petr KOSTRHUN a Tomáš NOVÁČEK. Mykény a střední Evropa. 2014. URL info
 • KLONTZA, Věra. KLBcB_73 The Panhellenic games and their sanctuaries. Online. In e-learningová podpora kurzu. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 100 s. URL info
 • KLONTZA, Věra a Emmanouil KLONTZAS. Průzkum regionu Oxa - Kalos Lakos (Východní Kréta). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 2013. 2014. info
 • KLONTZA, Věra. Byzantine archaeology and archaeology of Middle Ages. In V rámci pobytu Erasmus. 2014. info
 • KLONTZA, Věra. Depoty LM IB (1620 - 1450BC) na Krétě. In XXIII. mezinárodní sympózium. Staršia doba bronyová v Čechách, na Moravě a na Slovensku. 2013. info
 • KLONTZA, Věra a Emmanouil KLONTZAS. How and why did the Minoan Neopalatial System collapsed? 2013. URL info
 • KLONTZA, Věra. Byzantine Fortifications on Crete- new data. In 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2013, Pilsen, CR. 2013. URL info
 • KLONTZA, Věra. Priniatikos Pyrgos: pottery of 5th - 13th c. AD: overview and questions. In Workshop on the Byzantine pottery of Crete. INSTAP study center for East Crete (13 - 14 Sept. 2014). 2013. info
 • KLONTZA, Věra. KLMgrB90 Minoan and Mycenaean miniature glyptic. Online. In e-learningová podpora kurzu. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 50 s. e-learningový portál FF MU info
 • KLONTZA, Věra. KLMgrB84 Chapters from Greek Architecture. Online. In e-learningová podpora kurzu. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 50 s. e-learningový portál FF MU info
 • KLONTZA, Věra. Řecké vázové malířství. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 120 s. e-learningová podpora kurzu. e-learningový portál FF MU info
 • KLONTZA, Věra. KLMgrB88 Landscape and climate in Aegean region. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 30 s. e-learningová podpora kurzu. e-learningový portál FF MU info
 • KLONTZA, Věra. Byzantská města 7. - 14. století ve srovnání s městy západní a střední Evropy. In FUMA XII: Počátky měst, Uničov, 5.-7. června 2013. 2013. pozvánka na konferenci a program info
 • KLONTZA, Věra. Perspektivy klasické archeologie: pojetí a koncepce oboru. In Perspetivy klasické archeologie - Perspectives of classical archaeology, Praha, 16.-17. prosince 2013. 2013. Program konference info
 • KLONTZA, Věra. Aegean parallels to Carpathian Bronze Age pendants. In Kujovský Rudolf; Mitáš Vladimír. Václav Furmánek a doba bronzová. Zborník k sedemdesiatym narodeninám. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej Akademie Věd, Nitra, 2012, s. 189-199. ISBN 978-80-89315-41-3. info
 • KLONTZA, Věra, Ricardo FERNANDES, Steven SOETENS a Geert GEEVEN. Mapping the probability of settlement location for the Malia-Lasithi region (Crete, Greece) during the Minoan Protopalatial period. In Kluiving, S.J.; Guttmann-Bond, E.B. Landscape archaeology between art and science from a multi- to an interdisciplinary approach. Amsterodam: Amsterodam University Press, 2012, s. 353-368. ISBN 978-90-8964-418-3. URL info
 • KLONTZA, Věra. Problém datování výbuchu santorinského vulkánu v době bronzové. Neograeca Bohemica. Brno: Česká společnost novořeckých studií, 2012, Neuveden, č. 12, s. 57-68. ISSN 1803-6414. info
 • KLONTZA, Věra. History Hidden in Broken Pots or Broken Pots hidden in History? The Late Roman - Early Byzantine stratigraphy at Priniatikos Pyrgos. In 28th Congress of the Rei Cretariae Ronmanae Fautores. From broken Pottery To Lost Identity in Roman Times. International Conference. Catania (Italy), September 2012. 2012. URL info
 • KLONTZA, Věra a Barbora RUFFÍNI. KLBcA35_Introduction to Byzantine archaeology. Online. In e-learningová podpora kurzu. Brno. Masarykova univerzita, 2012, 50 s. e-learningový portál FF MU info
 • KLONTZA, Věra a Tomáš ŠTĚPÁNEK. KLBcA_25 Etruscans in the context of Ancient World (Etruscology). Online. In e-learningová podpora kurzu. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 100 s. e-learningový portál FF MU info
 • KLONTZA, Věra. Priniatikos Pyrgos, 6 000 let osídlení, 100 let výzkumu. In Přednáška Jednoty klasických filologů, Praha. 2012. Program JKF info
 • KLONTZA, Věra, Inna MATEICIUCOVÁ, Emmanouil KLONTZAS, Maximilian WILDING a Pavel STANĚK. Oxa aneb Bylo nebylo za devatero moři a devatero řekami. In Doktorský seminář ÚAM, Brno. 2012. info
 • KLONTZA, Věra, Ricardo FERNANDES, Steven SOETENS a Geert GEEVEN. Deletion/Substitution/Addition (DSA) model selection algorithm applied to the study of archaeological settlement patterning. Journal of Archaeological Science. USA/UK: Elsevier, 2011, roč. 38, č. 9, s. 229332300-229332307. ISSN 0305-4403. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2011.03.035. URL info
 • KLONTZA, Věra. Byzantine Pottery Typology in Crete: Some problems exemplified by the stratigraphy of Priniatikos Pyrgos. In First Amsterdam Meeting on Byzantine and Ottoman Archaeology. 2011. informační plakát konference info
 • KLONTZA, Věra. Report from the Library fellow. eKentro. The Newsletter of the INSTAP Study Center for East Crete. Philadepheia: INSTAP Study Center for East Crete, 2010, roč. 2010, č. 13. Zpáva ze stipendijního pobytu INSTAP LIbrary Fellow info
 • KLONTZA, Věra. Výbuch na Santorini - největší přírodní katastrofa v dějinách lidstva. In Přednáška pro Evropský kulturní klub, Rada českých vědeckých společností. 2010. URL info
 • KLONTZA, Věra a Hedvika SEDLÁČKOVÁ. Blown Glass in Wall Paintings from Kritsa, Crete: A Preliminary Report. Journal of Glass Studies. USA: The Corning Museum of Glass, 2008, roč. 50, -, s. 311-315. ISSN 0075-4250. info
 • KLONTZA, Věra. Καινούργιες απόψεις για την χρονολόγηση της «καταστροφής της Σαντορίνης,. Amalheia. Agios Nikolaos, Crete: Assosiation for history and Folklore in, 2007, roč. 2007, 1490- 150. info
 • KLONTZA, Věra. Vlastivědné muzeum Nymburk, Pravěká sbírka (Homeland Museum Nymburk, Catalog of Prehistoric Collection. Praha: Česká společnost archeologická, 1992. info

2014/11/13

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.