Faculty staff

Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Vice-dean for teacher training programmes and life-long education, Faculty of Arts


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. C/C.410
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3338
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Personal information
 • Zuzana Šalamounová (née Makovská) 6th of February 1984 Brno
Current position
 • Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Educational Sciences, Assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2009 – 2015: Ph.D. in Education, Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Educational Sciences, doctoral degree programme in Education
 • 2008 – 2012: Mgr. in Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Educational Sciences, master´s degree programme
 • 2007 – 2009: Mgr. in Social Education and Counselling, Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Educational Sciences, master´s degree programme
 • 2003 – 2007: Bc. in Social Education and Counselling, Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Educational Sciences, bachelor´s degree programme
 • 2003 – 2007: Bc. in Musicology and Czech Language and Literature, Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Educational Sciences, bachelor´s degree programmes
Professional Experience
 • 2015 – until now: Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Educational Sciences, Position: assistant professor
 • 2014 – 2015: Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Educational Sciences, Position: assistant
 • 2012 – 2014: Masaryk University, Faculty of Education, Department of Education, Position: assistant
 • 2009 – 2011: Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Educational Sciences, Position: Research fellow
Teaching activities
 • Didactics
 • School Pedagogy
 • Qualitative Research
 • Educational Communication
Research activities
 • 2017 – until now: Member of research team in research Relationship of Features of Educational Communication and Academic Achievements of Students, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2013 – 2016: Member of research team in research project Teacher and pupils in dialogic teaching, Faculty of Arts, Masaryk university
 • 2013 – 2015: Member of research team in research project Power in the classroom of Student teachers, Faculty of education, Masaryk University
 • 2009 – 2011: Member of research team in research project Communication in the Classroom, Faculty of Arts, Masaryk University
Professional Stays Abroad
 • 2009: Danish University of Education, Copenhagen, Denmark, programme Educational Sociology (4 months)
Appreciation of Science Community
 • 2014: Appreciation of Rector of Masaryk University for best doctoral degree programme students
 • 2014: Appreciation of Czech Educational Research Association remarkable empirical study in junior category for publication Pupils´ gestures in education as a process of making thinking visible
Major publications
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Professional development for dialogic teaching: presentation & discussion. 7. 7. 2016, Faculty of Education, University of Cambridge. 2016. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově : jak iniciovat a udržet změnu. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 2, s. 47-69. ISSN 1366-4530. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2017.2. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Akční výzkum: Učitel a žáci v dialogickém vyučování. In Týden humanitních věd na FF MU. 2015. info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Socializace do školního jazyka. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 188 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. 440. ISBN 978-80-210-8060-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8060-2015. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Troubles with dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction. 2014, roč. 3, č. 4, s. 274-285. ISSN 2210-6561. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.lcsi.2014.04.001. URL info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. (Re)konstruování školního vědeckého slovníku. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 1, s. 9-42. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2014-1-2. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, Jarmila BRADOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 3, s. 375-393. ISSN 1211-4669. URL info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. In Search of the Content of Scientific Concepts. A Linguistic Ethnographic Analysis of the Translation Strategies of Teachers. In Kraus, A; Buhl,M; von Carlsburg, G.-B. Performativity, Materiality and Time: Tacit Dimensions of Pedagogy. Münster, New York: Waxmann Verlag, 2014, s. 83-102. European Studies on Educational Practices ; 4. ISBN 978-3-8309-3116-4. URL info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Žákovská gestika ve vyučování jako proces zviditelňování myšlení. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 37-56. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2013-1-3. http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/495 Digitální knihovna FF MU info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5. info
 • FIŠER, Zbyněk, Dagmar DVOŘÁKOVÁ, Jitka CHOLASTOVÁ, Petr KUBĚNSKÝ, Pavla KOPEČNÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 226 s. ISBN 978-80-210-6121-7. info
 • MAKOVSKÁ, Zuzana. Žákovské strategie při hledání odpovědí na otázky učitele. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 47-70. ISSN 1803-7437. info

2017/06/10

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.