Faculty staff

Mgr. Jitka Bednářová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Czech Literature


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. D/D.516
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4516
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jitka Bednářová, Ph. D.
Pracoviště
 • Ústav české literatury a knihovnictví Filozofická fakulta MU
  Arne Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003 doktorské, Université de Paris-Sorbonne, doktorská práce "Josef Florian a jeho francouzští autoři" (obhájena s nejvyšším oceněním "mention tres honorable avec la félicitation de jury a l'unanimité); 2000 diplom D. E. A., Université de Paris-Sorbonne; 1997 vysokoškolské, FF MU v Brně, čeština-filosofie; 1995-1997 stáž na FF UK v Praze
Přehled zaměstnání
 • 1997- Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, odborná asistentka; 2005-2006 Ústav pro českou literaturu AV ČR, částečný úvazek
Pedagogická činnost
 • Česká literatura první poloviny 20. století, Úvod do studia literatury, Kniha v knize, Kapitoly ze světové literatury, Literární toulky Brnem, Od rukopisu ke knize
Vědeckovýzkumná činnost
 • Česká literatura první poloviny 20. století, srovnávací literatura se zaměřením na česko-francouzské literární vztahy, dějiny knihy a čtení (v širším kontextu kulturní antropologie i s užším zaměřením na ediční práci), literatura duchovní orientace
Akademické stáže
 • 1997-2000 Université Paris IV - Sorbonne; 2001 Université Paris IV - Sorbonne; 2003 Ecole francaise de Rome; 2003 Maison des Sciences de l'Homme, Paříž; 2005 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paříž; 2007 Université Lyon II; 2015 Université de Toulouse
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1997-dosud členka vědecké rady České knižnice; 2005-dosud členka redakční rady revue Souvislosti; 2005-dosud členka grantové komise Ministerstva kultury ČR; 2008-členka komise Nadace Charty 77 pro udílení ceny Toma Stopparda za esejistické dílo; 2002-2006 členka správní rady Nadace Prokopios. Konference: 2004 organizace mezinárodní konference Francouzská zkušenost a inspirace v českém bádání o literatuře a divadle, spolu s Martinem Bažilem, zámek v Litomyšli. Přednášky: 2005 přednáška v Ústavu pro českou literaturu AV; 2005 přednáška v Městské knihovně v Jihlavě; 2007 přednáška ve Francouzském institutu v Praze; 2007 přednáška v Mahenově památníku v Brně; 2008 přednáška pro Společnost Anny Pammrové v Tišnově; 2008 přednáška pro Společnost Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Vybrané publikace
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Dopis z Bohemky. Souvislosti. Praha: Sdružení pro Souvislosti, 2008, roč. 19, č. 3, s. 220-225, 5 s. ISSN 0862-8025. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Aloys Skoumal a Stará Říše. In Aloys Skoumal (1904-1988) v průsečíku cest české kultury. České Budějovice: Jihočeská universita, 2005. s. 98-107. ISBN 80-7040-750-6. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Periodika Josefa Floriana jako kalendářová literatura moderní doby. In Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005. s. 170-180. ISBN 80-85778-47-5. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Něha a míjení: Vězeňská milostná korespondence Jana Zahradníčka. In Víra a výraz. Brno: Host, 2005. s. 67-76. ISBN 80-7294-163-1. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Ediční potěšení i zklamání (Dopisy Bohuslava Reynka Tereze Sumové). Souvislosti. 2005, č.4, s. 258-263. info
 • Členka grantové komise MK ČR. 2005. info
 • Členka redakční rady revue Souvislosti. 2005. info
 • Členka vědecké rady České knižnice. 2005. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. "Mám přítele nepochopitelného a úžasného" (Josef Florian jako postava Bloyových deníků, tajného a veřejného). Souvislosti. Praha, 2004, č.1, s. 15-28. ISSN 0862-6928. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Malá kronika z ediční dílny: Nad souborným dílem Jana Zahradníčka. In Literatura určená k likvidaci. Brno: Obec spisovatelů, 2004. s. 157-163. ISBN 80-239-329. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Josef Florian et ses auteurs francais. Revue d études slaves. Paris, 2004, LXXV, 3-4, s. 565-569. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Frankofilie Josefa Floriana. Souvislosti : revue pro křesťanství a kulturu. Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 2003, roč. 14, č. 3, s. 298-317. ISSN 0862-6928. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Nadpřirozené účetnictví (Finanční praxe Florianova Dobrého díla). Souvislosti : revue pro křesťanství a kulturu. Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 2003, roč. 14, č. 4, s. 244-259. ISSN 0862-6928. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Antieva. Tišnov: Sursum, 2003. s. 159-161, 173;3. ISBN 80-7323-036-4. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka, Jaroslav ČERNOCKÝ a Daniela VEŠKRNOVÁ. Obrazoborec. Nevyzpytatelná. Brno: Větrné mlýny, 2003. 226 s. Dramatické texty, sv. 25. ISBN 80-86151-64-6. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Tajemství, které sjednocuje, in: Obrazoborec. Nevyzpytatelná. Brno: Větrné mlýny, 2003. s. 141-146. Dramatické texty, sv. 25. ISBN 80-86151-64-6. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Jan Čep o katolicismu v českých zemích. Česká literatura. 2001, roč. 49, č. 2, s. 215-218. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Mélanie Calvat, Zjevení přesvaté Panny na hoře lasalettské. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 527-534. Jan Zahradníček: Knihy básní. ISBN 80-7106-461-0. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Komentář. In ZAHRADNÍČEK, Jan. Knihy básní. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. s.767-987. Česká knižnice. ISBN 80-7106-461-0. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Lynn White, jr. Historické kořeny naší ekologické krize. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 47, č. 1, s. 5-11. ISSN 00015-1831. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Svatý mořeplavec. Brno: Atlantis, 2000. 432 s. ISBN 80-7108-208-2. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Doslov ke knize Jiřího Kuběny: Jižní Kříž. Krev Ve Víno. Kříž Dona Juana. In Jižní Kříž. První. Brno: Vetus Via, 1999. s. 515-521. ISBN 80-86118-15-0. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Paul Ricoeur, Gabriel Marcel: Rozhovory. První. Brno: Vetus Via, 1999. 92 s. ISBN 8-86118-21-5. info
 • SUCHOMEL, Milan. Slovník českých spisovatelů po roce 1945 (M-Z). In BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Slovník českých spisovatelů po roce 1945. První. Praha: Brána, 1998. s. 575-579, 4 s. Druhý díl M-Ž. ISBN 80-7243-014-9. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Při Šestém Džbáně (z Káně). In Jiří Kuběna: Paní na Duze. Brno: Petrov, 1998. s. 571-602, 33 s. ISBN 80-7227-018-4. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Gabriel Marcel en République Tcheque. Bulletin de l Association Présence de Gabriel Marcel. 1997, nemá, č. 7, s. 43-44. ISSN 1166-9993. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Anna Pammrová, jediná svého druhu. Věstník Společnosti Anny Pammrové. 1997, nemá, č. 4, s. 1-2, 3 s. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Léon Bloy - O.A.Tichý. Host. Brno: Brno, 1997, roč. 13, č. 8, s. 65-106, 41 s. ISSN 1211-9938. info

12. 11. 2016

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.