Faculty staff

prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History

Head, Centre for Early Medieval Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. K/119
Veveří 470/28
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3480
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Ivan Foletti, 17.11.1980
Pracoviště
 • Seminář dějin umění Filosofické fakulty Masarykovy university
 • Centrum raně středověkých studií
Funkce na pracovišti
 • Profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017-2020: Profesorské řízení
 • 2021-2023: Habilitace, University of Helsinki
 • 2014-2015: Habilitace, FF MU (práce: Le porte lignee di Santa Sabina. La zona liminare del nartece e l´iniziazione cristiana)
 • 2004-2010: Ph.D. Université de Lausanne (práce: Da Bisanzio alla Santa Russia : Nikodim Kondakov (1844-1925) e la nascita della storia dell'arte in Russia : con la traduzione del primo volume dell' "Ikonografija Bogomateri")
 • 2000-2004: dějiny a teorie výtvarného umění (práce: Prima dell’Etimasia. L’iconografia del trono vuoto dal IV al IX secolo)
Přehled zaměstnání
 • 2011-: FF MU Brno 2023-: Privatdozent, University of Helsinki
 • 2021: Professeur Invité, CESCM, Poitiers
 • 2018: Adjunct Professor, Ca' Foscari, Benátky
 • 2013-2017: Maître Assistant Ambizione, Université de Lausanne
 • 2011-2013: Maître Assistant, Université de Lausanne
 • 2005-2011: Assistant diplômé à la section d’histoire de l’Art, Faculté des Lettres, Université de Lausanne.
 • 2002-2003: Assistant–étudiant à la section de l’histoire de l’Art, Faculté des Lettres université de Lausanne.
Pedagogická činnost
 • přednášky z dějin umění středověku 4.-15. století, vedení seminářů, diplomových prací a doktorských disertací v tomtéž oboru a v oboru historiografie dějin umění
Vědeckovýzkumná činnost
 • Historiografie; umění a a liturgie v raném středověku; Pozdně antický Řím; Milán a Lombardie IV.-X.s; Poutní cesty v Galii XI.-XIII.s.; Umění v oblasti jižního Kavkazu.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 15. 6. 2022 – 15. 7. 2022: CUNY Graduate Center, New York, Ostatní, USA
 • 1. 1. 2022 – 31. 1. 2022: University of Poitiers, Poitiers, FRA
  • Program hostující profesor, Univerzita v Poitiers
 • 1. 8. 2021 – 31. 8. 2021: Bibliotheca Hertziana – Max Planck Institut for Art History, Řím, Ostatní, ITA
  • Scientific guest
 • 7. 6. 2021 – 10. 7. 2021: European Center for Medieval Art and Civilization, Conques, Ostatní, FRA
 • 1. 8. 2020 – 31. 8. 2020: University of Bern, Bern, Ostatní, CHE
  • Byl jsem pozván jako "Invited Scholar" do týmu Prof. Beate Fricke, který řeší ERC projekt "Global Horizons In Pre-Modern Art"
 • 9. 3. 2020 – 13. 3. 2020: University of Helsinki, Helsinki, FIN
 • 1. 7. 2019 – 31. 7. 2019: German Center for Art History in Paris, Paris, Ostatní, FRA
 • 19. 3. 2018 – 23. 3. 2018: University of Fribourg, Fribourg, CHE
 • 1. 2. 2018 – 30. 6. 2018: University of Lausanne, Lausanne, CHE
  • Univerzitou v Lausanne jsem byl pozván abych tam po dobu trvání semestru, v 4 blocích, přednesl přednášku: Le longue Ve siècle : positions, problèmes et développements.
 • 1. 2. 2018 – 30. 9. 2018: Ca' Foscari University of Venice, Venezia, ITA
  • Na Univerzitu Ca'Foscari jsem byl pozván, jako Adjunct professor abych zde vedl blokovou výuku "Byzantine Art". Dále potom abych se zúčastnil přednášek pro doktorské studenty a dvou vědeckých exkurzí.
 • 14. 8. 2017 – 5. 9. 2017: Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institute for Art History, Rome, ITA
 • 8. 1. 2017 – 16. 7. 2017: Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin, Berlin, DEU
 • 27. 11. 2016 – 4. 12. 2016: Ca' Foscari University of Venice, Venezia, Erasmus+, ITA
 • 12. 11. 2016 – 21. 11. 2016: University of Poitiers, Poitiers, Erasmus+, FRA
 • 10. 10. 2016 – 14. 10. 2016: Faculty of Arts, Charles University, Praha, CZE
 • 16. 5. 2016 – 16. 8. 2016: Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institute for Art History, Rome, Ostatní, ITA
 • 19. 3. 2016 – 24. 3. 2016: University of Naples Federico II, Napoli, Erasmus+, ITA
 • 8. 3. 2015 – 12. 3. 2015: University of Padua, Padova, Erasmus+, ITA
 • 11. 2. 2015 – 31. 7. 2015: Swiss Institut in Rome, Rome, Ostatní, ITA
 • 12. 4. 2014 – 18. 4. 2014: University of Padua, Padova, Erasmus+, ITA
Univerzitní aktivity
 • 2012- Člen "Association Suisse des études byzantines"
 • 2013- Ředitel ediční řady "Studia Artium Mediaevalium Brunensia"
 • 2013- Vedoucí centra raně středověkých studií, SDU FF MU
 • 2014- Člen redakční rady Bulletinu Národní Galerie
 • 2014- Šéfredaktor mezinárodního časopisu "Convivium"
 • 2016- Ředitel ediční řady "Parva Convivia"
 • 2016- Ředitel Knihovny Hanse Beltinga
 • 2016- Člen "Société française d’archéologie"
 • 2017- Ředitel ediční řady "Convivia"
 • 2017- Associate member "International Center of Medieval Art" (ICMA)
Ocenění vědeckou komunitou
 • září 2011: Prix de faculté des Lettres de L'université de Lausanne pour la thèse de doctorat intitulée da Bisanzio alla Santa Russia : Nikodim Kondakov (1844-1925) e la nascita della storia dell'arte in Russia : con la traduzione del primo volume dell' "Ikonografija Bogomateri".
 • květen 2012: cena "Bourse Société Académique Vaudoise 2012"
 • květen 2016: Cena Josefa Krásy
 • Listopad 2017: Zvláštní cena děkana FF MU
 • Květen 2018: Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost
 • Listopad 2019: Cena Jihomoravského krajeza přínos v oblasti vědy
 • Listopad 2021: MUNI Scientist
Vybrané publikace
 • FOLETTI, Ivan. Objects, relics, and migrants : The Basilica of Sant’Ambrogio in Milan and the cult of its saints (386-972). Řím: Viella. 250 s. In Between, 2. ISBN 978-88-6728-950-9. 2020. URL info
 • FOLETTI, Ivan, Manuela ROMAGNOLI, Lucia LICCIOLI, Mariaelena FEDIC a Roberto SACCUMAND. Wiggle Matching Analysis of the Doors of Santa Sabina in Rome. RIHA Journal. International Association of Research Institutes in the History of Art, roč. 2019, č. 0204, s. 1-7. ISSN 2190-3328. 2019. URL info
 • FOLETTI, Ivan. The Space of Miracles: Bernardus from Angers and the Abbey Church of Conques. In From Words to Space – Textual Sources for Reconstructing and Understanding Medieval Sacred Spaces. 2019. URL info
 • FOLETTI, Ivan, Hans BELTING a Martin LEŠÁK. Movement, Images and Iconic Presence in the Medieval World. In Convivium VI, 1. Brno: Brepols. 167 s. 2019. info
 • FOLETTI, Ivan. Dancing with Sainte Foy : Movement and the Iconic Presence. Convivium. roč. 6, č. 1, s. 70-87. ISSN 2336-3452. doi:10.1484/J.CONVI.4.2019024. 2019. URL info
 • FOLETTI, Ivan a Sabina ROSENBERGOVÁ. Walking to the Holy Mountain : The Migrating Art Historians and a New Hierotopy. In Lidov, Alexei. The Hierotopy of Holy Mountains in Christian Culture. Moskva: Russian Academy of Arts. s. 460-475. Hierotopy. ISBN 978-5-91796-067-8. 2019. info
 • FOLETTI, Ivan a Katharina MEINECKE. Jupiter, Kristus, Chalífa : Obrazy mocných a zrození středověku (IV.–VIII. století). Brno: B&P. 112 s. Parva Convivia 5. ISBN 978-80-7485-199-5. 2019. info
 • DOLEŽALOVÁ, Klára a Ivan FOLETTI. Liminality and Medieval Art : from Space to Rituals and to the Imagination. Convivium. roč. 2019, Supplementum, s. 10-21. ISSN 2336-3452. 2019. URL info
 • FOLETTI, Karolina a Ivan FOLETTI. Moskva nebo Řím? Rusko-byzantská architektura a translatio imperii? In Boček, Pavel. Moskva – Třetí Řím : Od ideje k symbolu. 1. vyd. Praha: NLN. s. 185-199, 213-217, 19 s. ISBN 978-80-7422-582-6. 2019. info
 • FOLETTI, Ivan a Adrien PALLADINO. Inventing Medieval Czechoslovakia 1918–1968. Between Slavs, Germans, and Totalitarian Regimes. 1. vyd. Brno; Rome: Masaryk University Press; Viella. 197 s. Parva Convivia, sv. č. 6. ISBN 978-80-210-9478-9. 2019. info
 • FOLETTI, Ivan a Katharina MEINECKE. From Sarapis, to Christ, to the Caliph. Faces as a re-appropriation of the past. In Imagining the Divine : art in religions of Late Antiquity across Eurasia. 2018. URL info
 • FOLETTI, Ivan, Francesco LOVINO a Veronika TVRZNÍKOVÁ. From Kondakov to the Hans Belting Library : Emigration and Byzantium – Bridges between Worlds. Brno / Řím: Masarykova univerzita / Viella. 151 s. Parva Convivia 2. ISBN 978-80-210-8790-3. 2018. info
 • FOLETTI, Ivan. Re-thinking, Re-making, Re-living Christian Origins. Řím: Viella. 468 s. Études lausannoises d’histoire de l’art, 27. ISBN 978-88-6728-913-4. 2018. info
 • FOLETTI, Ivan. On Mary’s Side : The Memory of St Ambrose of Milan in Southern Langobardia. In International Medieval Congress. 2018. info
 • FOLETTI, Ivan. Vivre le pe'lerinage (médiéval). Une expérience corporelle. Convivium. roč. 5, č. 2, s. 137-150. ISSN 2336-3452. doi:10.1484/J.CONVI.4.2019011. 2018. info
 • FOLETTI, Ivan a Stefano RICCIONI. Inventing, Transforming and Discovering Southern Caucasus : Some Introductory Observations. Venezia Arti. roč. 27, č. 1, s. 7-14. ISSN 0394-4298. doi:10.30687/VA/2385-2720/2018/27/000. 2018. info
 • FOLETTI, Ivan, Adrien PALLADINO, Katarína KRAVČÍKOVÁ a Sabina ROSENBERGOVÁ. Migrating Art Historians on the Sacred Ways. Řím: Viella. 468 s. Convivia 2. ISBN 978-88-331-3105-4. 2018. URL info
 • FOLETTI, Ivan a Stefano RICCIONI. Discovering the Art of Medieval Caucasus (1801-1945). In Venezia Arti. Venezia: Venezia Arti. s. 1-141. ISSN 0394-4298. doi:10.30687/VA/2385-2720/2018/04. 2018. URL info
 • FOLETTI, Ivan. Migrating Art Historians : Objects, Bodies and Minds. In Foletti, Ivan; Kravčíková, Katarína; Palladino, Adrian; Rosenbergová, Sabina. Migrating Art Historians ont the Sacred Ways. Řím: Viella. s. 27-57. Convivia 2. ISBN 978-88-331-3105-4. 2018. info
 • FOLETTI, Ivan a Francesco LOVINO. Orient oder Rom, and Josef Strzygowski in 2018. In Foletti, Ivan; Lovino, Francesco. Orient oder Rom? History and Reception of a Historiographical Myth (1901-1970). Roma: Viella. s. 7-14. Studia Artium Mediaevalium Brunensia 7. ISBN 978-88-3313-104-7. 2018. URL info
 • FOLETTI, Ivan. Ženy u oltáře. Nikdy? Jáhenky, vdovy a kněžky a ikonografie Matky Boží (III.–VI. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 77 s. Parva Convivia, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9113-9. 2018. info
 • FOLETTI, Ivan. L'oggetto, il suo spazio e il suo pubblico : il ciborio di Sant'Ambrogio. In Conferenza di Ivan Foletti, Conference at the Max Planck Institute for Art History - Bibliotheca Hertziana, 8.2.2017, Rome. 2017. URL info
 • FOLETTI, Ivan a Manuela GIANANDREA. The Fifth Century in Rome Art, Liturgy, Patronage. Řím: Viella. 312 s. Studia Artium Mediaevalium Brunensia. ISBN 978-88-6728-211-1. 2017. info
 • FOLETTI, Ivan. Des femmes a' l’autel ? Jamais ! Les diaconesses (veuves et pr'e'tresses) et l’iconographie de la Théotokos. In Eva Pibiri, Fanny Abbott. Féminité et masculinité altérées: transgression et inversion des genres au Moyen Age. Tavarnuzze: Edizioni del Galluzzo. s. 51-92. ISBN 978-88-8450-763-1. 2017. info
 • FOLETTI, Ivan a Adrien PALLADINO. Ritualizing the City. Collective Performances as Aspects of Urban Construction from Constantine to Mao. In Ritualizing the City. Collective Performances as Aspects of Urban Construction from Constantine to Mao. Řím: Viella. 228 s. ISBN 978-88-6728-894-6. 2017. info
 • FOLETTI, Ivan. La firma d’artista, i miti vasariani e Wolvinus magister phaber. Veneza Arti. neuveden, č. 26, s. 35-48. ISSN 2385-2720. doi:10.14277/2385-2720/VA-26-17-2. 2017. info
 • FOLETTI, Ivan. L’autel d’or de la basilique Saint-Ambroise de Milan au IXe sie'cle : un programme anti-hérétique? Bulletin Monumental. roč. 175, č. 2, s. 99-113. ISSN 0007-473X. 2017. info
 • FOLETTI, Ivan a Sabina ROSENBERGOVÁ. Holy site, place of memory or art object? Some considerations on mont saint-michel in the '(très) longue durée' (708 [?]-2017). Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, roč. 66, č. 2, s. 118-133. ISSN 1211-7390. 2017. URL info
 • FOLETTI, Ivan. Et la lumie're fut. La lumie're dans l'expérience du pe'lerin. On-line Youtube: Center for Early Medieval Studies. Migratin Art Historians, Documentary Movies. 2017. URL info
 • KESSLER, Herbert L., Ivan FOLETTI a Veronika TVRZNÍKOVÁ. Ani bůh ani člověk. Brno: Barrister & Principal. 197 s. Parva convivia ; 1. ISBN 978-80-7485-084-4. 2016. info
 • FOLETTI, Ivan. A Singing Door: Images, Space and Sound in the Santa Sabina Narthex. In Icons of Sound: Voice, Architecture, and Imagination, 5. 11. 2016, Stanford, USA. 2016. URL info
 • FOLETTI, Ivan, Irene QUADRI a Marco ROSSI. Milano allo specchio. Da Costantino al Barbarossa l’autopercezione di una capitale. Řím: Viella. 176 s. Études lausannoises d’histoire de l’art, 22. ISBN 978-88-6728-709-3. 2016. URL info
 • FOLETTI, Ivan. Dio da dio. La maschera di Cristo, Giove Serapide nel mosaico di Santa Pudenziana. Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean. Seminarium Kondakovianum Series Nova. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2, č. 1, s. 60-73. ISSN 2336-3452. 2015. info
 • FOLETTI, Ivan. Il trionfo della figura: Sant’Aquilino, San Vittore in Ciel d’Oro a Milano e la retorica cristiana del V secolo. In Quintavalle, Carlo Arturo. Medioevo Natura e Figura. Milano: Skira. s. 17-25. Convegni di Parma. ISBN 88-572-2852-5. 2015. info
 • FOLETTI, Ivan. Maranatha: spazio, liturgia e immagini nella basilica dei Santi Cosma e Damiano sul Foro Romano. In Chlíbec, Jan; Opačić, Zoë. Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. Vydání první. Praha: Artefactum. s. 68-86. Ústav dějin Umění AV ČR. ISBN 978-80-86890-75-3. 2015. info
 • FOLETTI, Ivan a Manuela GIANADREA. Zona liminare. Il nartece di Santa Sabina a Roma, la sua porta e l’iniziazione cristiana. Roma: Viella. 280 s. Studia Artium Mediaevalium Brunensia. ISBN 978-88-6728-354-5. 2015. info
 • KESSLER, Herbert L. a Ivan FOLETTI. A Bridge to Many Romes. Studies in Honor of Hans Belting. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Digitální knihovna FF MU info

24. 3. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.