Faculty staff

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Department of Educational Sciences


E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., narozena 1979
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd FF MU
  Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: Ph.D. v oboru andragogika na Filozofické fakultě UP
 • 2007: PhDr. v oboru andragogika na Filozofické fakultě UP
Přehled zaměstnání
 • 2019: odborná asistentka, ÚPV FF MU
 • 2017-1019: OSVČ, lektor, metodik, konzultant v oblasti dalšího vzdělávání
 • 2015-2017: odborná asistentka, PedF UK
 • 2013-2015: odborná asistentka, FF UK
 • 2010-2013: organizační pracovnice, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
 • 2009-2010: odborná asistentka, IVP ČZU
 • 2009: asistentka výzkumu, CES VŠEM
 • 2007-2008: metodik dalšího vzdělávání, UP
Pedagogická činnost
 • Didaktika vzdělávání dospělých
 • Andragogika
 • Andragogická praxe
 • Vedoucí magisterských diplomových prací v oboru andragogika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Od 2020 projekt OP VVV Životní dráhy neúspěšných maturantů a maturantek
Vybrané publikace
 • NOVOTNÝ, Petr a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Activist andragogy in the risk society. In Adult Education and Learning Policy in a World Risk Society, 16th–18th May 2019 Charles University, Prague, Czech Republic. 2019. URL info
 • NOVOTNÝ, Petr a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Znovuobjevování psychologických kořenů oboru ve výuce andragogiky. In Učíme psychologii / Teaching psychology. 2018. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Michal ŠERÁK. Andragogika a vzdělávání dospělých: Vybrané kapitoly. 1,. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. 169 s. Varia. ISBN 978-80-7308-695-4. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Teorie transformativního učení (se) dospělých. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 1, s. 59-74. ISSN 1803-7437. URL info

22. 1. 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.