Faculty staff

doc. PhDr. Alena Němcová Polická, Ph.D.

Associate professor, Department of Romance Languages and Literatures


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. G/G.109
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3961
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D.
  roz. Podhorná
  nar. 11.12.1977
  3 děti
Pracoviště
 • Ústav románských jazyků a literatur
  Filozofická fakulta MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2020: jmenování docentkou, obor Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky).
  Habilitační spis "Lexikální inovace. Dynamika šíření identitárních neologismů".
 • 2007: Ph.D., doktorát pod dvojím vedením, Université Paris V - René Descartes, obor Obecná a aplikovaná jazykověda a FF MU Brno, obor Románská filologie.
  Disertační práce na téma "Peut-on parler d'un argot des jeunes? Analyse lexicale des universaux argotiques du parler de jeunes en lycées professionnels en France (Paris, Yzeure) et en République tchèque (Brno)".
 • 2003: diplom D.E.U.G., Japonský jazyk, Université Paris VII - Denis Diderot.
 • 2002: Master, diplom D.E.A., Obecná a aplikovaná jazykověda, Université Paris V – René Descartes.
  Diplomová práce na téma "Toponymie et argots: les argotoponymes en français contemporain des cités (L´exemple de la Cité des 4000 à La Courneuve, Seine-Saint-Denis)"
 • 2002: Mgr., obory matematika - zeměpis, PřF MU, diplomová práce na téma "Japonsko v geografickém vzdělávání" a obor francouzský jazyk a literatura, PedF MU, diplomová práce na téma "Les équivalents tchèques des toponymes français – exonymes dans le récit du voyage ‘Denik panoše Jaroslava’"
Přehled zaměstnání
 • 2007-2019 : Ústav románských jazyků a literatur FF MU, odborný asistent
 • 2020- : Ústav románských jazyků a literatur FF MU, docent.
Pedagogická činnost
 • Fonetika a fonologie, Lexikologie a lexikografie, Sémantika, Normativní gramatika (přednášky)
 • Praktický jazyk, Seminář překladu (semináře)
 • Výběrové přednášky a semináře: Jazyk mladých (Problémy francouzské sociolingvistiky), Metodologie a forma zpracování výzkumu mluvené francouzštiny, Využití počítačů ve francouzské filologii, Vybrané kapitoly z překladatelské praxe, Základy akademického psaní
 • Vedení závěrečných bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Lexikologie a lexikografie slangu a argotu
 • Neologie a dynamika jazykových inovací
 • Argotologie a sociální lexikologie
 • Překlad současné substandardní francouzštiny
 • Urbánní sociolingvistika
 • Problematika univerzálií ve slangu mládeže
 • Plurilingvismus a jazyková geografie
 • 2008-2009: Spoluřešitelka projektu v rámci programu Aktion na podporu česko-rakouské spolupráce (FF MU Brno a Universitat Innsbruck): Komunikační strategie ve vícejazyčných fotbalových týmech. Výzkumný projekt jazykové integrace slovanských a frankofonních hráčů a trnérů v Rakousku a v České republice
 • 2009-2011: Řešitelka postdoktoranského projektu Grantové agentury České republiky - Expresivita ve slangu mládeže na pozadí hledání vlastní a skupinové identity (GP405/09/P307)
 • 2010 – 2013: Spoluřešitelka OPVK - Areálová orientace (USA, Kanada, Mexiko) filologického studia angličtiny, francouzštiny a španělštiny (CZ.1.07/2.2.00/15.0188)
 • 2013-2014: Spoluřešitelka projektu Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině a francouzštině v rámci programu Mobility/Barrande (7AMB13FR054)
Akademické stáže a přednášky v zahraničí
 • 2008 (září): Stáž francouzské vlády pro vědecké pracovníky, Université Paris Descartes
 • 2008 (březen): Université Paris V - René Descartes, přednáškový pobyt (přednášky na téma: Mots identitaires; Expressivité lexicale)
 • 2003-2006: Université Paris V - René Descartes (půlroční pobyty v rámci studijního programu doktorát pod dvojím vedením)
 • 2002: Stáž asociace Gallica na podporu výzkumu v rámci D.E.A. - Université Paris V - René Descartes
 • 2000-2001: Roční stáž v rámci programu Socrates/Erasmus na Université Paris V - René Descartes
Univerzitní aktivity
 • 2013-: Přidružený člen vědecké laboratoře PREFics (Plurilinguismes, Représentations, Expressions Francophones - information, communication, sociolinguistique) při Univerzitě Rennes 2 (EA 4246)
 • 2013-: Člen Středoevropské asociace kanadistů
 • 2007-: Člen komise pro státní bakalářské a státní magisterské zkoušky
 • 2000-2008: Členka lingvistické laboratoře Dynalang při Université Paris V - René Descartes (équipe PAVI -Productions argotiques et variations interculturelles)
Mimouniverzitní aktivity
 • 2007-2011: Výuka japonštiny, zakládající člen a místopředsedkyně Japonského centra v Brně
 • 2000-2006: Výuka japonštiny, zakládající člen a místopředsedkyně Japonského akademického klubu
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2008: Prix Gallica za nejlepší doktorskou a disertační práci obhájenou v období 2006 a 2007 na univerzitách v ČR
 • 2001: Udělení stipendia francouzské vlády "Doctorat en co-tutelle" (doktorát pod dvojím vedením)
Vybrané publikace
 • BOBIŃSKA, Anna, Alena PODHORNÁ-POLICKÁ, Jean-François SABLAYROLLES a John HUMBLEY. Paradigmes empruntés : le cas de crowd-. In Kacprzak, Alicja; Mudrochová, Radka; Cartier, Emmanuel. La néologie par emprunt en français, en polonais et en tchèque : tendances actuelles. Berlin: Peter Lang, 2023, s. 111-133. Etudes de linguistique, littérature et arts / Studi di Lingua, Letteratura e Arte, volume 58. ISBN 978-3-631-87197-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3726/b20462. Summary and excerpt by editor info
 • NAPIERALSKI, Andrzej, Alena PODHORNÁ-POLICKÁ a Anne-Caroline FIÉVET. Croisement méthodologique et apports des enquêtes auprès des locuteurs pour les recherches sur l’émergence des néologismes empruntés : le cas du fractolexème binge en polonais, tchèque et français. In Kacprzak, Alicja; Mudrochová, Radka; Cartier, Emmanuel. La néologie par emprunt en français, en polonais et en tchèque : tendances actuelles. Berlin: Peter Lang, 2023, s. 153-190. Etudes de linguistique, littérature et arts / Studi di Lingua, Letteratura e Arte, volume 58. ISBN 978-3-631-87197-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3726/b20462. Summary and excerpt by editor info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anna ORAVCOVÁ. Beyond the West and the Rest : HipHop in Scholarship and Society (6th European HipHop Studies Network meeting). 2023. URL Conference web page info
 • NĚMCOVÁ POLICKÁ, Alena. Den slangu a neologie (4. pracovní setkání). 2023. Web page of the conference info
 • POLICKÁ, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací. Identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 289 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae; 517. ISBN 978-80-280-0031-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0032-2022. Full text provided by Digital library of the Faculty of Arts, Masaryk university info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. Comment les différents types de corpus linguistiques éclairent (ou non) les différents types du lexique substandard : analyse contrastive à partir du vocabulaire de la comédie « Les Kaïra », exemple typique du genre filmique dit « de banlieue ». Jazykovedný časopis. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie ved, 2022, roč. 72, č. 4, s. 927-941. ISSN 0021-5597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2022-0017. Full text info
 • POLICKÁ, Alena. Zkracování ve francouzských sociolektech ve vztahu k neologii. In Den slangu a neologie (3. pracovní setkání). 2022. info
 • POLICKÁ, Alena. Corpus linguistiques et corpus filmiques en classe de FLE. In Le cinéma en classe de langue étrangère. 2021. Affiche de la journée info
 • MUDROCHOVÁ, Radka a Alena POLICKÁ. Les emprunts néologiques et leurs équivalents en français et en tchèque contemporain, étude outillée sur corpus (Projet PHC Barrande – Mobility). In Journée Gallica 2020. Le français en République tchèque : bilan et perspectives. 2021. Program setkání info
 • POLICKÁ, Alena. Jazyková gentrifikace aneb k důsledkům lexikografické petrifikace identitárních slov francouzské předměstské mládeže. In Aktuální trendy v české a francouzské neologii a sociolektologii. 2021. Informace o proběhlé akci na stránkách pořádajícího pracoviště (KJČ FF OSU) info
 • POLICKÁ, Alena. Detekce a evaluace neologismů ve frankofonním jazykovém prostředí. In Přednáška pro Ústav pro jazyk český Akademie věd. 2021. Tvrdá, Karla. Tradice a nové výzvy (nejen) francouzského slovníkářství. Online přednáška Aleny Polické dne 9. 6. 2021. Jazykovědné aktuality, LVIII, 3-4, 2021, 111-114. info
 • MUDROCHOVÁ, Radka a Alena POLICKÁ. Zemřel neolog Jean-François Sablayrolles. Jazykovědné aktuality. Jazykovědné sdružení České republiky, 2021, roč. 58, 1-2, s. 52-55. ISSN 1212-5326. Online verze časopisu info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena, Laurent Georges CANAL, Anne-Caroline FIÉVET a Adelaide EVREINOFF. Autour de l’enseignement de la dia-variation en FLE universitaire. Le cas de la constitution d’un dictionnaire thématique à partir du corpus de rap francophone RapCor. Revue d'études françaises. Budapest: Centre interuniversitaire d'Études Françaises, 2021, neuveden, č. 25, s. 167-180. ISSN 1416-6399. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37587/ref.2021.1.14. URL info
 • CHODAKOVA, Polina a Alena PODHORNÁ-POLICKÁ. Analyse sémio-sémantique de la gestuelle dans les clips vidéo de rap. In Carinos, Emmanuelle; Hammou, Karim (dirs.). Perspectives esthétiques sur les musiques hip-hop. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2020, s. 163-184. Chant Sons. ISBN 979-10-320-0267-4. info
 • FIÉVET, Anne-Caroline a Alena PODHORNÁ-POLICKÁ. La variation du lexique substandard dans le cinéma sur la banlieue : analyse argotologique du champ lexical des relations garçons-filles dans le film « Les Kaïra ». In Mudrochová, Radka; Courbon, Bruno. Diversité et variations de la langue française au XXIe siècle. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Nava, 2020, s. 184-225. n/a. ISBN 978-80-7211-588-4. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. RapCor, Francophone Rap Songs Text Corpus. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Proceedings of the Fourteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2020. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020, s. 95-102. ISBN 978-80-263-1600-8. online version info
 • POLICKÁ, Alena. Difúze identitárních neologismů - teoretické modelování vs observace reálného úzu. In Den neologismů, 9.9.2020, Praha. 2020. Detailní popis akce na str. 156-158 v Jazykovědných aktualitách (4/2020) z pera dr. Radkové z OSU info
 • POLICKÁ, Alena. Dynamika lexikálních inovací v jazyce francouzské mládeže skrze korpus rapových textů : cíle projektu RapCor. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, 24.11.2020, online. 2020. Videozáznam přednášky info
 • SABLAYROLLES, Jean-François, Alena PODHORNÁ-POLICKÁ, Andrzej NAPIERALSKI a John HUMBLEY. Diversité des liens entre un emprunt et ses équivalents - le cas de binge drinking. Acta Universitatis Carolinae Philologica. Praha: Karolinum, 2020, Neuveden, č. 4, s. 69-90. ISSN 0567-8269. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/24646830.2021.4. Online verze časopisu info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Julie VIAUX. Lexique des réseaux sociaux : étude franco-tcheque des emprunts a l’anglais et de leurs équivalents autochtones. In Alves, Ieda Maria; Mejri, Salah; Sablayrolles, Jean-François. Léxico. Sémantica lexical, neologia, empréstimo. Lexique : Sémantique lexicale, néologie, emprunt. São Paulo: Humanitas, 2019, s. 327-344. n/a. ISBN 978-85-7732-378-4. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. Enquete sur le sentiment argotique en tcheque et en français : La thématique de l'argot de la table. In Bastian, Sabine; Felten, Uta; Goudaillier, Jean-Pierre. Cultures et mots de la table. Comment parle-t-on de la nourriture et de la cuisine en termes académiques, littéraires et populaires / argotiques ? Berlin: Peter Lang, 2019, s. 161-182. ISBN 978-3-631-78562-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3726/b15814. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Enseigner la dia-variation à travers les films : les « hood films » en classe de FLE. In Journée d’études La variation à travers différents supports, Université de Poitiers. 2019. info
 • POLICKÁ, Alena. Sociolingvistický výzkum slangu francouzské mládeže. In Kruh moderních filologů, Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2019. URL info
 • POLICKÁ, Alena. Jak lze z jazykového korpusu vytvořit slovník slangu: příklad korpusu frankofonních rapových písní. In Korpusy nejsou pouze dortové: Mezinárodní den jazyků. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno. 2019. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. La dynamique du français des jeunes : deux périodes a sept ans d’intervalle (1987-1994 et 2010-2017). ELAD-SILDA : Études de Linguistique et d’Analyse des Discours – Studies in Linguistics and Discourse Analysis. Lyon, Francie, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-19. ISSN 2609-6609. URL info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. La circulation du néologisme SWAG : résultats d'une enquete par questionnaires aupres de jeunes de la région parisienne et de Nice. In Jacquet-Pfau, Christine; Napieralski, Andrzej; Sablayrolles, Jean-François. Emprunts néologiques et équivalents autochtones : études interlangues. Lodz: Wydawnictwo Uniwersystetu Lodzkiego, 2018, s. 147-158. ISBN 978-83-8088-785-5. URL info
 • POLICKÁ, Alena. K šíření identitárních neologismů. In Helena Chýlová. Sociolekty v současnosti. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 70-79. 1. ISBN 978-80-261-0594-7. info
 • FIÉVET, Anne-Caroline a Alena PODHORNÁ-POLICKÁ. D’un hapax au Robert : vingt ans de diffusion d’un néologisme identitaire pour les jeunes. Online. In Sánchez Ibáñez, Miguel; Maroto, Nava; Torres del Rey, Jesús; De Sterck, Goedele; Linder, Daniel (éds.). La renovación léxica en las lenguas románicas. Proyectos y perspectivas. Murcia: Universidad de Murcia, 2017, s. 45-58. Editum. ISBN 978-84-16551-75-0. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne Caroline FIÉVET. L'argot jeune. In Argotica, 1, 6. Universitatea din Craiova, 2017. ISSN 2286-3893. URL info
 • FIÉVET, Anne-Caroline a Alena PODHORNÁ-POLICKÁ. Joseph de Miribel, Dictionnaire de l’argot-Baille, Turriers, Naturalia Publications, 2017. Argotica. 2017, roč. 6, č. 1, s. 187-189. ISSN 2286-3893. online version info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Migration(s): regards croisés Bretagne-Moravie du Sud / Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy. 1ère édition. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 154 s. ISBN 978-80-210-8294-6. Obchodní centrum MU info
 • CUSIMANO, Christophe Gérard L., Alena PODHORNÁ-POLICKÁ a Zuzana RAKOVÁ. Actes du XXXVe colloque international de linguistique fonctionnelle. In Actes du XXXVe colloque international de linguistique fonctionnelle. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 151 s. ISBN 978-80-210-8306-6. info
 • FIÉVET, Anne-Caroline a Alena PODHORNÁ-POLICKÁ. L'observation longitudinale comme méthode en socio-lexicologie: bilan et perspectives. In Cusimano, Christophe; Podhorná-Polická, Alena; Raková, Zuzana. Actes du XXXVe colloque international de linguistique fonctionnelle. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 127-131. ISBN 978-80-210-8306-6. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Debov Valéry, Diko des rimes en verlan dans le rap français. Paris: La Maison du dictionnaire, 2012, 315 pp. 978 28 560 8290 4 (broché). Journal of French Language Studies. Cambridge University Press, 2016, roč. 26, č. 3, s. 381-382. ISSN 0959-2695. info
 • FIÉVET, Anne-Caroline a Alena PODHORNÁ-POLICKÁ. L'appropriation territoriale par les jeunes a travers l'étude d'un corpus de messages envoyés a la radio Skyrock. In Abecassis, Michaël; Ledegen, Gudrun. De la genese de la langue a Internet. Oxford-Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt: Peter Lang, 2015, s. 51-70. Modern French Identities 118. ISBN 978-3-0343-1798-6. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argots. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 260 s. ISBN 978-80-210-5739-5. info
 • POLICKÁ, Alena. Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy / Migration(s): regards croisés Bretagne-Moravie du Sud. 2015. URL info
 • POLICKÁ, Alena. Než se azyl stane domovem / Venir "chez soi". 2015. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Lucie Radková, Jana Rausová, Mluva uživatelů a výrobců drog [Parler des consommateurs et des revendeurs de drogues], Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014, 110 p. Argotica. 2015, roč. 1, č. 4, s. 199-202. ISSN 2343-7200. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Les "argotoponymes": les toponymes dans l'argot des jeunes Français et Tcheques. In Karyolemou, Marilena; Baider, Fabienne; Katsoyannou, Marianne. Actes du 30e Colloque international de linguistique fonctionnelle. Chypre, 18-21 octobre 2006. Bruxelles: EME Editions, 2014, s. 163-166. ISBN 978-2-8066-2994-4. info
 • MARTINEZ, Camille a Alena PODHORNÁ-POLICKÁ. Des chansons de rap aux dictionnaires : regards croisés entre la métaargotographie et la métalexicographie. In Goudaillier, Jean-Pierre; Lavric, Eva. Argot(s) et variations. Frankfurt, Bruxelles, New York, Oxford: Peter Lang, 2014, s. 283-301. InnTrans. Innsbrucker Beiträge zu Sprache, Kultur und Translation - Volume 6. ISBN 978-3-631-62565-1. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Petra VAŠKOVÁ. Prolégomenes a l'étude des anglicismes néologiques: facteur diatopique et précarité langagiere chez les jeunes Québécois d'aujourd'hui. In Bulot, Thierry; Boyer, Isabelle; Bertucci, Marie-Madeleine. Diasporisations sociolinguistiques & précarités. Discrimination(s) et mobilité(s). Paris: L'Harmattan, 2014, s. 75-96. Espaces discursifs. ISBN 978-2-343-03633-5. info
 • HILDENBRAND, Zuzana a Alena POLICKÁ. Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině, francouzštině, řečtině a polštině. Časopis pro moderní filologii. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2014, roč. 96, č. 1, s. 100-110. ISSN 0862-8459. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Thierry BULOT. Séminaire Doctoral International Francophone, Rennes (France) / Brno (République Tcheque). Sociolinguistique urbaine et pratiques francophones (troisieme session). 2014. info
 • POLICKÁ, Alena. Initiation a la lexicologie francaise. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 160 s. ISBN 978-80-210-7510-8. Digitální knihovna FF MU info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Ivona Barešová & Halina Zawiszová, Současná hovorová řeč mladých Japonců [Langage parlé contemporain des jeunes Japonais], Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. Argotica. 2014, roč. 1, č. 3, s. 265-266. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. Le rap en tant que vecteur des innovations lexicales : circulation médiatique et comportement des locuteurs. In Michaël Abecassis, Gudrun Ledegen. Écarts et apports des médias francophones. Lexique et grammaire. Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfu: Peter Lang, 2013, s. 113-139. Modern French Identities. Vol. 108. ISBN 978-3-0343-0882-3. info
 • POLICKÁ, Alena. Ke konceptu neologie a k metodám zkoumání identitárních neologismů. In 5. přednáškové setkání Skupiny pro kontrastivní lingvistiku Kruhu pro moderní filologii. 2013. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Thierry BULOT. Séminaire Doctoral International Francophone, Rennes (France) / Brno (République Tcheque). Sociolinguistique urbaine et pratiques francophones (deuxieme session). 2013. info
 • POLICKÁ, Alena a Koshi HIRAYAMA. 1000 japonských slovíček : ilustrovaný slovník. 1. vyd. Brno: Edika, 2012, 152 s. Ilustrovaný slovník ; sv. 15913. ISBN 978-80-266-0019-0. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. La circulation des innovations lexicales dans un espace territorialement circonscrit : le cas des jeunes dits « des quartiers » et du rap dans le Val-de-Marne. In BULOT, Thierry a Valentin FEUSSI (DIRS.). Normes, urbanités et émergences plurilingues : (parlers (de) jeunes francophones). Paris: L'Harmattan, 2012, s. 85-103. Collection Espaces Discursifs. ISBN 978-2-296-99802-5. info
 • POLICKÁ, Alena. Pas de bleme! : slovník slangu a hovorové francouzštiny. 2. vyd. Brno: Lingea, 2012, 186 s. Slovníky slangu. ISBN 978-80-87471-61-6. info
 • POLICKÁ, Alena a Bohdana LIBROVÁ. Růžena Ostrá vzpomíná... Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 45, č. 4, s. 36-42, 2012, 7 s. ISSN 1211-3387. info
 • ANASTASSIADIS-SYMEONIDIS, Anna, Alicja KACPRZAK, Alena PODHORNÁ-POLICKÁ, Jean-François SABLAYROLLES, Zuzana HILDENBRAND, John HUMBLEY, Anna BOBINSKA, Christine JACQUET-PFAU, Camille Clement MARTINEZ, Andrzej NAPIERALSKI, Anna BOCHNAKOVA, Georgette NIKOLAU a Marcin JAKUBCZYK. Emprunts et équivalents : étude de leurs diffusions respectives dans plusieurs langues. Cahiers de lexicologie. Classiques Garnier, 2012, roč. 101, č. 2, s. 197-208. ISSN 0007-9871. info
 • POLICKÁ, Alena. O současném francouzském slangu a slangové lexikografii. Cizí jazyky. Brno: Tribun EU, 2012, roč. 56, č. 2, s. 13-16. ISSN 1210-0811. info
 • STAROBOVÁ, Šárka, Alena PODHORNÁ-POLICKÁ a Anne-Caroline FIÉVET. Sous-titrage de films et compétences socio-pragmatiques en classe de FLE. In Valetopoulos, Freiderikos; Zajac, Jolanta. Les compétences en progression : un défi pour la didactique des langues. Varsovie: Institut d'études Romanes, Université de Varsovie, 2012, s. 209-220. ISBN 978-83-88012-41-9. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Thierry BULOT. Séminaire Doctoral International Francophone, Rennes (France) / Brno (République Tcheque). Sociolinguistique urbaine et pratiques francophones (premiere session). 2012. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. L’expressivité et la marque lexicographique : étude comparative franco-tcheque d’un corpus du lexique non-standard. Les marques fam., pop., arg. vs expressivité en lexicographies française et tcheque. In La marque en lexicographie. États présents, voies d'avenir. Limoges: Lambert-Lucas, 2011, s. 209-225. ISBN 978-2-915806-98-4. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Aux marges de la langue: argots, style et dynamique lexicale. 1. vyd. Brno: Munipress, 2011, 198 s. ISBN 978-80-210-5562-9. info
 • FIÉVET, Anne-Caroline a Alena PODHORNÁ-POLICKÁ. De la subjectivité dans la recherche des marques identitaires pour les jeunes. In Ondřej Pešek. Opera Romanica 12. Sujet et subjectivité. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovic, 2011, s. 65-81. ISBN 978-80-7394-319-6. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. Argot commun des jeunes et français contemporain des cités dans le cinéma français depuis 1995 : pratiques des jeunes, reprises cinématographiques et enjeux pour la francophonie. In La francophonie ou l’éloge de la diversité. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011, s. 77-125. ISBN 978-1-4438-2934-2. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. Approximations perceptives des locuteurs et éclaircissements stylistiques des auteurs : les arabismes a la lumiere de l’argot des jeunes (des cités). In Intrangers. Post-migration et nouvelles frontières de la littérature beur. Bruxelles: Academia Bruylant, 2011, s. 77-122. tome 1. ISBN 978-2-8061-0047-4. info
 • POLICKÁ, Alena. Neologie a dynamika šíření identitárních neologismů mezi mládeží. In Kruh moderních filologů. 2011. info
 • POLICKÁ, Alena. Tradiční přístupy a nové tendence ve zkoumání českého a francouzského slangu a argotu. In Třetí přednáškové setkání Skupiny pro románskou kontrastivní lingvistiku, Kruh moderních filologů a Ústav translatologie FF UK. 2011. info
 • FIÉVET, Anne-Caroline a Alena PODHORNÁ-POLICKÁ. La notion d'"argot commun des jeunes" : approches lexicographique et socio-didactique dans les cours de FLE. In Bastian, Sabine; Goudaillier, Jean-Pierre. Registres de langue et argot(s) : lieux d'émergence, vecteurs de diffusion. München: Martin Meidenbauer, 2011, s. 371-389. Sprache-Kultur-Gesellschaft ; 9. ISBN 978-3-89975-281-6. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. Néologie et structuration de l'espace social. Naissance et circulation du terme "bolos". In Journée d'étude Sémiotisation d'un espace social: la banlieue. 2011. URL info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena, Petr VURM a Jovanka ŠOTOLOVÁ. Traduire l'argot des jeunes des cités: résultats d'une compétition interuniversitaire pour la traduction de Boumkoeur de Rachid Djaidani. In Praktika-Actes-Proceedings. Thessaloniki: University Studio Press, 2010, s. 448-461. ISBN 978-960-12-1910-3. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena, Anne-Caroline FIÉVET a Šárka STAROBOVÁ. Circulation des néologismes argotiques chez les jeunes locuteurs: facteurs d'échanges entre les idiolectes et les sociolectes au niveau endo-groupal et exo-groupal. In Teresa Cabré et al. Actes del I Congrés International de Neologia de les Llengues Romaniques. Barcelona: IULA Universitat Pompeu Frabra, 2010, s. 985-999. ISBN 84-92707-08-9. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Expressivité des "mots identitaires" dans l'argot des jeunes. In Iliescu, Maria / Siller-Runggaldier, Heidi M. / Danler, Paul (éds.). Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes Innsbruck, 3 – 8 septembre 2007. Tome IV. Berlin: Mouton de Gruyter, 2010, s. 213-222. ISBN 978-3-11-023191-5. info
 • FIÉVET, Anne-Caroline a Alena PODHORNÁ-POLICKÁ. Étude contrastive de la circulation des néologismes identitaires pour les jeunes dans l’espace médiatique. In Neologica. Paris. Francie: Editions Classiques Garnier, 2010, s. 13-39. Neologica. ISBN 978-2-8124-0203-6. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. Le questionnaire comme moyen de circonscrire l’emploi d’un « mot identitaire » pour les jeunes. In Henri Boyer. Pour une épistémologie de la sociolinguistique. Actes du colloque international de Montpellier 10-12 décembre 2009. Limoges: Lambert Lucas, 2010, s. 301-308. ISBN 978-2-35935-013-5. info
 • NÁDVORNÍKOVÁ, Olga, Alena POLICKÁ, Jovanka ŠOTOLOVÁ a Petr VURM. Využití InterCorpu ve vysokoškolských kurzech francouzské filologie (motivace a cíle meziuniverzitní spolupráce romanistů při využití InterCorpu ve výuce). In Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 232-240. Studie z korpusové lingvistiky, 12. ISBN 978-80-7422-058-6. info
 • CHOVANEC, Jan a Alena PODHORNÁ-POLICKÁ. Multilingualism in Football Teams: Methodology of Fieldwork. Language and Literature: European Landmarks of Identity. Pitesti: Editura Universitatii din Pitesti, 2009, roč. 5, č. 1, s. 186-196. ISSN 1843-1577. URL info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. Néologie identitaire et polysémie a travers les enquetes quantitatives: le cas de 'bolos'. Language and Literature: European Landmarks of Identity. Pitesti: Editura Universitatii din Pitesti, 2009, roč. 5, č. 2, s. 187-194. ISSN 1843-1577. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. Emprunts dans l'argot des jeunes Tcheques et Français. In Standard et périphéries de la langue. první. Lodz - Lask: Oficyna Wydawnicza Leksem, 2009, s. 47-58. ISBN 978-83-60178-74-4. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. A la recherche de la circulation d'un néologisme identitaire: le cas de bolos. In Standard et périphéries de la langue. první. Lodz - Lask: Oficyna Wydawnicza Leksem, 2009, s. 207-223. ISBN 978-83-60178-74-4. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. Quand un nouveau mot devient identitaire pour les jeunes: le cas de 'bolos'. Adolescence. Paris: L'esprit du Temps, 2009, roč. 27, č. 4, s. 931-940. ISSN 0751-7696. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Universaux argotiques des jeunes : analyse linguistique dans les lycées professionnels français et tcheques. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 571 s. Spisy Filozofické fakulty, č. 388. ISBN 978-80-210-5124-9. Full text provided by Digital library of the Faculty of Arts, Masaryk university info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. Argot commun des jeunes et français contemporain des cités dans le cinéma français depuis 1995: entre pratiques des jeunes et reprises cinématographiques. Glottopol, revue sociolinguistique en ligne. Rouen: Université Rouen, 2008, roč. 2008, č. 12, s. 212-240, 28 s. ISSN 1769-7425. URL info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Formální stránka psaní lingvistických diplomových a disertačních prací. In Sborník ze studentské konference: K metodologické problematice psaní disertačních a diplomových prací. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, s. 14-20. ISBN 978-80-210-4660-3. URL info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Peut-on parler d'un argot des jeunes? Écho des études romanes. České Budějovice: Filozofická fakulta Jíhočeské univerzity, 2008, IV/2008, č. 1, s. 91-93. ISSN 1801-0865. URL info
 • POLICKÁ, Alena. Prix Gallica pour la meilleure these soutenue entre 2006 et 2007. Asociace Gallica (sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice), 2008. Prix Gallica za nejlepší doktorskou a disertační práci obhájenou v období 2006 a 2007 na univerzitách v ČR Rozhovor Českého rozhlasu s laureátkou ceny info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Univerzália ve slangu mládeže. In Slang a argot. Sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, 2008, s. 67-71. ISBN 978-80-7043-764-3. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Dynamique socioculturelle et médias: causes et conséquences de la médiatisation de la "langue des jeunes". Écho des études romanes. České Budějovice: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, 2008, IV/2008, č. 2, s. 23-38. ISSN 1801-0865. URL info
 • POLICKÁ, Alena. Peut-on parler d'un argot des jeunes? Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2008. URL info
 • POLICKÁ, Alena. L'expressivité métaphorique comme l'objet d´une comparaison stylistique. Verbum Analecta Neolatina. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007, IX, č. 1, s. 75-82. ISSN 1585-079X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1556/Verb.9.2007.1.6. URL info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. La composition en argot : une vulgarité composée? Études romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, č. 26, s. 19-27. ISSN 0231-7532. URL info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Les aspects stylistiques de la verlanisation. In Dialogue des cultures: interprétation, traduction. Praha: Ústav translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2006, s. 37-62. ISBN 80-7308-147-4. URL info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena a Anne-Caroline FIÉVET. Les médias, l'argot et l'imaginaire argotique - une comparaison franco-tcheque. Revue d'Etudes Francaises. Budapest: ELTE, 2006, roč. 11, č. 1, s. 27-52. ISSN 1416-6399. URL info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. La soupe aux choux a-t-elle la meme saveur en tcheque et en francais? In Marc Sourdot. René Fallet, vingt ans apres. Paris: Maisonneuve & Larose, 2005, s. 71-84, 13 s. ISBN 2-7068-1756-9. URL info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Les sources de la néologie et de l'expressivité lexicale dans le 'lexique marqué' des jeunes Tcheques et Français. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2005, L26, XXXV, s. 93-105. ISSN 0231-7532. info
 • PODHORNÁ, Alena. Terminologické srovnání "slangu" a "argotu" v pojetí české a francouzské lingvistiky. In Sborník přednášek z VII. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, 2005, s. 12-16. ISBN 80-7043-359-0. info
 • PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Conception de la langue des jeunes dans le milieu français et tcheque (Criteres et perspectives de recherche). Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2004, L25, XXXIV, s. 45-56. ISSN 0231-7532. info
 • PODHORNÁ, Alena. Parlers argotiques: comparaison morpho-sémantique et formelle - exemple des 'argotoponymes'. In Rencontres françaises - Brno 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 287-294. ISBN 80-210-3482-3. info
 • PODHORNÁ, Alena. Créativité langagiere et fonction emphatique des productions linguistiques spontanées de jeunes locuteurs français et tcheques (le cas de l'intensification). In Langue et société. Dynamique des usages. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovic, 2004, s. 71-78. ISBN 80-7040-703-4. info

12. 9. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.