Faculty staff

Mgr. Pavel Holman

Department of Archaeology and Museology


E‑mail:
CV

Životopis

Vybrané publikace
 • HOLMAN, Pavel. Dějiny Muzejního družstva Kašpar Sternberg v Radnicích. In Drahomíra Nováková. Muzejní spolky včera a dnes. 1. vyd. Čáslav: Muzejní a vlastivědný spolek "Včela Čáslavská", 2011. s. 45-49. ISBN 978-80-260-1404-1. info
 • HOLMAN, Pavel. The Paths of Museology in Brno. In Museology at the Beginning of the 3rd Millenium. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009. s. 203-207. ISBN 978-80-86413-61-7. info
 • HOLMAN, Pavel. Muzea a technické památky. Památková péče na Moravě. Brno: Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Brně, 2009, roč. 14/2008, č. 14, s. 9-10. ISSN 1214-5327. info
 • HOLMAN, Pavel. Moderní materiály v muzeích z muzeologického pohledu. In Moderní materiály ve sbírkách - odborný seminář. 1. vyd. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek, 2008. s. 49-53. info
 • HOLMAN, Pavel. Brněnská muzeologie v uplynulých patnácti letech. In Sborník z mezinárodního semináře Teorie a praxe 2007. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008. s. 41-47. ISBN 978-80-86413-51-8. info
 • HOLMAN, Pavel. Dokumentace současnosti. In Teorie a praxe - dokumentace současnosti. Sborník z odborného semináře. "1st ed.". Brno: Technické muzeum v Brně, 2006. s. 21-26, 5 s. ISBN 80-86413-31-4. info
 • HOLMAN, Pavel. Muzejně výstavní kritika. In Kritika muzejní výstavní tvorby. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2006. s. 78-86. ISBN 80-903628-4-2. info
 • HOLMAN, Pavel a Naďa URBÁNKOVÁ. Brněnská muzeologie v posledních deseti letech. In Naše muzejnictví v minulém desetiletí čili Muzejníkovo soužití s múzemi, úředníky i zedníky. Sborník ze semináře 21. - 22. června 2001. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2002. s. 88-92. info
 • HOLMAN, Pavel. Muzejník a jeho práce v terénu. In Metodika muzejní práce v terénu aneb Muzejník jako sběrač, lovec, objevitel. Sborník přednášek ze semináře 22. - 23. června 2000. "1st ed.". Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2001. s. 3. info
 • HOLMAN, Pavel. Základy muzejní preventivní konzervace. In Sborník přednášek z odborného semináře konaného ve dnech 6. - 8. 3. 2000 v Národním muzeu. "1st ed.". Praha: Národní muzeum, 2000. s. 15-18. ISBN 80-7036-108-5. info
 • HOLMAN, Pavel. Přístupy k legislativní úpravě muzejnictví. In Legislativa českého muzejnictví a evropská integrace. 1. vyd. Praha: AMG, 1999. s. 8-9. ISSN 1213-2152. info
 • HOLMAN, Pavel. Muzea a jejich úloha ve společnosti. Muzejní obzory. Praha: AMG, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 3-6. ISSN 1213-2152. info
 • HOLMAN, Pavel. Public relations a muzea. Muzejní obzory. Praha: Asoc. čes. a moravskosl. muz. a galerií, 1998, roč. 7., č. 1, s. 12-15. ISSN 1213-2152. info
 • HOLMAN, Pavel. Nová expozice o životě T. G. Masaryka v Muzeu Hodonínska. In Slovácko. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1998. s. 157-159. ISBN 80-86185-00-1. info
 • HOLMAN, Pavel. Dějiny muzejního výstavnictví a pokusy o zapojení návštěvníka. In Hovory v muzeu. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1998. s. 5-9. info
 • HOLMAN, Pavel. Současná konzervátorská literatura a jiné oborové prameny. In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 1998. s. 127-131. ISSN 1212-2742. info
 • HOLMAN, Pavel. Muzea v multikulturní společnosti. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1997, roč. 8, č. 16, s. 24-25. ISSN 0027-8009. info
 • HOLMAN, Pavel. Udivený návštěvník aneb muzejní výstava. In Sborník ze semináře Muzea a návštěvníci aneb Je výstava zábava či otrava? 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1997. s. 1-3. info
 • HOLMAN, Pavel. Terminologie a současná situace v muzejní konzervaci. In Sborník z odborného semináře. Zajímavosti a novinky z konzevátorské, restaurátorské a preparátorské praxe. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 1997. s. 5-10. ISBN 80-901880-5-2. info
 • HOLMAN, Pavel. Dějiny muzejního fenoménu. In Sborník ze semináře Komise konzervátorů restaurátorů a preparátorů. 1. vyd. Brno: Technické muzeum, 1996. s. 38-45. ISBN 80-901880-2-8. info
 • HOLMAN, Pavel. Terminologie v praxi konzervátora. Příloha Věstníku Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií. Praha: Asoc. čes. a moravskosl. muz. a galerií, 1996, roč. 4, č. 8, s. 29-31. ISSN 1213-2152. info
 • HOLMAN, Pavel. Vítej návštěvníku. In Sborník ze semináře Muzea a návštěvníci aneb Jsou návštěvníci v muzeu vítáni či na obtíž? 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1996. s. 3-6. info
 • HOLMAN, Pavel. Dokumentace a etika v mezinárodním měřítku ve vztahu ke kodexu ICOM. In Metodický list.Odborný seminář Konzervace a restaurování kulturního dědictví z pohledu mezinárodní etiky. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 1995. s. 9-11. ISBN 80-901880-2-8. info

18. 9. 2000

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.