Faculty staff

Mgr. Barbora Navrátilová, Ph.D.

Department of European Ethnology


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Barbora Navrátilová, Ph.D. (roz. Machová), nar. 16. 2. 1985 v Hradci Králové
Pracoviště
 • Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie
Funkce na pracovišti
 • externí vyučující
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016 – 2017
 • MU Brno, Právnická fakulta - Právní minimum pro překladatele a tlumočníky – roční kurz zakončený zkouškou
 • 2010 – 2015
 • MU Brno, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, doktorské studium
 • 2007 ‒ 2010
 • MU Brno, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky a Ústav evropské etnologie, navazující magisterské studium v oborech bulharský jazyk a literatura a etnologie
 • 2004 ‒ 2007
 • MU Brno, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky a Ústav evropské etnologie, bakalářské studium v oborech bulharský jazyk a literatura a etnologie
Pedagogická činnost
 • Bulharsko – tradice a současnost
 • Kapitoly z každodenního života Makedonie
 • Slované - etnologie a slavistika Etnologie Balkánu
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 20. 9. 2011 – 20. 9. 2011: Saints Cyril and Methodius University of Skopje, Skopje, Mezivládní dohody, MKD
 • 1. 10. 2009 – 1. 2. 2010: St. Clement of Ohrid University of Sofia, Sofia, LLP Erasmus, BGR
 • 1. 2. 2008 – 20. 12. 2008: St. Clement of Ohrid University of Sofia, Sofia, Freemover, BGR
 • 10. 3. 2007 – 10. 5. 2007: Plovdiv University - Paisii Hilendarski, Plovdiv, Partnerské instituce fakult, BGR
 • 24. 2. 2006 – 30. 6. 2006: Plovdiv University - Paisii Hilendarski, Plovdiv, BGR
 • 1. 8. 2005 – 25. 8. 2005: University of Veliko Turnovo St. Cyril and St. Methodius), Veliko Turnovo, Letní škola, BGR
Vybrané publikace
 • MACHOVÁ, Barbora. Bitovo. Každodenní život v makedonských horách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 300 s. Etnologické studie, sv. 20. ISBN 978-80-210-8330-1. Online knihkupectví Munipress info
 • MALACH, Roman, Daniel DRÁPALA, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ, Miroslav VÁLKA, Jitka SPURNÁ, Andrea KÝNOVÁ, Petr KOVÁCS, Pavel BOHUMEL, Jiří KOZEL, Jana MALECKÁ, Marie NOVOTNÁ, Terézia GABRHELOVÁ, Anna HORÁKOVÁ, Daniela KOSTRHOUNOVÁ, Veronika KUTHANOVÁ, Barbora MACHOVÁ, Eva ŠIPÖCZOVÁ a Barbora VALEŠOVÁ. Mapa bibliografických informací tradiční lidové kultury. 2015. info
 • MACHOVÁ, Barbora. Slavnosti a lidová víra v Makedonii. Porta Balkanica. Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica, 2015, roč. 7, č. 1, s. 27-38. ISSN 1804-2449. info
 • MACHOVÁ, Barbora. Životní a ekonomické strategie obyvatel horských regionů v Makedonii. In Ivan Dorovský. Studia Macedonica II. Masarykova univerzita, 2015. s. 82-90. ISBN 978-80-210-7959-5. info
 • KUTHANOVÁ, Veronika, Barbora MACHOVÁ a Eva ŠIPÖCZOVÁ. Školní kroniky. In Doušek, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 199-208. Etnologické příručky 6. ISBN 978-80-210-6862-9. Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University info
 • MACHOVÁ, Barbora. Rukodělná výroba v Bulharsku od konce 19. století do současnosti. Východní Rodopy. Případ podhorského regionu. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 2013, roč. 72, č. 1, s. 26-43. ISSN 0323-2492. info
 • BOČKOVÁ, Helena a Barbora MACHOVÁ. Makedonská etnologie – minulost a současnost. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední, východní a jihovýchodní Evropy. Brno: Petrov, 2013, roč. 11, prosinec, s. 69-76. ISSN 1210-1109. info
 • MACHOVÁ, Barbora. Doing fieldwork in the Macedonian countryside. Prace Etnograficzne. Kraków, 2013, roč. 41, č. 3, s. 135–143. ISSN 0083-4327. URL info
 • MACHOVÁ, Barbora. Чешката етнология днес. Интервю с Яна Поспишилова. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Folklore, 2012, roč. 38, č. 1, s. 152-158. ISSN 0323-9861. info
 • MACHOVÁ, Barbora. A Brief Overview of Bulgarian Ethnology after 1989. In Svoboda, Michal – Lenk, Lukáš. Anthropology of/in the Post-Socialist World. Plzeň: Leda, 2008. s. 50–58. ISBN 978-80-7335-120-5. info

10. 8. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.