Faculty staff

doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bud. C/C.508
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3641
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
 • Datum narození: 26.1.1972
 • Místo narození: Brno
Pracoviště
 • Psychologický ústav FFMU
 • Arne Nováka 1, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • zástupce vedoucího ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • FF MU Habilitace; Doc. v roce 2018; obor: Klinická psychologie.
 • FF MU Rig-PS Psychologie; PhDr. v roce 2007; obor: FF PSK Psychologie.
 • FF MU D-PS Psychologie; Ph.D. v roce 2004; obor: FF PSK Klinická psychologie.
 • FF MU Psychologie; Mgr. v roce 1996; obor: Klinická psychologie.
Přehled zaměstnání
 • Od 2005 trvá zaměstnanecký poměr na FF MU, Psychologický ústav.
 • 2005-2003: Centrum bilanční diagnostiky Vyškov.
 • 2003-1997: Diagnostický ústav pro mládež Brno.
 • 1997-1996: Centrum bilanční diagnostiky Brno.
Pedagogická činnost
 • Poradenská psychologie (kredit A, II. cyklus)
 • Vývojová psychologie I a II (kredit A, I. cyklus)
 • Dále viz https://is.muni.cz/auth/osoba/15694#vyuka
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní výzkumný záměr: rizikové a protektivní faktory vývoje v dětství a adolescenci.
 • Vědeckovýzkumná činnost viz https://www.muni.cz/lide/15694-iva-buresova/projekty.
 • Publikační výstupy viz https://www.muni.cz/lide/15694-iva-buresova/publikace.
 • Pravidelná přednášková činnost v rámci U3V, Týdne humanitních věd atpod.
Universitní aktivity
 • Členka oborové rady PsÚ FF MU
 • Členka volební komise FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • Členka ČPS ČLS JEP
 • Recenzentka časopisu SAV Človek a spoločnosť
Vybrané publikace
 • PIROVÁ, Viola a Iva BUREŠOVÁ. Vplyv interakčného štýlu trenéra na mieru pretrénovania u vrcholových športovcov v adolescencii. In Blatný, Marek; Jelínek, Martin; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor. Sociální procesy a osobnost,2017 - LOOKING BACK, LOOKING FOR. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2018. s. 287-295. ISBN 978-80-86174-22-8. URL info
 • BARTOŠOVÁ, Kateřina, Iva BUREŠOVÁ, Adriana VALCOVÁ a Veronika DACEROVÁ. RITUALS IN SPORT. Kinesiologia Slovenica. Univerzita Ljubljana, 2017, roč. 23, č. 1, s. 5-13. ISSN 1318-2269. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Health-related Behavior over the Course of Life in the Czech Republic. In Melis Minas. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2016. s. 1167-1175. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2016.02.137. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Veronika DACEROVÁ. Health-Related Behaviour of Czech Adolescents. In Minas, Melis. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2016. s. 1146-1152. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2016.02.130. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena a Iva BUREŠOVÁ. Depressive Symptoms and Suicidal Ideation among Czech Adolescents. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments II. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2016. s. 45-51. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-99389-4-6. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Subjective Health Problems in the Context of Personality Characteristics and Health-Related Behavior in Czech Adolescents. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments II. Lisboa: InScience Press, 2016. s. 155-162. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-99389-4-6. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva. Self_Harm in Adolescence. Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2016. 125 s. Academic Research. ISBN 978-3-631-66751-4. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Iva BUREŠOVÁ. Prediktory subjektivních zdravotních stesků v dospělosti. Československá Psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2016, roč. 60, č. 4, s. 414-429. ISSN 0009-062X. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Positive Expectations – Optimism and Hope in Models. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 436-447. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.45. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Tereza DEMLOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Coping strategies preferred by adolescents when managing stress in sport - pilot study. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 240-254. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.25. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Iva BUREŠOVÁ a Martin JELÍNEK. Health Supportive Behavior in Adults : Prevention in Dental Care and Its Correlates. The International Journal of Health, Wellness, and Society. CG Publishers, 2016, roč. 6, č. 3, s. 41-47. ISSN 2156-9053. doi:10.18848/2156-8960/CGP. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Martin JELÍNEK. Association of Optimism and Health-Related Behavior with Mental Health in Czech Adolescents. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 598-605. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.62. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016. Munishop info
 • BUREŠOVÁ, Iva a Tereza DEMLOVÁ. Psychological contexts of training load in adolescence - verifying the utility of the Profile of Mood States and Training Distres Scale in Czech sociokultural conditions. In Mojca Doupona Topič. Youth sport : proceedings of the 8th Conference for Youth Sport, Ljubljana, 2016. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport, 2016. s. 28-36. ISBN 978-961-6843-78-2. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina, Martin JELÍNEK, Marek BLATNÝ, Cyril BROM, Iva BUREŠOVÁ, Sylvie GRAF, Tereza MEJZLÍKOVÁ, Alexander T VAZSONYI a Kateřina ZÁBRODSKÁ. Big Five Inventory: Základní psychometrické charakteristiky české verze BFI-44 a BFI-10. Ceskoslovenska Psychologie. PRAGUE 1: Academia, 2016, roč. 60, č. 6, s. 567-583. ISSN 0009-062X. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016. Online knihkupectví Munipress info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie a Iva BUREŠOVÁ. Gender Differences in Characteristics of Giftedness Scale Scores in Preschool Children. The International Journal of Early Childhood Learning. USA: University of Illinois Research Park, 2015, Volume 22, Issue 1, s. 1-20. ISSN 2327-7939. info
 • BUREŠOVÁ, Iva a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Intormation Behavior of Gifted Children in the Pre-literate Stage - Qualitative Study. American Journal of Educational Research. USA: Science and Education Publishing, 2015, Volume 3, Issue 2, s. 159-165. ISSN 2327-6150. doi:10.12691/education-3-2-8. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Markéta KUKAŇOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Fenomén sebepoškozování očima dětí staršího školního věku. In Rošková, Eva. Universitas Comeniana Psychologica XLII. Bratislava, Slovenská Republika: Univerzita Komenského v Bratislavě, Psychoprof, 2014. s. 89-99. ISBN 978-80-89322-16-9. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Veronika HRUBÁ, Helena KLIMUSOVÁ a Michal ČERŇÁK. Výskyt, formy a vybrané souvislosti sebepoškozování u dětí staršího školního věku. In Rošková, Eva. Universitas Comeniana Psychologica XLII. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Psychoprof., 2014. s. 99-107. ISBN 978-80-89322-16-9. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie a Iva BUREŠOVÁ. The Ability of Young Children to Ask Questions: More Questions, More Intelligent Child? The International journal of early childhood learning. 2014, roč. 20, č. 2014, s. 63-73, 10 s. ISSN 2327-7939. info
 • BUREŠOVÁ, Iva a Helena KLIMUSOVÁ. Relationships with parents and peers, attitudes towards school, and preferred spare-time activities in young adolescents reporting self-harm. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2014. s. 45-54. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-97866-9-1. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. The impact of parent-child and peer relationships on depressive symptoms and self-esteem in early adolescence. In Pracana, C.; Silva, L. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013. s. 26-30. ISBN 978-989-97866-0-8. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Veronika HRUBÁ. Relationships with parents and peers, attitudes towards school, and preferred spare-time activities in young adolescents reporting self-harm. In Pracana, C.; Silva, L. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013. s. 31-34. ISBN 978-989-97866-0-8. URL info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ a Jana PŘIBYLOVÁ. Rodové rozdíly ve výsledcích Škály charakteristik nadání (CGS) u dětí předškolního věku. Klinická psychologie a osobnost. Brno: MUNI PRESS, 2013, 02/01/2013, s. 5-14, 9 s. ISSN 1805-6393. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ a Jiří HAVIGER. Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání. Praha: Grada, 2013. 171 s. ISBN 978-80-247-5200-6. info
 • BUREŠOVÁ, Iva a Veronika HRUBÁ. Výskyt sebepoškozujícího jednání mezi dětmi školního věku. Pilotní studie. In Heretik, Anton; Rošková, Eva. Zbornik Filozofickej fakulty Univerzity Komenskeho v Bratislave PSYCHOLOGICA XLI. 1. vyd. Bratislava: STIMUL, FiF UK, 2012. s. 77-93. ISBN 978-80-8127-057-4. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Výskyt sebepoškozování ve vztahu k úrovni sebehodnocení a jeho komponent. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 123-127. ISBN 978-80-88910-40-4. info
 • REGNER, Josef, Iva BUREŠOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Depresivita jako prediktor výskytu sebepoškozování u dětí. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. 1. vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 128-133. ISBN 978-80-88910-40-4. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jana M. HAVIGEROVÁ a Mariana ŠIMÍKOVÁ. Informační chování nadaných dětí. Předběžné výsledky kvalitativní studie. Klinická psychologie a osobnost. Brno: Muni Press, 2012, roč. 1, č. 1, s. 39-44. ISSN 1805-6393. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Mariana ŠIMÍKOVÁ. Information behaviour of Gifted Children - The Qualitative Study. NL: Elsevier, 2012. doi:10.1016/j.sbspro.2012.11.405. info
 • BUREŠOVÁ, Iva. Kontext antisociálního chování mladistvých. In Slávka Démuthová. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Kondášove dni 2008. Trnava, Slovenská Republika: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. cyrila a Metoda v Trnave, 2009. s. 18-36. ISBN 978-80-8105-046-6. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Mojmír SVOBODA. K možnostem využití objektivních testů osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). [Annales psychologici]. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 56, P 12, s. 39-45. ISSN 1211-3522. info
 • BUREŠOVÁ, Iva. Vybrané koreláty mladistvých, kteří spáchali trestný čin. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. Brno: Masarykova univerzita, 2007, P 11/2007, P 11, 12 s. ISSN 1211-3522. info
 • BUREŠOVÁ, Iva. K příčinám vzniku a možnostem predikce rozvoje rizikového a delikventvího chování v adolescenci. In Pavel Humpolí ček Mojmír Svoboda Marek Blatný. Sborník př íspěvků 10. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost. 2007. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o., 2007. s. 69-74. ISBN 978-80-7392-016-6. info

7. 8. 2018

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.