Faculty staff

doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Vice-Dean for Studies in Doctoral Programmes and Quality of Degree Programmes, Faculty of Arts


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. C/C.508
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3641
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
 • Datum narození: 26.1.1972
 • Místo narození: Brno
Pracoviště
 • Psychologický ústav FFMU
 • Arne Nováka 1, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • Zástupce vedoucího ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • FF MU Habilitace; Doc. v roce 2018; obor: Klinická psychologie.
 • FF MU Rig-PS Psychologie; PhDr. v roce 2007; obor: FF PSK Psychologie.
 • FF MU D-PS Psychologie; Ph.D. v roce 2004; obor: FF PSK Klinická psychologie.
 • FF MU Psychologie; Mgr. v roce 1996; obor: Klinická psychologie.
Přehled zaměstnání
 • Od 2005 Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Psychologický ústav.
 • 2005-2003 Centrum bilanční diagnostiky Vyškov.
 • 2003-1997 Diagnostický ústav pro mládež Brno.
 • 1997-1996 Centrum bilanční diagnostiky Brno.
Pedagogická činnost
 • Vývojová psychologie.
 • Klinická psychologie.
 • Psychodiagnostika.
 • Poradenská psychologie.
 • Dále viz https://is.muni.cz/auth/osoba/15694#vyuka
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní výzkumný záměr: rizikové a protektivní faktory vývoje, psychodiagnostika.
 • Vědeckovýzkumná činnost viz https://www.muni.cz/lide/15694-iva-buresova/projekty.
 • Publikační výstupy viz https://www.muni.cz/lide/15694-iva-buresova/publikace.
 • Pravidelná přednášková činnost pro širokou veřejnost v rámci U3V, Týdne humanitních věd atpod.
Universitní aktivity
 • Vedoucí programové rady Psychologie FF MU.
 • Garantka studijního programu NMgr. Psychologie FF MU.
 • Členka oborové rady FF MU (Psychologie).
 • Členka oborové rady FSS MU (Psychologie).
Mimouniversitní aktivity
 • Členka stálé komise pro metodiku hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblasti vzdělávání Psychologie.
 • Členka ČPS ČLS JEP.
 • Recenzentka časopisu SAV Človek a spoločnosť.
 • Členka oborové rady UCM FF (Psychologie).
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu 2021/2022.
 • Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu 2022/2023.
Vybrané publikace
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Marie CRHOVÁ, Ivan STRUHÁR, Alexandra MALÁ, Martina ŠPERKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Markéta HADRABOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 108 s. ISBN 978-80-210-9787-2. Čítárna Munispace info
 • JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON, Iva BUREŠOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Measuring depression in adolescence: Evaluation of a hierarchical factor model of the Children’s Depression Inventory and measurement invariance across boys and girls. PLOS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 4, s. 1-17. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0249943. URL info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK a Iva BUREŠOVÁ. The role of perfectionism in predicting athlete burnout, training distress, and sports performance: A short-term and long-term longitudinal perspective. Journal of Sports Sciences. 2021, roč. 39, č. 17, s. 1969-1979. ISSN 0264-0414. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/02640414.2021.1911415. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Petr KVĚTON a Martin JELÍNEK. Psychological Context of Overtraining Syndrome in Elite Athletes in Adolescence : Literature Review. STUDIA SPORTIVA. Brno, 2021, roč. 15, č. 1, s. 36-50. ISSN 1802-7679. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/StS2021-1-4. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Predictors of Mental Health in Adolescence : The Role of Personality, Dispositional Optimism, and Social Support. SAGE Open. London: SAGE Publications, 2020, roč. 10, č. 2, s. 1-8. ISSN 2158-2440. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/2158244020917963. URL info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Czech adaptation of the Brunel Mood States for adolescent athletes. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 14, č. 1, s. 47-57. ISSN 1802-7679. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/StS2020-1-6. URL info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ, Iva BUREŠOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Complex approach to monitoring athletes in the scope of overtraining prevention. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, 1/2019, s. 17-26. ISSN 1802-7679. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/StS2019-1-2. URL info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. One health behaviour or many health-related behaviors? Psychology Research and Behavior Management. 2018, roč. 2018, č. 12, s. 23-30. ISSN 1179-1578. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2147/PRBM.S173692. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva. Psychologické souvislosti prevence pracovních úrazů. In SOCIÁLNÍ DIALOG V ENERGETICKÉM SEKTORU III. 2018. URL info
 • BARTOŠOVÁ, Kateřina, Iva BUREŠOVÁ, Adriana VALCOVÁ a Veronika DACEROVÁ. RITUALS IN SPORT. Kinesiologia Slovenica. Univerzita Ljubljana, 2017, roč. 23, č. 1, s. 5-13. ISSN 1318-2269. info
 • BUREŠOVÁ, Iva. Self_Harm in Adolescence. Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2016, 125 s. Academic Research. ISBN 978-3-631-66751-4. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Iva BUREŠOVÁ. Prediktory subjektivních zdravotních stesků v dospělosti. Československá Psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2016, roč. 60, č. 4, s. 414-429. ISSN 0009-062X. info
 • BUREŠOVÁ, Iva. Self-Harm Classification System Development : Theoretical Study. Review of Social Sciences. Beaverton (OR): LAR Center Press, 2016, roč. 1, č. 4, s. 13-20. ISSN 2378-8569. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18533/rss.v1i4.21. URL info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina, Martin JELÍNEK, Marek BLATNÝ, Cyril BROM, Iva BUREŠOVÁ, Sylvie GRAF, Tereza MEJZLÍKOVÁ, Alexander T VAZSONYI a Kateřina ZÁBRODSKÁ. Big Five Inventory: Základní psychometrické charakteristiky české verze BFI-44 a BFI-10. Ceskoslovenska Psychologie. PRAGUE 1: Academia, 2016, roč. 60, č. 6, s. 567-583. ISSN 0009-062X. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016. Online knihkupectví Munipress info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie a Iva BUREŠOVÁ. Gender Differences in Characteristics of Giftedness Scale Scores in Preschool Children. The International Journal of Early Childhood Learning. USA: University of Illinois Research Park, 2015, Volume 22, Issue 1, s. 1-20. ISSN 2327-7939. info
 • BUREŠOVÁ, Iva a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Intormation Behavior of Gifted Children in the Pre-literate Stage - Qualitative Study. American Journal of Educational Research. USA: Science and Education Publishing, 2015, Volume 3, Issue 2, s. 159-165. ISSN 2327-6150. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.12691/education-3-2-8. URL info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie a Iva BUREŠOVÁ. The Ability of Young Children to Ask Questions: More Questions, More Intelligent Child? The International journal of early childhood learning. 2014, roč. 20, č. 2014, s. 63-73, 10 s. ISSN 2327-7939. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ a Jiří HAVIGER. Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání. Praha: Grada, 2013, 171 s. ISBN 978-80-247-5200-6. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Mariana ŠIMÍKOVÁ. Information behaviour of Gifted Children - The Qualitative Study. NL: Elsevier, 2012. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.405. info

10. 2. 2024

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.