Faculty staff

Mgr. Aleš Flídr

Instructor, Department of Art History


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. K/317
Veveří 470/28
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5383
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Aleš Flídr, narozen 30.11.1973 v Rychnově nad Kněžnou, svobodný
Pracoviště
 • Seminář dějin umění
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1
  660 88 Brno
  tel.: + 420 549 49 5383
Funkce na pracovišti
 • knihovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996-2004: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, magisterské studium, obor dějiny umění - archeologie (státní zkouška z dějin umění, archeologie absolvována)
 • 2004: Diplomová práce (dějiny umění) - Porta coeli
 • 1992-1998: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, magisterské studium, obor historie – český jazyk a literatura
 • 1998: Diplomová práce (historie) - Dějiny archeologického bádání na kladském pomezí
Přehled zaměstnání
 • leden 2001 – prosinec 2003: Galerie mladých, Kulturní a informační centrum města Brna, asistent kurátora, od ledna 2003 kurátor
Pedagogická činnost
 • Předrománská a románská architektura
Vědeckovýzkumná činnost
 • Badatelská činnost v oblasti středověkých dějin, medievální archeologie a umění středověku střední Evropy. Odborný zájem zaměřen především na historii českých zemí a na umění románské a raně gotické doby, konkrétní orientace na sakrální a hradní architekturu na Moravě, a to na základě archivních, stavebně historických i archeologických výzkumů.
Univerzitní aktivity
 • V letech 1998-2002 člen Studentské komory Akademického senátu FF MU Brno a Nadačního fondu studentů FF MU Brno.
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, České společnosti archeologické, Matice moravské a ICOM. Odborný lektor Moravského zemského muzea v Brně a Klubu přátel výtvarného umění Brno.
Vybrané publikace
 • FLÍDR, Aleš. Osudy Kostelce nad Orlicí ve 14. století. Orlické hory a Podorlicko. Rychnov nad Kněžnou: Muzeum a galerie Orlických hor, 2007, roč. 14, č. 1, s. 401-410. ISSN 0475-0640. info
 • FLÍDR, Aleš. Hradní kaple v Lomnici. In Lomnice – příroda, historie, osobnosti, památky. 1. vyd. Lomnice: Sursum, 2006. s. 222-230. ISBN 80-7323-140-9. info
 • FLÍDR, Aleš. Tympanon takzvaný „z Předklášteří s královnou Konstancií“. In Krkošková, Alena. 61. Bulletin Moravské galerie v Brně. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně, 2005. s. 155-164. ISBN 80-7027-143-4. info
 • FLÍDR, Aleš. Dějiny archeologického bádání na Podorlicku. In Halda, Josef. Orlické hory a Podorlicko. 1. vyd. Rychnov nad Kněžnou: Muzeum a galerie Orlických hor, 2005. s. 57-84. ISBN 80-86076-40-7. info

22. 4. 2011

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.