Faculty staff

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc., nar. 13. 7. 1928 v Brně
Pracoviště
 • Ústav české literatury
  Filozofická fakulty MU
  A. Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor (0,2)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998 profesor 1996 habilitace, docent 1990 docent jmenováním
 • 1973 Csc.
 • 1966 PhDr.
 • 1952 obor čeština - filozofie
Přehled zaměstnání
 • 1951 střední škola ve Francově Lhotě
 • 1952 střední škola ve Štítné nad Vláří
 • státní kurs pro přípravu pracujících na vysoké školy na Hostýně
 • 1953 FF MU
Pedagogická činnost
 • česká literatura 20.století
 • teorie literatury
 • literární kritika
 • literární věda a estetika
Vědeckovýzkumná činnost
 • dějiny české literatury 20.století
Akademické stáže
 • říjen 1997 Univerzita Řezno - Regensburg
 • 1990 přednášel semestr na Universität Wien
Universitní aktivity
 • 1992 - 1998 člen vědecké rady FF MU
 • 1992 - 1998 vedoucí Ústavu české literatury
Mimouniversitní aktivity
 • 1992 člen vědecké rady ÚČL ČAV
 • 1999 člen umělecké rady JAMU
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998 předseda redakční rady Bohemia litteraria
 • předseda sborníku prací FF brněnské univerzity
 • 1990 člen redakční rady časopisu Česká literatura
Vybrané publikace
 • SUCHOMEL, Milan. Promimetická promluva. Česká literatura. Praha: AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2015, roč. 63, č. 1, s. 40-48. ISSN 0009-0468. info
 • SUCHOMEL, Milan. Druhé město, jiné světy. Česká literatura. Praha: ÚČL AV, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 453 - 465. ISSN 8009-8468. info
 • SUCHOMEL, Milan. Jak se za posledních třináct let změnilo postavení a funkce literatury. Host - časopis pro literaturu a čtenáře. Brno, 2003, roč. 2003, č. 8, s. 44 - 45. ISSN 1211-9938. info
 • SUCHOMEL, Milan. 1891 - 1895: Die ersten Jahre eines Kritikers. In Kapitels zur Poetik. Vrchlický und der teschechische Symbolismus. München: Verlag Otto Sagner, 2002. s. 145 - 157. ISBN 3-87690-834-5. info
 • SUCHOMEL, Milan. Jiný způsob komunikace. Česká literatura. Praha: ÚČL AV, 2002, roč. 2002, č. 6, s. 614 - 618. ISSN 8009-8468. info
 • SUCHOMEL, Milan. Román neromán Antonína J. Pitínského. In Život je jinde. Praha: ÚČL AV, 2002. s. 247 - 252. ISBN 80-85778-35-1. info
 • SUCHOMEL, Milan. Před sto lety, po sto letech. Dokořán. Praha: MK ČR, 2002, VI, č. 24, s. 21 - 26. info
 • SUCHOMEL, Milan. Schwejk und der tschechische Humor. In Deutsche und Tschechen. Geschichte - Kultur - Politik. München: Verlag C. H. Beck, 2001. 554 - 561. ISBN 3 406 45954 4. info
 • SUCHOMEL, Milan. Švejk a český humor. In Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. Praha: Ladislav Horáček - Paseka, 2001. s. 208 - 212. ISBN 80 7185 3704. info
 • SUCHOMEL, Milan. Konec moderny. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 6 s. V2. ISBN 80-210-2347-3. info
 • SUCHOMEL, Milan. A co teorie aneb Rozpaky mezi řečí a nevýslovným. In Bítov. Brno: Petrov, 2000. s. 17-22, 5 s. ISBN 80-7227-073-7. info
 • SUCHOMEL, Milan. Překročit práh nemožného. In Zlatá šedesátá. Praha: ÚČL ČAV, 2000. s. 153-157. ISBN 8085778-27-0. info
 • SUCHOMEL, Milan. Příběhy lásky v české literatuře od počátku k dnešku. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Host, 2000. 300 s. ISBN 80-7284-010-4. info
 • SUCHOMEL, Milan. 1891-1893: kritikova první léta. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1999, roč. 47, č. 3, s. 227-240, 13 s. ISSN 0009-0468. info
 • SUCHOMEL, Milan. Text a vykladač. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1999, roč. 47, č. 5, s. 531-534, 3 s. ISSN 0009-0468. info
 • SUCHOMEL, Milan. A co teorie aneb rozpaky mezi řečí a nevýslovným. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1999, roč. 15, č. 10, s. 40-42, 2 s. ISSN 1211-9938. info
 • SUCHOMEL, Milan. A Postmodernist Czech Republic? In Culture of the Time of Transformation. Poznaň: J. Brendel, S. Jakobczyk, 1998. s. 213-216, 3 s. WiS Publishers. ISBN 83-87346-60-8. info
 • SUCHOMEL, Milan. Na předělu? In Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. První. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998. s. 27-37, 10 s. ISBN 80-85-778-22-x. info
 • SUCHOMEL, Milan. Jiné oči Jiřího Mahena. Brno: Jota, 1997. 128 s. ISBN 80-7217-004-X. info
 • SUCHOMEL, Milan. Spieler. In Prager Schule: Kontinuitaet und Wandel. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, 1997. s. 363-443. 1. ISBN 3-89354-261-2. info
 • SUCHOMEL, Milan. Co zbylo z recenzenta. Brno: Vetus via, 1996. 271 s. ISBN 80-902024-2-X. info
 • SUCHOMEL, Milan. O brněnské literární kritice 20. a 30. let. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1995, XLIII, D 41, s. 57-64. ISSN 0231-7818. info
 • SUCHOMEL, Milan. Mahenův Měsíc a jeho kulturní kontext. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995, roč. 43, č. 5, s. 473-486. ISSN 0009-0468. info
 • SUCHOMEL, Milan. Kdo jednou stal se známým... Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 1994, roč. 5, č. 21, s. 6. ISSN 1210-0021. info
 • SUCHOMEL, Milan. Literatura z času krize. Brno: Atlantis, 1993. 143 s. ISBN 80-7108-051-9. info
 • SUCHOMEL, Milan. Románová zkušenost v Čechách a na Moravě. In Slovník českého románu 1945-1981. Ostrava: Sfinga, 1993. s. 309-314. ISBN 80-900578-9-6. info
 • SUCHOMEL, Milan. Oleg Sus,Estetické problémy pod napětím. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza a Eva Jůzová, 1993. 59 s. ISBN 80-7111-006-X. info

30. 10. 2000

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.