doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.


Office: bud. C/C.517
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8189
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (roz. Jakrlová)
Pracoviště
 • Filozofická fakulta MU
  Psychologický ústav
  Arne Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Habilitace z oboru Obecná psychologie, FF MU
 • 2007-2012: Výcvikový program "Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta", Český institut PCA
 • 2005-2009: Postgraduální studium klinické psychologie na PsÚ FF MU
 • 1992-1997: Magisterské studium jednooborové psychologie (PsÚ FF MU)
 • 1997: Získání učitelské způsobilosti (FF MU)
 • 1996: Výukový a výcvikový program Imaginativní metody v psychoterapii a poradenství (IPIPAPP)
 • 1996: Semináře Katatymně imaginativní psychoterapie (Česká společnost pro KIP)
 • 1995: Kurz neurolingvistického programování (Institut M. H. Ericksona Praha)
Přehled zaměstnání
 • od 2014-: Psychologický ústav FF MU, docentka
 • 2009-2014: Psychologický ústav FF MU, odborná asistentka
 • 2008-2009: Psychologický ústav FF MU, odborný pracovník
 • 2008-2012: Psychologický ústav Akademie věd ČR, odborný pracovník výzkumu a vývoje
 • 2001-2007: Ústav soc. péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka Brno. Psychologická péče o fyzicky a mentálně handicapované děti a mládež - skupinová a individuální terapie
 • 2000: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Výuka na katedře psychologie - vedení seminářů obecné a vývojové psychologie
 • 1999: Stacionář Naděje. Individuální a skupinová terapie seniorů
 • 1998-1999: Tusnovics Holding, GmbH. Personalistika, výběr zaměstnanců
Pedagogická činnost
 • Od r. 2005-: pravidelná výuka na Psychologickém ústavu FF MU
 • Aktuálně výuka předmětů:
 • Psychologie zdraví a psychohygiena
 • Základy pedagogické psychologie
 • Pedagogická psychologie
 • Školní psychologie
 • Pozitivní psychologie
 • Psychology of Mental Health and Well-being
 • Praktikum empirického výzkumu I., II.
 • https://is.muni.cz/auth/osoba/24238#vyuka
 • V minulosti vyučované předměty:
 • Psychologie zdraví
 • Duševní hygiena
 • Metody duševní hygieny
 • Psychologie tělesně postižených dětí
 • Psychohygienický program pro seniory
 • Sociálně psychologický výcvik ve skupině
 • od r. 2008: Přednášky pro Univerzitu 3. věku MU
 • 2008: Aktivní spolupráce v rámci celouniverzitního projektu MU Partnerství ve vzdělávání – přednášky pro střední školy
 • 2006-2012: Pravidelná spolupráce s Akademickým centrem poradenství a supervize (ACPS) při MU v Brně - vedení a supervize kurzu relaxací pro veřejnost
 • 2000: výuka na katedře psychologie PedF MU - vedení seminářů Obecné a Vývojové psychologie
 • 1995-1997: výuka na Psychologickém ústavu FF MU - vedení odborného semináře Arteterapie
 • 1995-1997: Klasické gymnázium Brno - vedení Výběrového semináře pro studenty se zájmem o psychologii
Vědeckovýzkumná činnost
 • členka řešitelských týmů:
 • TAČR TL02000360
 • GA13-19808S
 • GA ČR 406/07/1384
 • GA ČR 406/09/1255
 • GA ČR 407/10/2410
 • GA ČR 407/11/2421
  2011-: Členka mezinárodních výzkumných týmů (International Wellbeing Study, Hope Barometer)
  Publikační činnost spojená s výstupy z uvedené výzkumné činnosti je uvedena na: https://is.muni.cz/auth/osoba/24238#publikace
Akademické stáže
 • od r. 2013: Pravidelná výuka na University of Malta, Malta (Erasmus+ Teaching Mobility)
Universitní aktivity
 • od r. 2016-: garantka Bc. studijního programu Psychologie, FF MU od r. 2015-: vedoucí Akademického centra pozitivní psychologie ACPP při FF MU
 • od r. 2015-: členka oborové rady programu Bioetika, LF MU
 • od r. 2014-: členka oborové rady programu Psychologie, FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • Členka hodnoticí komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018-: Členka redakční rady časopisu "European Journal of Mental Health (EJMH)
 • 2017-: Member of the National Scientific Committee of the 32nd International Congresss of Psychology ICP 2020
 • 2015-: Členka redakční rady časopisu „The International Journal of Emotional Education (IJEE)"
 • 2013-: Členka redakční rady časopisu "The Journal of Happiness and Well-Being"
 • 2013-: Member of the Board of Directors of the International Positive Psychology Association IPPA
 • 2013: Chair of the 2nd International Conference on Positive Psychology in Czech Republic CPPC 2013
 • 2012: Chair of the 1st International Conference on Positive Psychology in Czech Republic CPPC 2012
 • 2012: Member of the Scientific Committee 6. Evropské konference pozitivní psychologie ECPP 2012
 • 2010: Member of the Organizing Committee of the 15th European Conference on Personality Psychology ECP 15
 • 2010: Member of the Organizing and Scientific Committees of the Symposium on Positive Psychology with Martin Seligman
 • 2010-: Vedoucí Sekce pozitivní psychologie při ČMPS
 • 2010-: Členka Rady Českomoravské psychologické společnosti
 • 2010-: Členka redakční rady časopisu "International Journal of Wellbeing"
 • 2008-: Country representative for Czech Republic in the European Network for Positive Psychology ENPP
 • 2008-: Vedoucí Centra pozitivní psychologie v ČR (CPPC)
 • 2007-: Členka redakční rady elektronického časopisu ČMPS "E-psychologie" (www.e-psycholog.eu)

3. 4. 2019