Faculty staff

Mgr. Bc. Věra Pavlíková, Ph.D.

Secretary, Department of Archaeology and Museology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. K/315
Veveří 470/28
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8737
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Bc. Věra Pavlíková (rozená Bártová), narozena 27. 11. 1987 v Brně, vdaná, 1 dítě
Pracoviště
 • Ústav antropologie
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita
  Kotlářská 267/2; pavilon 2
  611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • student
 • Podílí se na odborném a interaktivním rozvíjení tří multidisciplinárních encyklopedií: Encyklopedie antropologie: První interaktivní
  mezinárodní encyklopedie antropologie, Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa, Člověk-Auto-Encyklopedie: První
  mezinárodní interaktivní encyklopedie o vztahu člověka a automobilu.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • od 2012: Doktorský studijní program - Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Česká republika
  (téma práce: Sexuální zdrženlivost a celibátní praxe v minulosti a dnes: antropologická studie, vedoucí práce: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.)
 • 2013: titul bakalář, Bc. (Téma práce: Pohled na náboženství v díle Simone Weilové, vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Franc Th.D.)
 • 2009 - 2013: Bakalářský studijní program Teologické nauky - Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
 • 2012: titul magistr, Mgr. (téma práce: Celibát v náboženstvích světa: Komparativní antropologická studie, vedoucí práce: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.)
 • 2010 - 2012: Magisterský studijní program - Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Česká republika
 • 2010: titul bakalář, Bc. (téma práce: Celibát římskokatolických kněží, vedoucí práce: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.)
 • 2007 - 2010: Bakalářský studijní program - Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Česká republika
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 6. 1. 2014 – 20. 6. 2014: University of Bergen, Bergen, LLP Erasmus, NOR
Mimouniverzitní aktivity
 • členka České společnosti antropologické
Vybrané publikace
 • BÁRTOVÁ, Věra. Celibacy, sexual abstain and religion in Czech Republic. In 21st Congress of European Anthropological Association, Odense, Denmark. 2018. info
 • BÁRTOVÁ, Věra. Sexuální zdrženlivost a celibátní praxe v náboženstvích světa. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 9, č. 1, s. 15-23. ISSN 1804-6657. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/AI2018-1-15. Full Text info

28. 1. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.