Mgr. Katarzyna Alicja Barna Krawczyk, Ph.D.


E‑mail: