Faculty staff

Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D.

Assistant professor, Department of Psychology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D., born 1990, Hodonín, Czech Republic
Department
 • Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
  HUME Lab, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Czech Republic
Employment - Position
 • Assistant Professor, Department of Psycholoogy, Faculty of Arts, Masaryk University
  Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University
Education and Academic Qualifications
 • 2020: Ph.D. in General Psychology, Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno; thesis: Interacting With 3D Geovisualizations: Cognitive Processing of Virtual Geographic Environments
  2010 - 2016: M.A. in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University; thesis: The Influence of 3D Visualization on Cognitive Processing of Geographic Data Depiction
  2015 - 2016: Österreich Institut Brno – Certified course of German language
  2012: Basics of Coaching - ČASP MU, 20 hours, certified course
  2012: Psychodiagnosis – Analysis of Hand Drawings, ČASP MU – 20 hours, certified course
Employment
 • 2/2020 - : Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
  4/2021 - : Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University 12/2020 - : Researcher, Transport Research Centre, Brno
  6/2019 - : External Researcher, Air Navigation Services of the Czech Republic
  2/2019 - 2021: Instructor, Department of Information and Library Studies, Faculty of Arts, Masaryk University
  12/2020 - 7/2021: External Researcher for HR Award, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
  3/2018 – 2/2020: Instructor, Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
  2017– 1/2019: Coworker/Scout, Technology Transfer Office, Masaryk University
  2016 – 2018: Specialist, HUME lab - Experimental Humanities Laboratory - Specialized Units - Faculty of Arts, Masaryk University
  2017-2018: Head, CEPCoS (Centre for Experimental Psychology and Cognitive Sciences), Department of Psychology, Masaryk University
  2016 - 2020: Specialist, CEPCoS, Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University
Teaching Activities
 • FF:PS_BA027 Research practice
  FF:PSBA004 Introduction to Psychology
  FF:PSMA016 Psychology Constructs: Theory and Methodology
  FF:ARTS001 Human Mind: Introduction to Cognitive Sciences
  FF:PSMB062 Modern technologies in psychological research
  FF:PSBB059 Modern technologies in psychological research
  FF:PS_BB030 Psychology of pictorial representation
  FF:PS_BA011 Socio-psychological training in a group
  FF:PSBA028 Bachelor’s Thesis Seminar
  FF:PS_BA032 Bachelor’s Thesis
  FF:PS_BA033 Bachelor's State Exam
  FF:PS_BB012 Practice empirical research
  FF:PSMA017 Master's Thesis Seminar I
  FF:PSMA021 Master's Thesis Seminar II
  FF:PSMA022 Master's Thesis
  FF:PSMA023 Master's State Exam
Scientific and Research Activities
 • cognitive psychology, experimental psychology and methodology, HCI, virtual reality, human factors, human error, psychological assessment, spatial cognition, 3D geovisualization, cognitive cartography and user testing

  GAČR - GA21-08218S - Multimodal learning analytics to study self-regulated learning processes within learning management systems
  TAČR - TL02000103 - Kognitivní psychologie a prostorová syntaxe ve virtuálním prostředí pro agentní modely
  MUNI/FR/1149/2018 - Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd
  GAMU Carto4Edu - MUNI/M/0846/2015 - Influence of cartographic visualization methods on the success of solving practical and educational spatial tasks
  Rector's Program - Category D - Support for Student Research Journals Publishing
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 11-12/2019: University of Regensburg, Regensburg, Germany, Freemover Mobility, Experimental internship with the focus on Eye-tracking technologies, sup.: Kenneth Holmqvist
  5/2019: University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, ERASMUS+ Teaching Mobility
  2/2019: Erasmus+ Staff training internship, Slovenia, AEREFORM ltd., virtual flight simulations
  2018: Erasmus+ Staff training internship, Slovenia, AEREFORM ltd., virtual flight simulations
  2018: Research internship in Vienna, Austria, Technische Universitaet Wien
  9/2016 – 2/2017: University of Porto, Portugal, ERASMUS+ Student Mobility
  2015: Psychiatric Hospital Černovice, Brno, internship
  2014-2015: Transport Research Centre, v.v.i., internship
  9/2014 – 2/2015: Aarhus University, Aarhus, Denmark, ERASMUS+ Student Mobility
  03/2012: Basics of Coaching – sup.: Mgr. Magda Šustrová, ČASP MUNI, 20 hours, certified course

  ERASMUS RECORDS
 • 2019/11/01 – 2019/12/01: University of Regensburg, Regensburg, Freemover, DEU
  • Experiemntal internship with the focus on the Eye-tracking technologies.
 • 2019/05/14 – 2019/05/17: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
  • Výuková mobilita Erasmus+, přednáškové aktivity, navazování výzkumné spolupráce.
 • 2018/05/14 – 2018/05/18: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
 • 2016/09/12 – 2017/02/03: University of Porto, Porto, Erasmus+, PRT
  • Studijní stáž Erasmus, půlroční.
 • 2014/09/01 – 2015/01/31: Aarhus University, Aarhus, Erasmus+, DNK
  • Studijní pobyt programu Erasmus +, půlroční
University Activities
 • 2020 - present: Erasmus+ Program Coordinator
  2020 - 2021: HR Award Expert Team member
  2013: Czech Association of Students of Psychology - Control Commissioner
Activities Outside University
 • 2008-2014: Society for the Support of People with Intellectual Disabilities (SPMP Hodonín)
Awards Related to Science and Research
 • 2016 - 2019: Ph.D. Excellence Program
Major Publications
 • SNOPKOVÁ, Dajana, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Jiří HLADÍK, Vojtěch JUŘÍK, Ondřej KVARDA a Petr KUBÍČEK. Retracing evacuation strategy: A virtual reality game-based investigation into the influence of building’s spatial configuration in an emergency. Spatial Cognition & Computation. Taylor & Francis, 2022, roč. 22, 1-2, s. 30-50. ISSN 1387-5868. doi:10.1080/13875868.2021.1913497. URL info
 • HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Dajana SNOPKOVÁ, Jiří CHMELÍK, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Tomáš ŘEZNÍK. A Comparison of Monoscopic and Stereoscopic 3D Visualizations: Effect on Spatial Planning in Digital Twins. Remote Sensing. MDPI, 2021, roč. 13, č. 15, s. 1-21. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs13152976. URL info
 • JUŘÍK, Vojtěch, Václav LINKOV, Petr DĚCKÝ, Sára KLEČKOVÁ a Edita CHVOJKOVÁ. HMD-Based VR Tool for Traffic Psychological Examination : Conceptualization and Design Proposition. Applied Sciences. Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 19, s. 1-22. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app11198832. article - open access info
 • JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Dajana SNOPKOVÁ, Adrianne John GALANG, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. The 3D hype : Evaluating the potential of real 3D visualization in geo-related applications. PLoS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 5, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0233353. URL info
 • ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ, Daniela HALÁMKOVÁ, Jiří ČENĚK, Vojtěch JUŘÍK a Stanislav POPELKA. COMPARISON OF THE EXTRINSIC AND INTRINSIC VISUALIZATION METHODS: EXPLORATIVE EYE-TRACKING ANALYSIS. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan; Marinova, Silvia. 8th International Conference on Cartography & GIS: PROCEEDINGS VOL.1. Nessebar, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2020. s. 42-48. ISSN 1314-0604. URL info
 • JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Alžběta STRNADOVÁ a Petr KUBÍČEK. Behavior Analysis in Virtual Geovisualizations : Towards Ecological Validity. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan. 7th International Conference on Cartography and GIS : Proceedings, Vol. 1 and Vol. 2. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 518-527. ISSN 1314-0604. on-line sborník info
 • CHALÁS, Igor, Petra URBANOVÁ, Vojtěch JUŘÍK, Zuzana FERKOVÁ, Marie JANDOVÁ, Jiří SOCHOR a Barbora KOZLÍKOVÁ. Generating various composite human faces from real 3D facial images. The Visual Computer. Springer-Verlag, 2017, roč. 33, č. 4, s. 443-458. ISSN 0178-2789. doi:10.1007/s00371-016-1277-1. URL info
 • JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jiří CHMELÍK. When the Display Matters : A Multifaceted Perspective on 3D Geovisualizations. Open Geosciences. Berlin: De Gruyter Open, 2017, roč. 9, č. 1, s. 89-100. ISSN 2391-5447. doi:10.1515/geo-2017-0007. on-line verze časopisu info
 • JUŘÍK, Vojtěch, Pavel UGWITZ a Čeněk ŠAŠINKA. Primitiva virtuální interakce : základní stavební kameny pro vývoj a výzkum interaktivních virtuálních prostředí. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Rybár, Ján; Cergel, Peter. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 81-86. ISBN 978-80-223-4346-6. URL info
 • UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK a Čeněk ŠAŠINKA. Visual cognitive styles in virtual environments : Constructing and evaluating adequate task. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Rybár, Ján; Cergel, Peter. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 184-189. ISBN 978-80-223-4346-6. URL info
 • JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. Information Availability : The Influence of the User Interface on Spatial Awareness in Virtual Geovisualizations. In 28th International Cartographic Conference, 2.-7. 7. 2017, Washington DC. 2017. ICC 2017 info
 • STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří CHMELÍK, Klára KUBÍČKOVÁ, Lukáš HERMAN a Vojtěch JUŘÍK. The Complex Tasks with 3D Cartographic Visualization – The Role of Immersion and Interactivity. In 28th International Cartographic Conference. 2017. ICC 2017 info
 • JUŘÍK, Vojtěch, Čeněk ŠAŠINKA, Kateřina ŠPRIŇAROVÁ, Lukáš HERMAN, Zbyněk ŠTĚRBA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK a Barbora KOZLÍKOVÁ. Vliv formy 3D zobrazení geografické informace na její kognitivní zpracování. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Rybár, Ján; Kelemen, Jozef. Kognicia a umelý život XV, 2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 61-66. ISBN 978-80-223-3875-2. URL info
 • KUBÍČEK, Petr, Vojtěch JUŘÍK, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Lukáš HERMAN. Interactive 3D visualiation and geospatial data depiction. In AAG Annual Meeting. 2016. webové stránky konference info
 • JUŘÍK, Vojtěch a Čeněk ŠAŠINKA. Když je více méně : Význam lidské chyby při interakci s 3D virtuálním geografickým prostředím. In Michal Vavrečka, Ondřej Bečev, Matěj Hoffmann, Karla Štěpánová. Kognice a Umělý život. ČVUT v Praze: Kognice a Umělý život, 2016. s. 79-84. ISBN 978-80-01-05915-9. URL info
 • JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. Cognitive Aspects of Collaboration in 3D Virtual Environments. In Halounova, L. et al. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B2. GOTTINGEN: Copernicus GmbH, 2016. s. 663-670. ISSN 2194-9034. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B2-663-2016. on-line verze článku info
 • JUŘÍK, Vojtěch a Čeněk ŠAŠINKA. LEARNING IN VIRTUAL 3D ENVIRONMENTS : ALL ABOUT IMMERSIVE 3D INTERFACES. In EDULEARN16 Proceedings. Barcelona: IATED, 2016. s. 7868-7881. ISBN 978-84-608-8860-4. doi:10.21125/edulearn.2016. URL info
 • ŠPRIŇAROVÁ, Kateřina, Vojtěch JUŘÍK, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Zbyněk ŠTĚRBA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK a Barbora KOZLÍKOVÁ. Human-computer Interaction in Real 3D and Pseudo-3D Cartographic Visualization: A Comparative Study. In Claudia Robbi Sluter, Carla Bernadete Madureira Cruz, Paulo Márcio Leal de Menezes. Cartography - Maps Connecting the World: 27th International Cartographic Conference 2015 - ICC2015. 1st. ed. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2015. s. 59-73. ISBN 978-3-319-17737-3. doi:10.1007/978-3-319-17738-0_5. publikace na stránkách vydavatele info
 • JUŘÍK, Vojtěch. How body influences memory: the embodied aspects in retrieval of autobiographical memories. Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 2, č. 1, s. 28-38. ISSN 2336-4939. Digitální knihovna FF MU info
 • HERMAN, Lukáš, Zdeněk STACHOŇ, Zbyněk ŠTĚRBA, Čeněk ŠAŠINKA, Kateřina ŠPRIŇAROVÁ, Vojtěch JUŘÍK, Jiří CHMELÍK, Barbora KOZLÍKOVÁ a Rastislav TISOVČÍK. Role uživatelského rozhraní při práci s 3D prostorovými daty. In Sborník abstraktù příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2014. 2014. ISBN 978-80-263-0796-9. Webové stránky konference info

2021/12/15

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.