Faculty staff

Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.

Department vice-head, Department of Czech Literature


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. B2/B2.206
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4170
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name
 • Zuzana Fonioková
Department
 • Department of Czech Literature and Library Studies, Faculty of Arts, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Current position
 • assistant professor
Education and academic qualifications
 • 2005 – 2010 Ph.D. in Comparative Literature, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic. Thesis: Bending Facts Within and Beyond the Borders of Unreliable Narration in Selected Novels by Kazuo Ishiguro and Max Frisch. Supervised by Prof. Mgr. Milada Franková, CSc. M.A. Defended on 22 January 2010.
 • 1999 – 2005 Master’s degree (Mgr.) in English language and literature; German language and literature at the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic. Completed with honours on 8 June 2005. Final thesis topic: Repression in Kazuo Ishiguro’s Novels.
Work history
 • 2013-present assistant professor, Department of Czech Literature and Library Studies (Literature and Intercultural Communication), Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2011-2017 specialist, teacher of English for the deaf, Support Centre for Students with Special Needs, Masaryk University
Teaching activities
 • theory of literature, 20th and 21st century fiction in English and German, literary translation from English into Czech, autobiography and autofiction
Research activities
 • Member of European Narratological Network, Centre for Literary and Intercultural Studies, and Brno Narratological Circle
  Research interests: narratology, autobiography and autofiction, memory and identity, gender
Academic stays abroad
 • 08/2014 HU Berlin
 • 3/2010 – 8/2010 Visiting scholar at the University of Mostar, Bosnia and Herzegovina (Faculty of Arts, Department of English Language and Literature), supported by a Joineusee grant as a part of the Erasmus Mundus External Cooperation Window programme.
 • 9/2008 – 6/2009 Visiting student at the Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Switzerland (Department of Humanities, Social and Political Sciences), supervised by Prof. Dr. Michael Gamper, supported by the Swiss Federal Scholarship.
 • 6/2008 – 8/2008 Research fellow at the Albert Ludwig University of Freiburg, Germany (Philological Faculty, Department of English Studies), supervised by Prof. Dr. Monika Fludernik, supported by a DAAD scholarship.
 • 3/2007 – 8/2007 Research fellow at the Albert Ludwig University of Freiburg, Germany (Philological Faculty, Department of English Studies), supervised by Prof. Dr. Monika Fludernik, supported by a scholarship awarded by the government of Baden-Württemberg.
 • 10/2002 – 2/2003 Exchange student at the Philip’s University of Marburg, Germany (Faculty of Arts: English language and literature; German language and literature).
Major publications
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Identity Construction in Graphic Life Narratives by Aline Kominsky Crumb and Katie Green. The Comics Grid: Journal of Comics Scholarship. roč. 14, č. 1, s. 1-18. ISSN 2048-0792. doi:10.16995/cg.11034. 2024. plný text info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. K pozadí jednoho fenoménu. O autofikci, pravdě a žánru. In Host: literární měsíčník. s. 40-42. 2022. URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. The Present and the Past Self in Innovative Life Writing: Second-Person Narration in Mary Karr’s Cherry. In Experimental Life-Writing, 22-23 April 2022, University of Wrocław, Poland. 2022. URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana a Jarmila MILDORF. Life Storying in the 21st Century : Interdisciplinary Approaches. 2022. stránka konference info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Kultura, příběhy, identita : Čínsko-americké povídačky Maxine Hong Kingstonové. Bohemica Litteraria. Brno, roč. 25, č. 2, s. 73-94. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2022-2-5. 2022. URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Vyprávíme, abychom žili, nebo žijeme, abychom vyprávěli? O příbězích, identitě a literatuře. In Host: literární měsíčník. s. 20-24. 2022. stránka časopisu info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana a Alice JEDLIČKOVÁ. Pracovní slovník pojmů diachronní poetiky vyprávění. In Alice Jedličková a kol. Narativní způsoby v české próze 19. století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum. s. 457-486, 29 s. ISBN 978-80-246-5453-9. 2022. plný text info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Sám za sebe, a přece fikční : »Možnosti milostného románu« Jana Němce jako autofikce. Bohemistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, roč. 21, č. 4, s. 513-532. ISSN 1642-9893. doi:10.14746/bo.2021.4.5. 2021. URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Autofiction as a form of life writing in the context of Czech literature. In The Fourth IABA Asia-Pacific (20.-23.11 2021, The University of Adelaide) - Life Writing: Transnationalism, Translingualism, Transculturalism. 2021. URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Vyprávím, tedy jsem: Formy a narativní strategie autobiografického vyprávění. In O literatuře jinak: kolokvium ÚČL u příležitosti oslavy stého výročí zahájení výuky na FF MU. 2021. URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. What’s in an I? : Dissonant and Consonant Self-Narration in Autobiographical Discourse. Biography: An Interdisciplinary Quarterly. University of Hawai´i, roč. 43, č. 2, s. 387-406. ISSN 0162-4962. 2020. URL URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Jak smířit klasické s postklasickým : Narativní texty a kontexty. Česká literatura. AV ČR, Ústav pro českou literaturu, roč. 67, č. 4, s. 563-568. ISSN 0009-0468. 2019. URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana a Jan TLUSTÝ. Narrative identity. In Milosavljević Milić, Snežana; Jovanović, Jelena; Bojanić Ćirković, Mirjana. Od Narativa do Narativnosti : Pola veka naratologije / From Narrative to Narrativity: Half a Century of Narratology. Niš: Univerzitet u Nišu. s. 217-227. Thematic issue. ISBN 978-86-7379-470-9. 2018. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Tellers and experiencers in autobiographical narratives : Focalization in Peeling the Onion by Günter Grass and The Liars’ Club by Mary Karr. Philological Studies: Literary Research / Prace filologiczne. Literaturoznawstwo. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, roč. 11, č. 8, s. 113-128. ISSN 2084-6045. 2018. URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Konstrukce identity v kultuře a proti ní : Autobiografie Janet Frameové. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, roč. 21, č. 1, s. 122-137. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2018-1-13. 2018. URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Fikčnost ve faktuálním vyprávění : Případ fikčních metaautobiografií. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, roč. 66, č. 6, s. 841-869. ISSN 0009-0468. 2018. URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Memory and Identity in Fiction and Autobiography : Nelly’s Version by Eva Figes, Memories of a Catholic Girlhood by Mary McCarthy, and Montauk by Max Frisch. In Owczarski, Wojciech; Ziemann, Zofia; Chalupa, Amanda. Memory : Forgetting and Creating. Gdańsk: Gdańsk University Press. s. 224-233. ISBN 978-83-7865-469-8. 2017. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. History, Storytelling, and Narrative Construction of Reality in Graham Swift’s Waterland. Revue Belge de Philologie et de Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. roč. 95, č. 3, s. 561-574. ISSN 0035-0818. 2017. URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Budoucnost naratologie je v hybridizaci: rozhovor s Janem Alberem. Brno: Masarykova univerzita, roč. 19, č. 1, s. 177-183, 2016. URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Kazuo Ishiguro and Max Frisch: Bending Facts in Unreliable and Unnatural Narration. Frankfurt am Main: Peter Lang. 268 s. Literary and Cultural Studies, Theory and the (New) Media 1. ISBN 978-3-631-66050-8. 2015. Kniha na webu vydavatele info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Narativní konstrukce identity. In Kuzmíková, Jana ed. Literatúra v kognitívnych súvislostiach. 1. vyd. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV. s. 74-100. ISBN 978-80-88746-25-6. 2014. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. V zemi příběhů Grahama Swifta. In Kuzmíková, Jana ed. Literatúra v kognitívnych súvislostiach. 1. vyd. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV. s. 101-110. ISBN 978-80-88746-25-6. 2014. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Mezinárodní translatologické kolokvium v Greifswaldu. Brno: Masarykova univerzita, roč. 17, č. 1, s. 229-232, 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Reading strategy instruction for deaf learners of English : definitions, contexts and implications. In Ewa Domagała-Zyśk. English as a foreign language for deaf and hard of hearing persons in Europe. Lublin: Wydawnictwo KUL. s. 135-152. ISBN 978-83-7702-598-7. 2013. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Nespolehlivý autor: Otázka vypravěčské nespolehlivosti v autobiografických textech na příkladu knihy Montauk. World Literature Studies. Bratislava: SAV, roč. 5, č. 1, s. 124-132. ISSN 1337-9275. 2013. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Kolokvium o filmové adaptaci v Greifswaldu. Praha: AV ČR, Ústav pro českou literaturu, roč. 61, č. 5, s. 808-816, 2013. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Hranice nespolehlivého vyprávění. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, roč. 15, č. 1, s. 101-119. ISSN 1213-2144. 2012. Digitální knihovna FF MU info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. The Unreliable Narrator. In Kovář, Jaroslav (ed.). Příspěvky k mezinárodní teorii literatury. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal. s. 27-37. ISBN 978-80-87474-63-1. 2012. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Early Language Development of the Deaf and Its Relation to Foreign Language Learning. In Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2012. Brno: Masarykova univerzita. s. 61-67. ISBN 978-80-210-6060-9. 2012. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Co když jsme všichni spisovatelé? Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, roč. 2011, č. 1, s. 82-83. ISSN 1211-9938. 2011. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Pět příběhů o lidské duši. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, roč. 2010, č. 9, s. 72-73. ISSN 1211-9938. 2010. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. The Butler's Suspicious Dignity : Unreliable Narration in Kazuo Ishiguro's The Remains of the Day. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 32. Brno: Masarykova univerzita v Brně, roč. 2006, s. 87-98. ISSN 1211-1791. 2008. URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. The Selective Narrator : Construction of the Past in Kazuo Ishiguro's An Artist of the Floating World. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33. Brno: Masarykova univerzita v Brně, roč. 2007, s. 133-142. ISSN 1211-1791. 2008. URL info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. Evasion as a Narrative Strategy in Kazuo Ishiguro’s A Pale View of Hills. The Atlantic Literary Review. New Delhi, sv. 9, č. 3, s. 26-39. ISSN 0972-3269. 2008. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana. The Orphan's Dream Come True : Representation of Reality in Ishiguro's When We Were Orphans. In Dream, Imagination and Reality in Literature. South Bohemian Anglo-American Studies No. 1. České Budějovice: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. s. 118-122. ISBN 978-80-7394-006-5. 2007. URL info

2020/04/24

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.