Faculty staff

doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Associate professor, Department of Musicology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. N/06005
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3790
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Martin Flašar, b. 24. 4. 1979 in Brno, Czech Rep.
Department
 • Department of Musicology
  Faculty of Arts
  Masaryk Univeristy, Brno
Employment - Position
 • Associate Professor
  Guarantor of the Theory of Interactive Media Bachelor program
  Editor of Musicologica Brunensia journal
Education and Academic Qualifications
 • 2021: doc., Musicology; habilitation thesis: Man - music - technology: The question of the influence of technology on the musical thinking of the 20th and early 21st century.
 • 2010: Ph.D., Musicology; thesis: Le Corbusier, E. Varese, I. Xenakis: Poeme electronique (1958). Facts, contexts, interpretations
 • 2006-07: Course of music composition at Janáček Academy of Performing Arts in Brno with Jaroslav Šťastný (aka Peter Graham)
 • 2005: Mgr., Musicology; thesis: Jan Novák as a pupil of Bohuslav Martinů; Department of Musicology MU, Brno
 • 2003: Bc., Musicology; thesis: Karlheinz Stockhausen: Music in Space, Department of Musicology MU, Brno
 • Incomplete Bc. studies in Philosophy and Theory and practise of early music
 • 1999: dipl.um., Diploma in Violin, Conservatory Brno
Employment
 • 2021-: Associate Professor at the Department of Musicology
 • 2012-2021: Assistant Professor at the Department of Musicology MU
 • 2007-2012: assistant at the Department of Musicology MU, Brno (Theory of interactive media)
 • 2004-2011: editor of the musical review Opus musicum
 • 1998-2000: practice in the orchestra of the Janáček opera, National Theatre Brno
Teaching Activities
 • Continuously: IMbd001 Bachelor thesis
 • IMbo001 Bachelor's Minor Thesis
 • IMKbd001 Bachelor thesis
 • IMKP16 Proseminar work
 • IMK002 Proseminar IM I
 • IMK016 Proseminar IM II
 • IMK06 Excursion to Multimedia 1 FF (Autumn 2008)
 • IMK07 Excursion to Multimedia 2 FF (Spring 2009)
 • IMK09 Bachelor's Thesis Seminar I
 • IMK19 Bacalor's Thesis Seminar II
 • IMK85 Aesthetic Theories of Multimedia I
 • IMK86 Aesthetic Theories of Multimedia II
 • IM010 Media and their practice
 • IM025 Electroacoustic Music
 • IM026 Bachelor Discipline Thesis Seminar
 • IM032 Music and Sound in Multimedia Context II FF (Spring 2008)
 • SRUSK_14 Audiovisual seminar FF (Autumn 2008)
 • SRUSK_15 Audiovisual seminar II FF (Spring 2009, Spring 2010)
 • SRUS_16 Audiovisual seminar FF (Autumn 2008)
 • SRUS_17 Audiovisual seminar FF (Spring 2009, Spring 2010)
 • VHK_25 Bachalor degree thesis
 • VH_22 Musical Forms
 • VH_39 Bachelor exam
 • VH_805b Music History in Outline V B
 • VH_806b Music History in Outline VI B
Scientific and Research Activities
 • 2015: Grant of the Dean to support the professional growth of Assistant Professors
 • 2011-2014: Manager of the Key Activity in the project Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (OPVK, ESF)
 • 2007-2008: Participant of the ESF project "Inovace umělecky zaměřených studijních programů v oblasti multimediální tvorby" (č. CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428).
 • 2007-2011: Member of the Centre of the basic research AMU&MU, project „Výzkum funkcí techniky při vzniku a provozování múzického díla“
 • 2006- : Investigator and opponent of FRVŠ projects

 • Areas of Research (generally):
 • 20th Century Music (Classical), Electro-acoustic Music, Multimedia, Music and Technology, Music Composer Jan Novák (1921-84), Edgard Varèse, Iannis Xenakis.
Internship
 • 2015, October: short-term internship at Music, Technology and Inovation Research Centre, De Montfort University, Leicester, Great Britain.
 • 2002, spring term: Musikwissenschaftliches Seminar, Karl-Ludwigs-Universität Freiburg i.B., Germany.
University Activities
 • 2021-: Member of the Board of Culture and the Arts of the Masaryk University
 • 2019-: Guarantor of Theory of Interactive Media Bachelor Program
 • 2016: Member of the Conference Board of the International Musicological Colloquium Brno
 • Editor of Musicologica Brunensia journal
Activities Outside University
 • List of Compositions

  Boards Membership:
 • 2019-2023: Member of the Evaluation Board of the Czech Science Foundation.
 • 2019-: Member of the Czech Music Academy (Classical Music)
 • 2010-2016: Member of the Czech Ministry of Culture Board for Live Arts (Classical Music)
 • 2010-2012: Memeber of the Committee F2 University Development Fund (FRVŠ)
 • 2007-2010: Member of the Dramaturgy Board of the International Music Festival Brno (Moravian Autumn)
 • 2007-2009: secretary of the International Vítězslav Novák Society
 • 2004-2011: Editor of the Musical Review Opus musicum.
Awards Related to Science and Research
 • 2022: Nomination for Josef Hlávka Prize with book "An Artist Must Never Lose Courage"
 • 2012: Nomination for F. X. Šalda Prize with book "Le Corbusier, E. Varese, I. Xenakis: Poeme electronique (1958)"
 • May 2011: 1st Prize in the Best Master and Doctoral Interdisciplinary Thesis Competition(UP Olomouc)
Major Publications
 • GROSSCHMIDTOVÁ, Rebecca, Martin FLAŠAR a Markéta STULÍROVÁ. Incursus barbarorum : skladatel Jan Novák v exilu. 2023. Web akce info
 • FLAŠAR, Martin. Jiří Plocek: Píseň jako symbol. Po stopách fenoménu lidské kultury. Praha: Galén, 2022, 340 s. Opus musicum. Brno, 2023, roč. 2023, č. 4, s. 66-67. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. R. R. - OPERA ELECTRONICA. Komentovaný poslechový pořad z díla skladatele Rudolfa Růžičky. In Vašulka Kitchen Brno. 2023. info
 • FLAŠAR, Martin. Text do bookletu CD Jan Novák: Concertos. D. Novak-Wilmington, C. Nováková, SOČR, T. Netopil. Supraphon, 2023. 1. vyd. Praha: Supraphon, 2023, s. 23-27. Informace o novém CD info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák: Ioci vernales et aestivales. In Fakulta sobě: Odpolední matiné na počátku léta. 2023. Web akce info
 • FLAŠAR, Martin. Incursus barbarorum: skladatel Jan Novák v Exilu. Přednáška k výstavě. In Incursus barbarorum: skladatel Jan Novák v Exilu. Výstava v Univerzitním centru Telč. 2023. Web akce info
 • FLAŠAR, Martin. Mnoho povyku pro nic? AI v hudbě. In Soustředění 1. ročníků ÚHV FF MU v Křižanově. 2023. info
 • FLAŠAR, Martin. Mýtus a skutečnost Jiřího Fukače. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2022, s. 54-58. ISSN 1210-8081. Harmonie, 4/2022 info
 • FLAŠAR, Martin. MIDI housle – od hudebního zvuku k multimediálnímu ovladači. MUSICOLOGICA BRUNENSIA. CZECH REPUBLIC: MASARYKOVA UNIV, FAC ARTS, 2022, roč. 57, č. 2, s. 177-186. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2022-2-9. Homepage Musicologica Brunensia info
 • FLAŠAR, Martin. Pamětní deska skladatele Jana Nováka. Brno-Kníničky: ÚMČ Brno-Kníničky, 2022, 2 s. info
 • FLAŠAR, Martin. A Sense of Beauty in Music. In The Role of Beauty in Being and Becoming Human: An Interdisciplinary Perspective. 2022. Web akce info
 • FLAŠAR, Martin. AI v procesu hudební kompozice. In Týden vědy FF MU. 2022. info
 • FLAŠAR, Martin. Barry Wan: Live Coding Workshop – Focus on Tidalcycle over Estuary. 2022. info
 • FLAŠAR, Martin. Leigh Landy : Three Sound-based Sample-based Compositions : one text-sound, one music-based and one involving any sounds. 2022. info
 • ŽŮREK, Pavel a Martin FLAŠAR. Ad fontes Ioannis Neanderi artis et vitae : The Estate of Jan Novák at the National Museum – Czech Museum of Music in Prague. Musicalia. Praha: Národní muzeum, 2022, roč. 14, 1-2, s. 147-153. ISSN 1803-7828. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37520/muscz.2022.004. Text studie info
 • FLAŠAR, Martin. Programový text ke Koncertu proti totalitě. Praha: HAMU, 2022, s. 2-4. URL info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Úvod : Život jako koncert pro dva klavíry. In Flašar, Martin; Žůrek, Pavel. Eliška Nováková : Život jako koncert pro dva klavíry. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2022, s. 11-33. ISBN 978-80-7460-206-1. Obsah a bibliografické údaje publikace info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Eliška Nováková: Život jako koncert pro dva klavíry. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2022, 127 s. ISBN 978-80-7460-206-1. Obsah a bibliografické údaje publikace info
 • FLAŠAR, Martin. Nejistota místo nesvobody: Exiloví hudebníci Jan a Eliška Novákovi v nových knihách. In Knihy v kině: Literární festival Masarykovy univerzity. 2022. Web festivalu info
 • FLAŠAR, Martin. Rozhlasový pořad Oktáva : Hudební řeč Jiřího Matyse. Brno: Radio Proglas, 2022. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Brněnská elektroakustická hudba mezi akademickou a nezávislou scénou. In Ferenc, Petr. Ukryto v pásech : Vybrané kapitoly z české elektroakustické hudební tvorby do roku 1989. Praha: Národní muzeum, 2022, s. 97-105. 1. vydání. ISBN 978-80-7036-699-8. URL info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Život jako koncert pro dva klavíry. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2022, 127 s. ISBN 978-80-7460-206-1. Obsah a bibliografické údaje publikace info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu : Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947-1959) / An Artist Must Never Lose Courage : Jan Novák and Bohuslav Martinů in the Light of the Correspondence (1947-1959). Brno: Masarykova univerzita, 2021, 423 s. ISBN 978-80-210-9890-9. info
 • FLAŠAR, Martin a Pavlína NĚMCOVÁ. Proti historické amnézii : čeští exiloví skladatelé Jan Novák a Antonín Tučapský versus oficiální kulturní politika. Musicologica Brunensia. 2021, roč. 56, č. 2, s. 15-21. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2021-2-2. Musicologica Brunensia info
 • FLAŠAR, Martin a Pavlína NĚMCOVÁ. Immortalitatis causa : Jan Novák 100. Workshop k současné situaci provozování díla J. Nováka a A. Tučapského v kontextu moravské exilové hudební kultury. 2021. Immortalitatis causa - popis akce info
 • FLAŠAR, Martin. Fight against the historical amnesia : Czech exile composers versus official cultural policy. In EDUC Research Seminar on Culture and Heritage, 24. 3. 2021. 2021. info
 • FLAŠAR, Martin. (Ne)lidská hudba? Hudba 20. století mezi subjektivitou a objektivitou. In Festival filozofie, Velké Meziříčí, 10. 9. 2021. 2021. Informace o přednášce info
 • FLAŠAR, Martin. Music as Painting, Sculpture or Architecture. In The Hague Network, Computers & Art : Digital sculpture, digital music, 29. 4. 2021 online. 2021. The Hague Network Online Courses info
 • FLAŠAR, Martin. Futurissimo. Český rozhlas, 2021. Program vysílání ČRo info
 • FLAŠAR, Martin. Milý Padre! Bohuslav Martinů a Jan Novák - učitel a žák. In Doprovodný program multimediální prezentace Oči Brna: Bohuslav Martinů. 2021. Web online přednášky info
 • FLAŠAR, Martin. Bohuslav Martinů a Jan Novák - situace díla 100 let po narození skladatele. In Přednáška pro doktorské studenty Katedry muzikológie Univerzity Komenského v Bratislavě. 2021. info
 • FLAŠAR, Martin. Snažím se pochopit a vysvětlovat současnou hudbu. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2021, s. 41-45. ISSN 1210-8081. Text příspěvku info
 • FLAŠAR, Martin. Dopis od Gideona : Krátký život hudebního génia. Gideon Klein 1919-1945. Hudební věda. Praha: AV ČR, 2021, roč. 58, č. 3, s. 441-442. ISSN 0018-7003. Archiv čísla časopisu info
 • FLAŠAR, Martin. Michael Beckerman and Paul Boghossian (eds.). Classical Music : Contemporary Perspectives and Challenges. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2021. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2021, roč. 53, č. 3, s. 110-111. ISSN 0862-8505. Obsah čísla info
 • HANUŠ, Jiří a Martin FLAŠAR. Obdařený lehkostí, noblesou a obrovským smyslem pro humor... Rozhovor s Martinem Flašarem o hudebním skladateli Janu Novákovi. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, Books and Pipes, 2021, s. 48-52. ISSN 1803-6988. Text rozhovoru info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák na cestě k nesmrtelnosti. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2021, s. 4-5. ISSN 1210-8081. Obsah čísla info
 • FLAŠAR, Martin. Místopředseda panelu P409 a člen oborové komise OK4. Grantová agentura ČR, 2021 - 2023. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba jako dveře: volné variace na téma samoty. In Revue Prostor. Praha: Spolek pro vydávání revue Prostor, 2020, s. 91-94. XXXVII. ISSN 0862-7045. Tematické číslo Únikovky info
 • FLAŠAR, Martin. Pavel Zemek Novák: Snažím se přispívat k evropské hudební tradici. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2020, s. 8-13. ISSN 1210-8081. info
 • FLAŠAR, Martin. Zdeněk Král nechává baterie inspirace stále dobíjet. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2020, s. 46-49. ISSN 1210-8081. Harmonie 5/2020 info
 • FLAŠAR, Martin. Monumentální pomník lidské slabosti a chleba s tlačenkou. Harmonie online. Praha: Muzikus, 2020, 9. února 2020, 2 s. ISSN 1210-8081. Monumentální pomník lidské slabosti a chleba s tlačenkou info
 • FLAŠAR, Martin. Od kódu k hmotě. In Hlaváčková, Jitka; Vojtěchovský, Miloš. Zvuky kódy obrazy [Sounds Codes Images]. Praha: ArtMap, 2020, s. 63-74. ISBN 978-80-907873-4-6. Popis knihy u vydavatele info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. "Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu, ať se děje, co se děje" : Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947–1959). Musicologica Brunensia. Masarykova univerzita, 2019, roč. 54, č. 1, s. 79-86. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2019-1-7. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Reflections of the Contemporary Schizophrenia in Josef Berg’s Two Versions of Johanes doktor Faust. In Fitzsimmons, Lorna; McKnight, Charles. The Oxford Handbook of Faust in Music. New York: Oxford University Press, 2019, s. 407-422. ISBN 978-0-19-993518-5. info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. "but of course, what a splendid idea!" An acknowledgement and remembrance of Eliška Nováková. Praha, 2019. info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. "Ale ano, to je přece skvělý nápad!" Poděkování a ohlédnutí za Eliškou Novákovou. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2019, roč. 2019, č. 5, s. 87-91. ISSN 0862-8505. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Zdeněk Pololáník : vyhovovala mi určitá osamělost. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2019, s. 42-45. ISSN 1210-8081. info
 • FLAŠAR, Martin. Einstein on the Beach a Moravský podzim v nejlepších letech. Opera Plus. 2019, roč. 2019, 30.09.2019, 2 s. ISSN 1805-0433. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Mezi zvuky, kódy a obrazy napříč časem a prostorem. Art & Antiques : váš průvodce světem umění. Ambit Media a.s., 2019, roč. 2019, září, s. 68-73. ISSN 1213-8398. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Hledání smyslu evropských konzervatoří. Brno: Konzervatoř Brno, 2019, 8 s. ISBN 978-80-7354-208-5. info
 • FLAŠAR, Martin. Teaching silence : Listening long before music. In Murmurans Mundus : Sonic Ecology and Beyond, UJEP Ústí nad Labem, 3.-5. 10. 2019. 2019. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Člen hodnotícího panelu P409. Grantová agentura ČR, 2019 - 2021. info
 • FLAŠAR, Martin. Koncert proti totalitě : programový text. Praha: HAMU, 2019, 3 s. info
 • FLAŠAR, Martin. Trio Helix vytvořilo intimní prostor ztišení. Harmonie online. Praha: Muzikus, 2019, roč. 2019, 27. 11. 2019, 2 s. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Poeme électronique Remediated. In Suwara, Bogumiła; Pisarski, Mariusz. Remediation : Crossing Discursive Boundaries : Central European Perspective. Berlin: VEDA, Publishing House, 2019, s. 293-304. SPECTRUM SLOVAKIA Series, Volume 33. ISBN 978-3-631-79504-0. info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. „Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu, ať se děje, co se děje.“: Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947-1959). In Music Culture of Independent Czechoslovakia (1918-1939) / Music Culture of a New State. 2018. info
 • FLAŠAR, Martin, Lubomír SPURNÝ, Petr MACEK a Jiří ZAHRÁDKA. Music Culture of Independent Czechoslovakia (1918-1939) / Music Culture of a New State. 2018. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba a architektura: kapitoly z historie vzájemného vlivu. In Soustředění prvních ročníků ÚHV, Křižanov. 2018. info
 • FLAŠAR, Martin. Mít, nebo být? Hudba na cestě od cimbálovky k Schönbergovi a od hudebnin ke Spotify. In Hudebně-historické résumé aneb Od středověku po současnost, Hudební seminář KJM v Brně. 2018. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Programový text ke Koncertu proti totalitě. Praha: HAMU Praha, 2018, neuveden. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Le Corbusier a hudba. In Přednáškový cyklus Fakulty architektury VUT v Brně, 28. března 2018, Brno. 2018. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Programový text ke koncertu Filharmonie Brno. Brno: Festival Janáček Brno, 2018, Neuveden. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Zimní inventura ve zlínské filharmonii. In Harmonie Online. Praha: Harmonie online, 2018. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Minimal music jako problém figury a pozadí. In Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela, 18.-19. 5. 2017, VŠVU, Bratislava. 2017. info
 • FLAŠAR, Martin. Architektura jako struktura hudby : kapitoly z historie vzájemného vztahu. In Přednáška pro Klub přátel výtvarného umění a architektury v Brně, 14. 2. 2017. 2017. info
 • FLAŠAR, Martin, Jana HORÁKOVÁ a Filip JOHÁNEK. Sounding Spaces. 2017. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Milan Grygar : Světlo, zvuk, pohyb… a prostor. Artalk.cz. Brno: Artalk z.s., 2017, Neuveden, 20.04.2017, s. nestránkováno, 3 s. ISSN 1805-6989. Milan Grygar: Světlo, zvuk, pohyb… a prostor info
 • FLAŠAR, Martin. Technology or Theology? Music Beyond Technology. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 52, č. 1, s. 63-68. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2017-1-6. Digitální knihovna FF MU info
 • FLAŠAR, Martin. The Hollywood sound paradox: A regress of game music to film music origins. Hudba – Integrácie – Interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre, 2017, roč. 20, č. 1, s. 247-273. ISSN 1338-4872. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17846/HII.2017.20.247-273. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Minimal music jako problém figury a pozadí. In Rusinová, Zora; Kralovič, Ján. Serialita a repetícia : Zborník z Mezinárodného interdisciplinárneho sympózia. Bratislava: Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2017, s. 64-71. ISBN 978-80-8189-015-4. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba pro oči : přirozený svět jako multimodální problém. In Série hostujících přednášek Zvukokrajina, 7. 4. 2016, FF UK, Praha. 2016. info
 • FLAŠAR, Martin. Frank Zappa a Edgard Varése : Stručná historie nenaplněného obdivu. In Papoušek, Vladimír; Skalický, David. Fenomén Zappa. Vydání první. Praha: Akropolis, 2016, s. 97-102. ISBN 978-80-7470-143-6. info
 • FLAŠAR, Martin. Současná brněnská skladatelská scéna. In Současná brněnská hudební scéna. Seminář pro hudební knihovníky, 3. 5. 2016, Brno. 2016. info
 • FLAŠAR, Martin. The twilight of novelists. The search for a multidimensional model of contemporary musical biography. In Music Biography Conference, Institute of Musical Research, University of London. 2015. info
 • FLAŠAR, Martin. „Brno je dnes středem světa!“. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015, s. nestránkováno, Neuveden. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Societas Incognitorum: CD Giovanni Battista Alouisi. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015, s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Heroes: Pacora Trio & Societas Incognitorum. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015, s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Pavel Zemek Novák: Hovory o jednohlasu. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015, s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák: Koncert pro hoboj a orchestr. Brno: Opera diversa, 2015, Neuveden. info
 • FLAŠAR, Martin. Obtížný Filoktétés Jana Klusáka míří z Ostravy na Pražské jaro. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015, s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Stará místo nové. Proč interpretace nahrazuje současnou hudební tvorbu? In Vereš, Jozef. Ars longa, vita brevis. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2015, s. 89-104. Hudba - integrácie - interpretácie 18. ISBN 978-80-558-0843-7. info
 • FLAŠAR, Martin. Budoucnost už máme za sebou. Několik úvah o minulosti, přítomnosti a budoucnosti hudby. In Vaculovičová, Zdenka. Duchovní proudy v současném umění 2015: Vize budoucnosti. Kroměříž: Umělecká iniciativa, 2015, s. 39-41. ISBN 978-80-906293-0-1. info
 • FLAŠAR, Martin. Člen Komise pro výběrové dotační řízení na rok 2016 pro oblast profesionální klasické hudby, MK ČR. Komise pro výběrové dotační řízení na rok 2016 pro oblast profesionální klasické hudby, MK ČR, 2015. info
 • FLAŠAR, Martin, Petr MACEK a Jan KARAFIÁT. Musicologica Brunensia. In Musicologica Brunensia, roč. 50, č. 1, s. 223. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 1-223. ISSN 1212-0391. Musicologica Brunensia info
 • FLAŠAR, Martin. Filharmonici uctili Kaprálovou uceleným provedením orchestrálních skladeb. In Brněnský deník: Rovnost. České Budějovice: Vltava-Labe-Press, 2015, 1 s. ISSN 1802-0887. info
 • FLAŠAR, Martin. Jemný Šostakovič a loučení bez patosu ve zlínské filharmonii. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015, s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Martinů a nová média. In Bohuslav Martinů (1890-1959): Tři přání aneb vrtkavosti života. Ostrava: Národní divadlo Moravskoslezské, 2015, s. 22. ISBN 978-80-87650-82-0. info
 • FLAŠAR, Martin. „Jeho schopnost absolutní koncentrace se mi zdá nesmírně inspirativní.“ Rozhovor s ředitelem Institutu Bohuslava Martinů, Alešem Březinou. In Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2015, s. 76-83. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Twenty years of the Bohuslav Martinů Institute - an interview with director Aleš Březina. In Martinů Revue. Praha: Institut Bohuslava Martinů, 2015, s. 16-17. ISSN 1803-8514. info
 • FLAŠAR, Martin. Od kódu k hmotě. Několik poznámek k materializaci hudby. In Kolokvium k výstavě Vivat musica!, NG Praha. 2014. info
 • FLAŠAR, Martin. Interpretation instead of creation: Why early music replaced the contemporary production? In Final conference of EUR-TEXT project, Lodz. 2014. info
 • FLAŠAR, Martin. Listening with eyes. Remarks to live coding performance. In Media – Performance 4 / Gesture. 4th International conference on performance, performativity and media, Brno. 2014. info
 • FLAŠAR, Martin. Život po životě? Několik poznámek k současné situaci české EA hudby. In Flašar, Martin; Matej, Daniel; Rataj, Michal. Electronic music today: Where are we going and what are we doing? 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2014, s. 28-35. ISBN 978-80-7460-071-5. info
 • FLAŠAR, Martin. Člen grantové komise pro klasickou hudbu Ministerstva kultury ČR. Grantová komise pro klasickou hudbu Ministerstva kultury ČR, 2014. info
 • FLAŠAR, Martin, Daniel MATEJ a Michal RATAJ. Electronic music today: Where are we going and what are we doing? 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014, 126 s. ISBN 978-80-7460-071-5. info
 • FLAŠAR, Martin. Janáčkovský festival: důstojná hudební oslava. In Brněnský Deník: Rovnost. České Budějovice: Vltava-Labe-Press, 2014, s. 9. ISSN 1802-0887. info
 • FLAŠAR, Martin. Gilgameš v Brně ožil až s přílišným respektem. In Brněnský deník: Rovnost. České Budějovice: Vltava-Labe-Press, 2014, s. 9. ISSN 1802-0887. info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák - cizinec ve vlastní zemi. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2014, s. 10-12. ISSN 1210-8081. info
 • FLAŠAR, Martin. Elements of Czech and Moravian folklore in the production of Bohuslav Martinů and his pupil Jan Novák. In Semiotics of Cultural Heritages – Remembering, Restoring, Renewing, ISI, Imatra, Finland, 8-11 June 2013. 2013. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba ve věku médií I. – Konkrétní hudba, čas a prostor. In Přednáška pro Moravskou galerii. 2013. info
 • FLAŠAR, Martin, Dan DLOUHÝ, Monika HOLÁ, Jaroslav ŠŤASTNÝ, Richard FAJNOR a Daniel MATEJ. Mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA IX. 2013. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Život po životě?: Několik poznámek k současné situaci české EA hudby. In Mezinárodní konference MUSICA NOVA IX, Brno, 1.-4. 12. 2013. 2013. info
 • FLAŠAR, Martin. Jiří Suchánek. In Výtvarné umění 2. poloviny 20. století a počátku 21. století. Brno: Muzeum města Brna, 2013, 1 s. info
 • FLAŠAR, Martin. Frank Zappa a Edgard Varese: stručná historie nenaplněného obdivu. In Fenomén Zappa, JČU v Českých Budějovicích. 2013. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudebním nástrojem může být dnes soustava rovnic... In Vojtěchovský, Miloš. Milan Guštar. Praha: DOX Prague, 2013, s. 99-102. ISBN 978-80-87446-24-9. info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák, Jiří Trnka a jejich Kybernetická babička. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 48, č. 1, s. 57-61. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2013-1-7. Digitální knihovna FF MU info
 • FLAŠAR, Martin. Poeme électronique. 1958. Le Corbusier - E. Varese - I. Xenakis. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 162 s. Spisy FF MU v Brně ; č. 409. ISBN 978-80-210-5945-0. Webová stránka knihy ve vydavatelství MUNI Press info
 • FLAŠAR, Martin. Der Osten des Westens : Elektroakustische Musik in der Tschechoslowakei von 1948 bis 1992. In Sound exchange : experimentelle musikkulturen in Mitteleuropa. Saarbrücken: PFAU Verlag, 2012, s. 172-181. ISBN 978-3-89727-487-7. Informace o knize u vydavatele info
 • FLAŠAR, Martin. Panychida za českou elektroakustickou tvorbu. In Rataj, Michal. Zvukem do hlavy : sondy do současné audiokultury. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012, s. 133-138. ISBN 978-80-7331-229-9. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba a zvuk v počítačových hrách - od filmové k herní hudbě. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 4, s. 28-37. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Smyčcové kvartety Jana Nováka. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 47, č. 2, s. 17-22. ISSN 1212-0391. info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák a Jiří Trnka : příspěvek k 50. narozeninám Kybernetické babičky. In 47. mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno : Genius loci. 2012. info
 • FLAŠAR, Martin. Changes in composition from film to game music. In Mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA VIII : Hudba k čemu...? 2012. info
 • FLAŠAR, Martin. Dědictví Gutenbergovo : proč se knih jen tak nezbavíme. In Symposium Quo vadis elektronická kultúra?SAV Bratislava. 2012. info
 • FLAŠAR, Martin. Jana Nováka hra se skleněnými perlami: skladatel a řadové techniky. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 81-87. ISSN 1212-0391. info
 • FLAŠAR, Martin. Starý zpěv nestárnoucího Pavla Blatného. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2011, roč. 43, č. 4, s. 37-43. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba v kontextu multimédií. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 25-41. ISBN 978-80-210-5639-8. info
 • FLAŠAR, Martin. Jednota v rozmanitosti nebo Tisíc plošin? Ke konstrukci modelu monografie Jana Nováka. In K metodám hudebních monografií současnosti, AV ČR, Praha. 2011. info
 • FLAŠAR, Martin. Princip smyčky v hudbě: od média k software. In Vystoupení na sympoziu Software/softwarová studia v rámci Týdne vědy FF MU, Brno. 2011. info
 • FLAŠAR, Martin. Christopher Hailey (ed.). Alban Berg and his world. Princeton: Princeton university Press, 2010. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2011, roč. 43, č. 1, s. 84-85. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Spurný, Lubomír – Vysloužil, Jiří. Alois Hába: Catalogue of the Music and Writings. Praha: KLP, 2010. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2011, roč. 43, č. 2, s. 99-100. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Pan de Saint-Lambert. Pravidla hry na cembalo a Nové pojednání o doprovodu na cembalo, varhany a jiné nástroje. Překlad a komentář Jana Franková. Brno: Vlastním nákladem Jana Franková, 2010. 179 s. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2011, roč. 43, č. 3, s. 91-92. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Příliš hlučná samota. MP3 přehrávače a konstrukce individuálního prostoru. In Musical culture and education in international society. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2010, s. 82-92. ISBN 978-80-8094-706-4. info
 • FLAŠAR, Martin. Člen komise pro výběrová dotační řízení vyhlašovaná Ministerstvem kultury v oblasti profesionálního umění - hudba klasická. Komise pro výběrová dotační řízení vyhlašovaná Ministerstvem kultury v oblasti profesionálního umění - hudba klasická, 2010. info
 • FLAŠAROVÁ, Jolana a Martin FLAŠAR. Iannis Xenakis: Poznámky o "elektronickém gestu". In Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba. Vydání první. Olomouc: Pastiche Filmz o.s., 2010, s. 87-92. Edice PAF. ISBN 978-80-904515-4-4. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Rozpaky nad Hábou. Příspěvek k dějinám masové písně. Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 2007-2014. ISSN 1212-0391. info
 • FLAŠAR, Martin. E. Varese - I. Xenakis - Le Corbusier : Poeme électronique (1958). Hudobný život : [dvojtýždenník]. Bratislava: Obzor, 2009, roč. 2009, 1-2, s. 52-54. ISSN 1335-4140. info
 • FLAŠAR, Martin. The East of the West: The conditions under which electroacoustic music existed in Czechoslovakia, 1948-1992. In The proceedings of the EMS08 conference. 2009. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Hana Adámková Heidrová : Hudebně ekologická problematika a její místo v současné hudební výchově. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2009, roč. 41, č. 1, s. 68-70. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Crossing the Shadow - Bohuslav Martinů and Jan Novák. In Martinů Revisited, Martinů Festival Wien 2009. 2009. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Man, Music, Machine - Perspectives of the Postwar Humanism. In Forfest Colloquium 2009, Kroměříž. 2009. info
 • FLAŠAR, Martin. Návrat Jana Nováka do USA. In Musicologica BRUNENSIA. 58. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 45-52. ISSN 1212-0391. info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák and the Problem of National Identity in his Works. In 44th International Musicological Coloquium Brno. 2009. info
 • FLAŠAR, Martin. E. Varese - I. Xenakis - Le Corbusier: Poeme électronique. Problém reprodukovatelnosti uměleckého díla. In Hudba, integrácie, interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, s. 50-64. ISBN 978-80-8094-199-4. info
 • FLAŠAR, Martin a Tomáš PÁLKA. Několik postřehů z Expozice nové hudby 007. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39, č. 2, s. 42-44. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Konvergence. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39, č. 2, s. 52-53. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Bildmusik. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39, č. 5, s. 48. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Edgard Varese - elektronická poezie pro děti. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39, č. 6, s. 34-36. ISSN 0862-8505. info
 • KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK a Martin FLAŠAR. Více než pouhé Setkávání. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 2005, č. 1, s. 52-54. ISSN 0862-8505. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák, žák Bohuslava Martinů. Hudební věda. Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 2006, roč. 43, č. 1, s. 59-74. ISSN 0018-7003. info
 • FLAŠAR, Martin. V srdci kultu. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, č. 4, s. 29-31. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Tři příběhy Steva Reicha. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, č. 6, s. 50-52. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Expozice nové hudby - redukcí k destrukci? Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, 2-3, s. 55-57. ISSN 00862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudební kritik - poutník mezi světy. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, 2-3, s. 72. ISSN 00862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin a Jan ČIŽMÁŘ. Jan Novák - stav pramenů a bádání. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2005, roč. 37, č. 1, s. 32-33. ISSN 0862-8505. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák - žák Bohuslava Martinů. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. info
 • FLAŠAR, Martin. Žena Nana. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 3, s. 32-33. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Miloš Hons: Hudba zvaná symfonie. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o. p. s., 2005, Roč. 37, č. 3, s. 51. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Roman Dykast: Hudba věku melancholie. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 3, s. 52. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin a Ondřej KYAS. Radost slyšet jinak. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 4, s. 18-20. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Postmoderno vysvětlované (nejen) dětem. Rozhovor s Vítem Zouharem. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 4, s. 32-35. ISSN 0862-8505. info
 • BORKOVÁ, Alena a Martin FLAŠAR. (O)hlasy Moravského podzimu 2005. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 6, s. 33-35. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Pravé umění? Rien a voir. Rozhovor s Lenkou Dohnalovou. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 6, s. 61-63. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. 40. Mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno. Hudební věda. Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 2005, roč. 42, č. 3/4, s. 410-411. ISSN 0018-7003. info
 • FLAŠAR, Martin. Ex post o Expozici nové hudby. Opus musicum. Brno, 2004, Roč. 36, č. 3, s. 42-43. ISSN 00862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Bohuslav Martinů: Le Raid merveilleux, La Revue de cuisine, On tourne! Opus musicum. Brno, 2004, Roč. 36, č. 4, s. 46. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Několik pohledů za oponu (Niedermayr, Susanna; Scheib, Christian). Opus musicum. Brno, 2004, Roč. 36, č. 5, s. 37-39. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Europäische Meridiane. Im Osten - Neue Musik Territorien in Europa. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2004, Roč. 36, č. 5, s. 41. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Karlheinz Stockhausen - Hudba a prostor. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 47 s. bakalářská práce. info
 • BORKOVÁ, Alena a Martin FLAŠAR. Tanec v barvách Moravského podzimu. Opus musicum. Brno, 2003, Roč. 35, č. 5, s. 25-27. ISSN 00862-8505. info

2023/04/10

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.