Faculty staff

Mgr. Martin Špirk

Researcher I, Department for the Study of Religions


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Martin Špirk, born on May 12, 1988 in Sušice, Czech Republic
Department
 • Department for the Study of Religions
  Faculty of Arts
  Masaryk University
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Czech Republic
Position
 • Researcher I
  Ph.D. student (supervisor: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.)
Education and Academic Qualifications
 • 9/2015-present: Masaryk University, Faculty of Arts, Department for the Study of Religions, doctoral programme
 • 2014: Mgr. (master degree in Theory and Philosophy of Communication), diploma thesis: The Heuristic as a method and strategy of human cognition (in Czech), The University of West Bohemia in Pilsen
 • 2012: Bc. (bachelor degree in Humanities), bachelor thesis: Efforts to reform the sciences in modern philosophy: Bacon vs. Descartes (in Czech), University of West Bohemia in Pilsen
Teaching Activities
 • RLBcB053 Tibetan Buddhism (2021)
 • KSCA014 Academic Writing (2020)
 • RLBcA002/RLBcKA Buddhism I (2019-2021)
 • RLB405 Religion and Violence (2019)
 • RLA21/RLKA21 Buddhism (2016-2019)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2022/10/31 – 2022/11/28: Tibet Museum, Dharamshala, Other programs, IND
  • During the study/research stay in Dharamsala, data will be collected for the new Tibet Museum's case study and the dissertation's final part. This stay should complete the comprehensive research on the self-presentation and propaganda strategies of the Tibetan government-in-exile, as applied during the twenty-two years of the Tibet Museum institution's existence.
 • 2017/11/02 – 2017/11/30: University of Vienna, Vienna, CEEPUS, AUT
  • Data collection for a thesis.
Activities Outside University
 • 2019: Expedition "McLeod Ganj (Dharamsala), Home of Dalai Lama", India
 • 2017: Expedition "Buddhist Pilgrimage Sites in India", India
Major Publications
 • ŠPIRK, Martin. „My jsme Tibeťané, a toto je náš příběh“ : narativy o tibetském buddhismu a další propagandistické strategie a techniky Tibetského muzea. In 2. studentská konference orientalistů/The 2nd Student Conference of Oriental Studies (26. 5. 2023, Praha). 2023. info
 • ŠPIRK, Martin. “We are Tibetan, and this is our story”: The Dynamics of Discourses and Propaganda Strategies at the Tibet Museum in Dharamsala. In The European Association for the Study of Religions Conference, 4 September-8 September, 2023, Vilnius, Lithuania. 2023. URL info
 • ŠPIRK, Martin. The Clash of Sino-Tibetan Propaganda On-screen : A Case Study of Tibetan Exile Movie Theatre. In The European Association for the Study of Religions Conference, online, 27 June-1 July, 2022, University College Cork, Ireland. 2022. URL info
 • ŠPIRK, Martin. Projekt Buddha zblízka : unikát na české buddhologické scéně? Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Czech Association for the Study of Religions, 2022, roč. 30, č. 2, s. 185-193. ISSN 1210-3640. doi:10.5817/Rel2022-2-5. URL info
 • ŠPIRK, Martin. Buddhismus a násilí : fakta a fikce. Sacra. Masarykova univerzita, 2021, roč. 19, č. 1, s. 51-58. ISSN 1214-5351. URL info
 • VALTROVÁ, Jana, Milan FUJDA, Anna MICHALÍK KVÍČALOVÁ, Tereza MENŠÍKOVÁ a Martin ŠPIRK. Ve smyslu Indie : tělesnost a rituál v indických tradicích. 2021. URL info
 • ŠPIRK, Martin. Display Cabinet of the Exile : A Discourse Analysis of the Tibet Museum in Dharamshala. In 18th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions IAHR Regional Conference Pisa, 30 August – 3 September 2021. 2021. URL info
 • ŠPIRK, Martin. Vitrína tibetského exilu : případová studie Tibetského muzea v Dharamsale. Museologica Brunensia. 2021, roč. 10, č. 2, s. 64-76. ISSN 1805-4722. doi:10.5817/MuB2021-2-5. URL info
 • ŠPIRK, Martin. Mysl a tělo humanistického buddhismu v praxi : případová studie chrámu a komunity Fo Guang Shan ve Vídni. Religio : revue pro religionistiku. Česká společnost pro religionistiku o.s., 2020, roč. 28, č. 2, s. 115-139. ISSN 1210-3640. doi:10.5817/Rel2020-2-1. URL info
 • ŠPIRK, Martin a Jan TRTÍLEK. "Sacred Locations: Spaces and Bodies in Religion" : třetí ročník mezinárodní doktorandské religionistické konference. Religio : revue pro religionistiku. Česká společnost pro religionistiku o.s., 2020, roč. 28, č. 1, s. 95-97. ISSN 1210-3640. doi:10.5817/Rel2020-1-7. URL info
 • ŠPIRK, Martin. Čínský buddhismus ve Vídni: etnografie chrámu a komunity Fo Guang Shan. In Lukáš Pecha. Civilizace Asie a Afriky od starověku po současnost. Plzeň: Katedra blízkovýchodních studií, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2019. s. 104-116. ISBN 978-80-261-0786-6. URL info
 • ŠPIRK, Martin. Mind and Body of Humanistic Buddhism: Case Study of Temple and Community of FGS Vienna. In CEU/Szeged University Doctoral Conference, 13-15 June 2019, Szeged, Hungary. 2019. info
 • ŠPIRK, Martin. Fo Guang Shan ve Vídni : etnografie buddhistického chrámu a komunity se zaměřením na materiální kulturu a strategie sebeprezentace. In 18. ročník kolokvia Orientalia Antiqua Nova (duben 26-27, 2018, Plzeň). 2018. info

2023/04/02

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.