Faculty staff

prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Jiří Trávníček, M. A., nar. 9. 2. 1960 ve Vyškově
Pracoviště
 • Ústav české literatury
 • Filozofická fakulta MU
 • A. Nováka 1
 • 660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent české literatury, vedoucí ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996 habilitace, docent teorie a dějin české literatury, "Poezie poslední možnosti"
 • 1992 Master of Arts, "Language As Memory. Two Czech Poets in Exile: Ivan Jelínek and Ivan Blatný"
 • 1991-1992 School of Slavonic and European Studies - University of London
 • 1986 PhDr.
 • 1979 - 1984, obor čeština - historie, dipl. práce "Působení Jana Skácela v brněnské Rovnosti v letech 1945 - 1952"
Přehled zaměstnání
 • 1991 FF MU
 • 1987 - 1991 Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV
 • 1985 - 1987 FF UJEP (dnešní MU)
 • 1984 Divadelní ústav Praha
Pedagogická činnost
 • Teorie literatury I, II
 • Současná česká literatura
 • Interpretace I, II
 • Moderna a postmoderna
 • Kapitoly ze současné české literatury
Vědeckovýzkumná činnost
 • Moderní česká literatura
 • Teorie literatury
 • Interpretace a hermeneutika
Akademické stáže
 • červenec 1999 Central European University, Budapešť (Maďarsko
 • září 1996 Univerzita Aarhus (Dánsko)
 • červenec 1995 Univerzita Regensburg (BRD)
 • červenec 1999 Central European University Budapešť (Maďarsko)
Universitní aktivity
 • 1998 člen vědecké rady FF MU
 • 1997 vedoucí Ústavu české literatury
Mimouniversitní aktivity
 • 2001 člen ediční rady "Teoretické knihovny" v nakl. Host
 • 1998 - 2000 člen komise MK ČR pro udílení grantů pro vydávání české literatury v zahraničí
 • 1998 člen red. rady Sborníku prací FF brněnské univerzity (řada literární vědy, V)
 • 1998 - 2000 člen ediční rady "Strukturalistické knihovny" v nakl. Host
 • 1997 člen vědecké rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 • 1996 člen komise MK ČR pro udělování státní ceny za literaturu
 • 1996 člen red. rady časopisu "Host"
 • 1991 člen red. rady časopisu "Tvar"
 • 1990 - 1995 člen red. rady časopisu "Iniciály"
 • 1990 člen red. rady časopisu "Slovenská literatúra" (Slovensko)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1996 přednášky na univerzitě v Aarhusu (Dánsko)
Vybrané publikace
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Jan Skácel. Detroit - San Francisco - London...: A Bruccoli Clark Layman Book, 2001. 330-335. ISBN 0-7876-4649-0. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Stíny zrcadel - zrcadla stínů (barokní klíč k poezii Jaroslava Seiferta a Vladimíra Holana). Brno: Host, 2001. r. 17, č. 3. ISBN 1211-9938. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Oni (k české poezii počátku 50. let). In Stát a církev v roce 1950. Brno: CDK, 2000. 124-140. Jiří Hanuš a Jan Stříbrný. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Složíme k trůnu marný slova um (baroko jako interpretační klíč k moderní české literatuře). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, roč. 16, č. 8, s. 41-50, 9 s. ISSN 1211-9938. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Saying "postmodern" in the 1990s. Wien: Wiener Slawistisches Jahrbuch, 2000. Band 46. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Zrození poezie z ducha Jihu (doslov), in: I. Jelínek: Básně II. Praha: Ivo Železný, 2000. s.209 -226. ISBN 80-237-3624-4. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Na tvrdém loži z psího vína. První. Brno: Jota-Books, 1998. 320 s. ISBN 80-725-42-001-1. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Hinter der Zeit und unter der Geschichte.Topik und Topographie der zeitgenoessischen tschechischen Literatur. Passauer Pegasus : Zeitschrift für Literatur. Passau: Karl Krieg, 1996, roč. 14, 27-28, s. 32-51. ISSN 0724-0708. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Poezie poslední možnosti. Praha: Torst, 1996. 242 s. ISBN 80-85639-74-2. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Smrti tanečník? Vyvolavač - jeho archetypy a mýty. In Pět na jednoho. Interpretační symposion nad Mikuláškovým Vyvolavačem. Praha: H+H, 1995. s. 79-99, 20 s. ISBN 80-85787-78-4. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Spor o Vyvolavače. Rekonstrukce jedné dobové polemiky polemiky a její myšlenkové kořeny. In: Pět na jednoho. In Pět na jednoho. Interpretační symposion nad Mikuláškovým Vyvolavačem. Praha: H+H, 1995. s. 103-130, 27 s. ISBN 80-85787-78-4. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří a Zdeněk KOŽMÍN. Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. 165 s. ISBN *. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Modelový čtenář meziválečné poezie. In Proměny subjektu sv.2. Ed. Daniela Hodrová. Pardubice: ÚČSL ČAV v nakladatelství Mlejnek, 1994. s. 163-184. ISBN 80-85778-02-5. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Román - umění pomalé erotiky (poznámky ke Kunderově Nesmrtelnosti). Tvar : literární obtýdeník. Praha: Klub přátel Tvaru, 1993, roč. 4, 41-42, s. 1-4. ISSN 0862-657X. info

9. 11. 2001

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.