Faculty staff

Mgr. Milan Řepa, Ph.D.

Assistant professor, Department of History


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Milan Řepa, Ph.D., 17.1.1970
Pracoviště
 • Historický ústav AV ČR
  Veveří 97
  Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • vědecký pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996-1999 postgraduální studium, MU Brno, obor historie
 • 1988-1993 FF MU, obor český jazyk - historie
 • 1984-1988 gymnázium Strážnice
Přehled zaměstnání
 • 1994 - vědecký pracovník, Historický ústav AV ČR Brno
 • 1993-1994 učitel, gymnázium Řečkovice
Vědeckovýzkumná činnost
 • Morava v 19. století
 • nacionalismus
 • moderní česká kultura
 • historiografie

3. 3. 2005

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.