Faculty staff

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Vice-Dean for Bachelors' and Follow-up Masters' study affairs, Faculty of Arts


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. A/A.310
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5170
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Josef Šaur, Ph.D., narozen 3. 9. 1981 v Hodoníně, ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Ústav slavistiky FF MU
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
 • Garant bakalářského studijního programu Ruská studia
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Ph.D., obor Historie – obecné dějiny; disertační práce: Boris N. Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén)
 • 2006: Mgr, obor Historie a Ruský jazyk a literatura; diplomová práce: Jan Evangelista Purkyně a Lužičtí Srbové
Přehled zaměstnání
 • od 2010: FF MU, Ústav slavistiky, odborný asistent
 • 2012–2015: FF MU, Centrum pro komplexní inovaci studijních oborů, koordinátor odborných aktivit
 • 2010–2012: FF MU, Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny, projektový manažer
 • 2009-2012: FF MU, Centrum filologicko-areálových studií, projektový manažer
Pedagogická činnost
 • Ruská literatura 20. století
 • Dějiny Ruska
 • Současné Rusko
 • Přehled ruské literatury I a II
 • Ruské umění a kultura
 • Ruské politicko-společenské myšlení
 • Slovanské areály
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2016–2018: spoluřešitel projektu GAMU Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe (MUNI/M/0921/2015)
 • 2012: řešitel grantu děkana FF MU Vznik tzv. státní školy v ruské historiografii
 • 2009: řešitel grantu děkana FF MU Kořeny a formování ruského liberalismu
 • 2008: hlavní řešitel grantu FRVŠ 545/2008/G Politické ideologie 19. a počátku 20. století
Akademické stáže
 • 2007: krátkodobý výzkumný pobyt, Vídeň, Rakousko
 • 2006: XV. ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu, Budyšín, SRN
 • 2004: XIV. ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu, Budyšín, SRN
 • 2004: měsíční stáž na Nižnonovgorodské státní univerzitě N. I. Lobačevského, Nižní Novgorod, Rusko
Mimouniverzitní aktivity
 • člen České asociace slavistů
 • člen Literárněvědné společnosti
 • 2009–2011: člen předsednictva Společnosti přátel Lužice
 • 2008–2009: šéfredaktor Česko-lužického věstníku
 • 2005–2012: redaktor Česko-lužického věstníku
Ocenění vědeckou komunitou
 • od 2016: člen redakční rady Slovanského přehledu
 • od 2015: člen Výzkumného centra dějin východní Evropy při HÚ AV ČR
 • od 2008: výkonný redaktor časopisu Novaja rusistika
Vybrané publikace
 • ŠAUR, Josef a Jiří GAZDA. Slavonic Brothers? Current Language, Literature and Cultural Interaction Between Russia and the Czech Republic in Light of the Security Issue. In Holzer, Jan; Mareš, Miroslav. Czech Security Dilemma. Russia as a Friend or Enemy? Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. s. 177-196. New Security Challenges. ISBN 978-3-030-20546-1. doi:10.1007/978-3-030-20546-1_7. 2020. URL info
 • ŠAUR, Josef. Ruské liberální myšlení 50. a 60. let 19. století : historiografie konceptualizace (do rozpadu SSSR). Slovanský přehled. Academia, roč. 105, č. 3, s. 365-396. ISSN 0037-6922. 2019. URL URL info
 • VLHA, Marek, Josef ŠAUR, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ, Jana ČERNÁ a Anna PEČINKOVÁ. Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 248 s. 100 let Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-9116-0. 2019. URL info
 • ŠAUR, Josef. Aktual'nyje processy v češskoj recepcii russkoj literatury (2012-2016). In V. Avramova, A. Penčeva, G. Gočev, S. Georgijeva, I. Vladova, V. Nikolova (eds). Rusistika: včera, segodnja, zavtra. Sbornik dokladov jubilejnoj meždunarodnoj naučnoj konferencii (Sofija, 29 ijunja - 2 ijulja 2017 g.). Sofija: Obščestvo rusistov Bolgarii. s. 593-600. ISBN 978-619-91044-0-8. 2018. info
 • ŠAUR, Josef. Cennostnaja napravlennost’ pozdnich literaturno-kritičeskich rabot P.V. Annenkova i ich vremennoj kontekst. Slavia : časopis pro slovanskou filologii. roč. 87, 1-3, s. 325-335. ISSN 0037-6736. 2018. info
 • ŠAUR, Josef. Continuity as a Value in the Works of Pavel V. Annenkov in the late 1850s and early 1860s. Studia Slavica Savariensia. Szombathely, Neuveden, 1-2, s. 214-220. ISSN 1216-0016. doi:10.17668/SSS.2018.1-2.214. 2018. info
 • ŠAUR, Josef. K charakteristickým rysům literárněkritických prací P. V. Anněnkova. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, roč. 20, č. 2, s. 75-84. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2017-2-8. 2017. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠAUR, Josef. Přehled českých bádání o dějinách ruské literatury po roce 1945 (syntézy a lexikony). Slovanský přehled. Historický ústav AV ČR, v. v. i., roč. 103, č. 3, s. 643-670. ISSN 0037-6922. 2017. info
 • ŠAUR, Josef, Ivo POSPÍŠIL, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina Judith KRULIŠOVÁ, Eliška GUNIŠOVÁ, Magdaléna Marie SEDLÁČKOVÁ, Jana ŠUPOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Anna LAHODOVÁ, Michael ALEXA, Pavel PILCH, Iveta BŮŽKOVÁ, Lenka ŠMÍDKOVÁ, Anastasiia MARTÍNKOVÁ a Jekaterina KUDRAJVCEVA. Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 227 s. ISBN 978-80-210-8410-0. 2016. info
 • ŠAUR, Josef. Neskol‘ko zamečanij kasatel’no tematičeskogo napravlenija rusistiki (na osnove analýza statej v naučných žurnalach). Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, roč. 9, č. 2, s. 139-146. ISSN 1803-4950. 2016. Digitální knihovna FF info
 • ŠAUR, Josef. Izobraženije gosudarstva v sovremennoj russkoj literature (T. Tolstaja i V. Sorokin). Studia Slavica Savariensia. Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképz5o Főiskola Szláv Filológiai Intézete, Neuveden, 1-2, s. 378-385. ISSN 1216-0016. doi:10.17668/SSS.2016.1-2.378. 2016. info
 • ŠAUR, Josef. Historiografické fugu aneb Historik labužníkem. In Hanuš, Jiří. Historická kniha mého srdce. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). s. 116-126. ISBN 978-80-7325-354-7. 2015. info
 • ŠAUR, Josef. K jednomu středoevropskému pojetí Ruska (Josef Holeček). In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium. s. 405-411. ISBN 978-80-905336-7-7. 2015. info
 • ŠAUR, Josef. Hanobitelům Ruska. Několik postřehů k otázce, jak básníci obhajují ruskou politiku. In Hanuš, Jiří a kol. Rusko a Západ : eseje o (ne) porozumění. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 69-84. Quaestiones quodlibetales ; no. 26. ISBN 978-80-7325-370-7. 2015. info
 • ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ a Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 166 s. ISBN 978-80-210-8068-3. 2015. info
 • ŠAUR, Josef. Boris N. Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). Vydání první. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. 298 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 439. ISBN 978-80-210-8051-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8051-2015. 2015. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠAUR, Josef. Denis I. Fonvizin jako politický myslitel. In Kostincová, Jana. Dialog kultur VIII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 20.-21. ledna 2015. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. s. 188-196. ISBN 978-80-7435-621-6. 2015. info
 • ŠAUR, Josef. Za carja i protiv něgo. Boris N. Čičerin kak storonnik pravovogo gosudarstva i protivnik radikalizma. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, roč. 7, č. 1, s. 125-137. ISSN 1803-4950. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠAUR, Josef. Druhý život Borise N. Čičerina: přišel již čas na syntézu? In Przybylski, Michal; Šaur, Josef a kolektiv. Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 119-134. ISBN 978-80-210-7490-3. 2014. info
 • ŠAUR, Josef. Filologicko-areálová studia: zkušenosti a perspektivy. In Pavera, Libor; Pospíšil, Ivo a kolektiv. Filologie, areál a praxe: Inovativnost v současných filologických oborech. Sv. II. 1. vyd. Praha: Verbum. s. 24-31. Inovativnost ve vědě a v praxi ; sv. 2. ISBN 978-80-905177-4-5. 2013. info
 • ŠAUR, Josef. Brněnská slavistika a evropské programy. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, roč. 6, Supplementum, s. 47-54. ISSN 1803-4950. 2013. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠAUR, Josef. Z dějin moskevské samosprávy (Boris N. Čičerin). In Przybylski, Michal; Šaur, Josef. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 73-82. ISBN 978-80-210-6569-7. 2013. info
 • ŠAUR, Josef. K nosným tradicím české historické rusistiky – A. V. Florovskij a J. Macůrek. In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Nosné tradice české slavistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 219-228. ISBN 978-80-210-5907-8. 2012. info
 • ŠAUR, Josef. Pojetí ruských dějin po napoleonských válkách (na příkladu N. M. Karamzina a J. P. G. Ewerse). In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991) : jazyk, literatura, dějiny kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 219-227. ISBN 978-80-210-5904-7. 2012. info
 • ŠAUR, Josef. Tzv. státní škola v ruské historiografii: zachycení jejích počátků a zformování v dobovém odborném tisku. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, roč. 98, č. 5, s. 537-573. ISSN 0037-6922. 2012. info
 • ŠAUR, Josef. Slavistické zájmy J. E. Purkyně a Lužičtí Srbové (na příkladu jeho kontaktů se Spolkem pro lužické dějiny a jazyk). Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, roč. 22, č. 3, s. 34-47. ISSN 1211-7676. 2012. info
 • ŠAUR, Josef. Historie a její vztah k literární vědě v historické perspektivě. Ivo Pospíšil - Josef Šaur (ed.). In Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 299-304. ISBN 978-80-210-5434-9. 2011. info
 • ŠAUR, Josef. Obščestvenno-naučnyje aspekty vozniknovenija "gosudarstvennoj školy". In Heeg, Dagmar. m*OST 2009 : Oesterreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. Austriacka Studencka Konferencja Slawistyczna. Rakouská studentská konference pro mladé slavisty. München: Sagner, O. s. 160-166. ISBN 978-3-86688-124-2. 2011. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované: tradice – perspektivy – úskalí (Několik vybraných okruhů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 113 s. ISBN 978-80-210-5607-7. 2011. info
 • ŠAUR, Josef. Historie, historiografie a literární věda. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, roč. 3, č. 1, s. 11-18. ISSN 1803-4950. 2010. info
 • ŠAUR, Josef. Ke kořenům ruského liberalismu. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, roč. 96, 1-2, s. 3-26. ISSN 0037-6922. 2010. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Areálové strategie, nacionalita, historicita/status quo a ponorné řeky dějin. In Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita. s. 49-55. ISBN 978-80-210-5300-7. 2010. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Nové obnažování podstaty: česko-slovenské vztahy v trojí projekci (J. Jirásek, A. Pražák a A. Mach). In Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita. s. 185-199. ISBN 978-80-210-5300-7. 2010. info
 • HANUŠ, Jiří, Radomír VLČEK, Petr HORÁK, Tomáš MALÝ, Milan ŘEPA, Martin KUČERA, Jan RANDÁK, Václav VEBER, Václav PETRBOK, Jan DOBEŠ, Juraj ŠUCH, Martin WIHODA, Josef ŠAUR, Marek KORNAT, Svatava RAKOVÁ a Denisa NEČASOVÁ. Historik v proměnách doby a prostředí - 20. století. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR. 396 s. Země a kultura ve střední Evropě 11. ISBN 978-80-86488-59-2. 2009. info
 • ŠAUR, Josef. Ruské revoluce v pojetí ruské emigrace na příkladu P. N. Miljukova. In Interpretace ruské revoluce 1917. Brno: CDK. s. 54-68. ISBN 978-80-7325-150-5. 2008. info
 • ŠAUR, Josef. Karel Kyas (1881-1958). Česko-lužický věstník. Praha: Společnost přátel Lužice, roč. 2008, 11-12, s. 82-83. ISSN 1212-0790. 2008. info
 • KALINA, Petr a Josef ŠAUR. Nowy sorabistiski kurs na Brnjanskej uniwersiće. Bautzen, 2007. info
 • ŠAUR, Josef. Ruské dějepisectví v pojetí Josefa Macůrka. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Series Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, X, č. 10, s. 143-150. ISSN 1212-1509. 2007. info
 • ŠAUR, Josef. Jan Evangelista Purkyně a Lužičtí Srbové. Příspěvek k česko-lužickosrbským vztahům. Lětopis : Časopis za reč, stawizny a kulturu Lužiskich Serbow : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur (MDO). Bautzen: Domowina-Verlag, roč. 54, č. 2, s. 39-55. ISSN 0943-2787. 2007. info
 • ŠAUR, Josef. Burian Jaroslav. In Biografický slovník českých zemí. VIII. sešit: Brun-By. Praha: Historický ústav AV ČR, Libri. s. 342-343. ISBN 978-80-7277-257-5. 2007. info
 • ŠAUR, Josef. Role štěpení a periferiality v lužickosrbských dějinách. In Muzeum Brněnska. Sborník 2007. Předklášteří. s. 107-112. ISBN 987-80-254-0372-3. 2007. info
 • ŠAUR, Josef. A. V. Florovskij (1884-1968). Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History. Praha: Academia, XCI, č. 1, s. 131-146. ISSN 0037-6922. 2005. info
 • ŠAUR, Josef. K česko-ruské vztahové problematice (Florovského pojetí česko-ruských kulturních vztahů v 10.-18. stoeltí). In Dialog kultur III. Ústí nad Orlicí. s. 247-253. ISBN 80-86245-15-X. 2005. info

29. 11. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.