Faculty staff

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Associate professor, Department of Classical Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. A/A.220
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5435
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Appreciation of Science Community
 • Cena rektora MU za rok 2006.
Selected Publications
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Tvorba učebnic o nejstarších dějinách. In Středověk do škol?! 2024. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Myšlení a etika starověku. In Vyžádaná přednáška. 2024. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Myšlení a etika starověkého člověka. In Klub skeptiků Sisyfos, Pátečníci. 2024. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Způsobili Germáni středověk? 2023. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Lodi vikingů. Česká televize I, regionální vysílání Brno, 18 hod., 2023. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Přírodní uhlovodíky, nejstarší historie. In Veřejná přednáška v Muzeu naftového dobývání a geologie, Hodonín, 15. 12. 2023. 2023. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Markéta MELOUNOVÁ, Daniela URBANOVÁ, Jana MIKULOVÁ, Dana STEHLÍKOVÁ, Katarina PETROVIĆOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Radek ČERNOCH, Michal HABAJ, Markéta KULHÁNKOVÁ a Tomáš WEISSAR. Jak Římané dobývali svět. Brno: rektorát MU, 2022. text pro MjUNI info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Paulus Diaconus, Dějiny Langobardů. Přeložila Magda Králová. Praha, Argo 2020 (Memoria medii aevi, 30), 293 s. ISBN 978-80-257-3399-8. Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2022, CXLIV, 202, 3-4, s. 15-19. ISSN 0024-4457. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Markéta MELOUNOVÁ. Ciceronis oratio Philippica IV: IV. Ciceronova řeč proti Antoniovi. In Roma aurea MMXXII: Colloquium Ciceronianum, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 21.–22. června 2022. 2022. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Aetius a jeho evropská tradice. In Rozkošatělý strom antiky v evropskou půdu zasazený, Opava, Ústav historických věd FPF, 3.-4. 11. 2022. 2022. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Encheduanna. Radio Zet, 2022. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Cena děkana FF MU za popularizaci humanitních a společenských věd. Děkan FF MU, 2022. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Monika STŘÍTESKÁ a Tomáš ANTOŠ. Jak vikingové objevili Ameriku. In MJuni. Masarykova univerzita, 2022. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Markéta MELOUNOVÁ a Mirón JURÍK. Pozdně římská krize (debata v římském senátu). Biskupské gymnázium Brno, 2022. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Rimbert, Vita Anskarii. První. Praha: Academia, 2021, 220 s. Europa, sv. 76. ISBN 978-80-200-3118-1. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Civis et exercitus: vztah mezi občanskými právy a existencí občanského (nebo kmenového) vojska. In XXIX. Letní škola klasických studií: Odi profanum volgus et arceo? (Horatius, Carmen III,1): Lidové a populární v antice a v její recepci (Univerzitní centrum Telč, 1. - 4. 7. 2021). 2021. webová stránka akce info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Migrace v minulosti. In Přednáška pro Univerzitu III. věku. 2021. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Rimbertova Vita Anskarii jako pramen pro poznání Skandinávie 9. století, a jako výzva pro soudobé překladatel. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita, 2021, roč. 2021, č. 14, s. 49-59. ISSN 1803-411X. vložení celého článku info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Etika starověkých civilizací. In Vyžádáná přenáška pro FEL ČVUT Praha. 2021. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Dvojí cesta Vandalů do Říma. In Všechny cesty vedou do Říma. Mezinárodní kolokvium. Ústav historických věd FPF SU Opava. 25.-26.11. 2021. 2021. Webová stránka pořádajícího pracoviště s informacemi o pořádaných akcích. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Hunové a východořímská říše. In Vyžádaná přednáška, Univerzita Konstantina a Metoděje v Nitře. 2021. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Jan VOKŘÁL. Humanitní vědy dokořán, příběh uprchlíka. I. Brno, 2021. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Migrace v minulosti a dnes. In Kancelária verejného ochrancu práv, Bratislava a Klub přeživších holocaust, Bratislava. 2020. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Christianizace Evropy - počátky. In Přednáška v rámci cyklu "POZNÁVÁNÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE", Moravsko-slezská křesťanská akademie. Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, Brno. 2020. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Současník Konstantina a Metoděje Ansgar. In Přednáška v rámci cyklu "POZNÁVÁNÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE", Moravsko-slezská křesťanská akademie. Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, Brno. 2020. 2020. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Násilné christianizace. In Přednáška v rámci cyklu "POZNÁVÁNÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE", Moravsko-slezská křesťanská akademie. Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, Brno. 2020. 2020. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Římští císaři na vinětách a mincích. In Živá historie. Extra Publishing s.r.o., 2020, s. 25-25. ISSN 1802-2278. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. České tajemno: Prokletá hrobka. In Dokumentární cyklus ČT České tajemno. I. Ostrava: Česká televize, studio Ostrava, 2020, 32 s. České tajemno, premiéra vysílání 25. 2. 2020. URL info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Spojení starověku a 20. stol. : Vladimír Groh (1895-1941). In Malíř, Jiří; Jan, Libor; Chocholáč, Bronislav. Osobnosti moravských dějin (2). I. Brno: Matice moravská, 2020, s. 409-431. Osobnosti moravských dějin. 2. ISBN 978-80-87709-25-2. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Migrace v běhu tisíciletí. In Veřejná přednáška pro náboženské sdružení Společná cesta (Češi a Slováci, Poláci), středisko Strašice u Prahy. 2020. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Přizpůsobení se světu a ochrana chudých. Jak se můžeme poučit ze života starověkých lidí? Český rozhlas Praha, Radio Wave. In On air. Radio Wave, Praha. 2020. URL info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Homo migrans: dějiny pohybů lidských skupin. In Pátečníci Stream, Český klub skeptiků Sisyfos - Pátečníci ve spolupráci se vzdělávacím centrem Technecium a uskupením Tesla. ONLINE. 2020. URL info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů na Moravě. In Týden v regionech. Pořad Duchové míst. Česká televize Brno, redaktor Zdeněk Skokan, 2020. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Migrace včera a dnes. In Veřejná přednáška ve vydavatelství Artforum v Žilině, 17. 1. 2018. 2018. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Úvod do dějin starověku; Dějiny a kultura civilizací staroorientálního typu; Dějiny a kultura starých evropských civilizací, antického Řecka, Říma a doby velkého stěhování národů; Dějiny křesťanství v antice. In kolektiv autorů. Starší dějiny pro střední školy. Učebnice část první. Pravěk, starověk, raný středověk. První vydání. Brno: Didaktis, 2018, s. 36-82, 120, 136-141, 53 s. H 180301. ISBN 978-80-7358-290-6. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Cena Miroslava Ivanova. Klub autorů literatury faktu, 2018. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Vandalové v obilnici Říma. In Dějiny a současnost. Praha: Dějiny a současniost, 2018, s. 10-13. ISSN 0418-5129. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Vybrané kapitoly učebnice zahrnující starověký Přední východ, Indii, Čínu a zčásti Starověké Řecko a Řím. In Starší dějiny pro střední školy. Pracovní sešit. První vydání. Brno: Didaktis, 2018, 36 s. ISBN 978-80-7358-291-3. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Klíč k úkolům v pracovním sešitě. In Starší dějiny pro střední školy. Pracovní sešit. První vydání. Brno: Didaktis, 2018, 27 s. ISBN 978-80-7358-291-3. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů a sever Evropy. Vikingové na mořích i na pevnině. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2017, 280 s. Historica. ISBN 978-80-7429-744-1. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Čo nás história učí o migrácii. In TEDx Bratislava. Straty a Nálezy. 2. 7. 2017. 2017. URL info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Římané na Moravě. In Historie.cs. Praha: ČR 24, 2017. Historie cs. URL info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Rím nepadol pre migrantov. In SME. I. Bratislava: Denník SME, 2017, s. 15. 3. 7. 2017. ISSN 1335-440X. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Čechy v době silných vůdců. In Tajemství české minulosti. I. Brno: Extra Publishing, 2017, s. 34-38. Jsme Germáni, Keltové, nebo Slované? ISSN 1804-2260. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Ženy v langobardských zákonících. In Na hranicích impéria. Extra fines imperii. Vydání první. Brno: Masarykova Univerzita a Archeologický ústav ČAV, v. v. i., 2017, s. 47-53. ISBN 978-80-210-8579-4. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Migrace v historii. In veřejná přednáška. 2017. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Ovidiovy Fasti jako historický pramen. In ROMA AVREA MMXVII. Ovidiovské kontexty a inspirace (kolokvium k 2000. výročí úmrtí P. Ovidia Nasona). Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 30. 11. - 2. 12. 2017. 2017. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Migrace v proměnách času. In Klasická tradice a současnost: další vzdělávání středoškolských učitelů latiny a dějepisu, 15. 12. 2017, ÚKS, Brno. 2017. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Členka presidia Moravsko-slezské křesťanské akademie. Prezidium Moravsko-slezské křesťanské akademis, 2017 - 2019. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Historie ropy a Morava. In Malovaný kraj. Břeclav, 2016, s. 4-5. Malovaný kraj. ISSN 0323-1542. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stejné scénáře. In Klokner, T.; Rybár, L. Historické štúdie k životnému jubileu Pavla Valachoviča. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra všeobecných dejín, 2016, s. 13-25. ISBN 978-80-8127-156-4. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. členka redakční rady. Studia humanitatis Ars hermeneutica, 2016. ISSN 1803-5663. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Epos o Gilgamešovi a mezopotámská civilizace. In Čaj o páté před slavnostní premiérou v ND Brno, 9. 5. 2016, Brno. 2016. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Homo migrans. In Evropský festival fiozofie, 10. ročník: Svoboda a násilí, 3.-12. 6. 2016, Velké Meziříčí. 2016. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Charakteristika "barbarských" států. Příspěvek k metodologii dějin. Studia historica Nitriensia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, roč. 2016/20, č. 1, s. 3-16. ISSN 1338-7219. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Christianizace Evropy. In Česká křesťanská akademie. 2015. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. K jubileu Malovaného kraje. In Zahorie. Senica, 2015, s. 24. Zahorie 6, 2014. ISSN 1335-7840. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Contribution to the basic methodological questions (Ancient states and the states in the transitional period between Antiquity and the Middle Ages). In Bednaříková, Jarmila; Meško, Marek; Žáková, Anna. On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2015, s. 9-38. ISBN 978-80-210-7946-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7947-2015. URL info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Problém "barbarský stát" (přednáška vyžádána Ped. fakultou UK Praha). In přednáška. 2015. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Migrace v proměnách tisíciletí. In Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno, 21. října 2015. 2015. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Historie cs. Stěhování národů. In Televizní publicistický pořad, 3. 10. 2015. Česká televize, ČT 4, 2015. URL info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Trestné činy proti životu a zdraví ve vybraných barbarských zákonících (franská říše). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. I. Ostrava: Key Publishing s. r. o., 2015, s. 25-33. The European Society for History of Law ; 12. ISBN 978-80-7418-248-8. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Zásadní obrat směru kolonizace v době stěhování národů I. In Tvar, roč. 26, č. 20, s. 18. I. Praha: Klub přátel Tvaru, 2015, s. 18. ISSN 0862-657X. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Zásadní obrat směru kolonizace v době stěhování národů II. In Tvar, roč. 26, č. 21, s. 17. Praha: Klub přátel Tvaru, 2015, s. 17. ISSN 0862-657X. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Etika bohatství a chudoby v nejstarších civilizacích (starověk a některé výhledy do středověku. In Ambros, Pavel. Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do postrestituční epochy života církví. I. Olomouc: Refugium, Olomouc, 2015, s. 120-152. Současné otázky 51. ISBN 978-80-7412-231-6. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Jak se do Evropy dostali Hunové. In Meteor, populárně vědecký magazín Českého rozhlasu II, 22. 12. 2013. I. Praha: Český rozhlas Praha, 2014, s. nestránkováno. audionahrávka info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Proč všechny velké civilizace kolabují. In Meteor, populárně vědecký magazín, Český rozhlas II, 24. 12. 2013. I. Praha: Český rozhlas Praha, 2014, s. nestránkováno. audionahrávka info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Ženy v langobardských zákonících. In III. podzimní škola římského práva, FF MU a PrF MU, 28.-29. 11. 2014, Kroměříž. 2014. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Markéta MELOUNOVÁ. Římské císařství II: Dominát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 103 s. ISBN 978-80-210-6955-8. Digitální knihovna FF MU info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Římská apokalypsa. In Přednáška na Slezské univerzitě v Opavě. 2014. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Řím a stěhování národů. In Metodologie vývoje pozdní antiky a Byzance, FF MU, Brno. 2014. info
 • MEŠKO, Marek a Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ. Metodologie vývoje pozdní antiky a Byzance. 2014. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Evropa v době krále Attily. In Veřejná přednáška Slováckého muzea Uherské Hradiště, Památníku Velké Moravy Staré Město u Uh. Hradiště a občanského sdružení Starý Velehrad. 2013. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Statečnost, peníze, politika. In Živá historie - Tajemství české minulosti. Brno: Extra Publishing, 2013, s. 37-38. Tajemství české minulosti. ISSN 1804-2260. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Místo Velké Moravy v christianizaci Evropy. In Veřejná přednáška na velkomoravském Hradisku Sv. Klimenta. 2013. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Co jste nevěděli o zvláštnostech přestupného roku. In Populárně vědecký magazín Meteor, Český rozhlas 2. Praha: Český rozhlas 2 - Praha, 2013, 5 s. Populárně vědecký magazín Meteor. URL info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Sakralita práva a Pactus legis Salicae. In Daniš, Miroslav et Valachovič, Pavol. Historické štúdie. Medzi antikou a stredovekom. Rímska a germánska spoločnosť v barbraských zákonníkoch. I. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, s. 15-22. Acta historica Posoniensia 13, 2010. ISBN 978-80-89236-87-9. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Konstantin, Metoděj, Vulfila a ti druzí. In Přednáška na synodu kněží Církve československé-husitské v Brně, vyžádaná biskupem Br. Dovalou. 2013. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Archimédés a jeho doba. In Přednáška pro účastníky celostátního semináře vyučujících matematiky a fyziky v Poděbradech, MFF UK Praha. 2013. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Patroni Evropy a vizigótský biskup Vulfila. In Anton Lisnik, Katarína Greňová, Marián Ambrozy, Iveta Franzenová. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svět 2013. I. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2013, s. 38-45. ISBN 978-80-561-0030-1. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Christianizace Evropy a Velká Morava. In Veřejná přednáška v NKP Mikulčice-Valy, vyžádaná vedením památníku. 2013. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Kosmos ve starověkém pojetí. In Přednáška v rámci semináře posluchačů matematiky na MFF UK Praha - Karlín. 2013. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Bič boží-sakrální král. In Bořivoj, Marek. Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat. Vyd. 1. Praha: Jednota klasických filologů, 2013, s. 195-204. ISBN 978-80-904945-2-7. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Cena města Kyjova. Město Kyjov, 2013. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Čest v Evropě "barbarů". Acta iuridica olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 2013, č. 8, s. 39-49. ISSN 1801-0288. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. I "barbaři" se řídili zákony. Brno: Extra-publishing, 2012, 4 s. Živá historie květen 2012. ISSN 1802-2278. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Rok 476. Brno, 2012, 8 s. Živá historie, Kauzy. ISSN 1802-2278. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Attila : Hunové, Řím a Evropa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2012, 340 s. Historica. ISBN 978-80-7429-169-2. info
 • FRÝDEK, Miroslav a Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ. Přežívání některých rodových zvyklostí po tzv. serviovských reformách. In Frýdek, Miroslav a kol. Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2012, s. 39-47. Právo. ISBN 978-80-7418-157-3. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Jarmila Bednaříková se vydává po stopách Hunů. In KNIHY. I. Praha: Týdeník Knihy, 2012, 5 s. sv. 25. ISSN 1211-0620. video kopie videa na youtube info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Josef Češka. In Relationes Budvicenses. I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010, s. 134-136. ISBN 80-7040-801-4. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Konec jedné civilizace. I. Brno: Extra Publishing s. r. o., 2010, 1 s. Živá historie (Living History) březen 2010. ISSN 1802-2278. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. předsedkyně oborové komise pro obor doktotrského studia Dějiny starověku. oborová mkomise pro doktorské studium Dějiny starověku, 2010. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Církev, král a etika mezi antikou a středověkem. In Bednaříková, J., et al. Krize a kairos: společenské výzvy. I. Červený Kostelec: P. Mervart, 2010, s. 11-26. Krize a kairos. ISBN 978-80-87378-78-6. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Slovníček speciálních pojmů ke Codexu Theodosianu. Brno, 2009. URL URL info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Priskos, Hunové a Siung-nu. In Epea pteroenta. I. Praha: Host, 2009, 12 s. ISBN 978-80-7294-320-3. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Frankové a Evropa. I. Praha: Vyšehrad, 2009, 336 s. Historica. ISBN 978-80-7021-942-3. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina a Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ. Martianus Capella quaestionable relation to the Vandals. In The End of Ancient Empires, Friday, 19 - Sunday, 21 June 2009. Annual Conference of Classical Association of Scotland. University of Edinburgh (Classical Association of Scotland). 2009. URL info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Sakrální právo a Pactus lagis Salicae. In Konference "Konec rímskej ríše". 2009. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Ansgar a problémy misií na evropském severu. In Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha. I. Krakow: Centrum pre štúdium kresťanstva, 2009, s. 84-103, 17 s. ISBN 978-83-7490-255-7. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. František Kožík mezi literaturou a historií. In Symposium ke 100. výročí narození Františka Kožíka. 2009. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Slované v době velkého stěhování národů. In přednáška pro občanské sdružení Tempus ludi. 2009. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Řekové zavedli svobodu a demokracii. I. Brno: Extra Publishing s. r. o., 2009, 2 s. Živá historie. ISSN 9771-8033. URL info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Freiheit in der Spätantike. In Laetae segetes iterum. Brno: Ústav klasických studií FF MU, 2008, s. 277-291. ISBN 978-80-210-4775-4. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Die älteste Individualisierung und die Beziehung des Individuums zu Natur und Gesellschaft. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Brno: MU, 2008, roč. 2008, N 13, s. 5-19, 14 s. ISSN 1211-6335. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Res religiosae. In Res - věci v římském právu. I. Olomouc: UP Olomouc, 2008, s. 67-78. ISBN 978-80-244-2151-3. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Ammianus after Julian. Eirene. Praha: Ústav pro klasická studia AVČR, 2008, roč. 44, č. 2008, 6 s. ISSN 0046-1628. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. členka oborové rady. oborová rada předmětu starověké dějiny, FF UK Praha, 2008. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Zur Frage der Menschenopfer bei den Franken. Graecolatina Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 137-145. ISSN 0567-8269. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Dějepis I. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2007, 139 s. Nová škola. ISBN 80-7289-082-4. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Encyclopaedia Beliana. I. Bratislava: Objednatel: Ministerstvo školstva SR, 2007, 700 s. Encyclopaedia Beliana sv. 5. ISBN 80-224-0847-6. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno a dnešek. 2007. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Huni. In Encyclopaedia Beliana. I. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV Bratislava, 2007, 1 s. Slovenská všeobecná encyklopédia IV. ISBN 80-224-0847-6. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Hunská ríša. In Encyclopaedia Beliana. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV Bratislava, 2007, 3 s. Slovenská všeobecná encyklopédia V. ISBN 80-224-0847-6. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy. I. Praha: Vyšehrad, 2006, 525 s. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Die Gewalt bei der Steuererhebung in der Spätantike. Classica Cracoviensia. Krakov, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 9-26, 16 s. ISSN 1505-8913. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Půda nebo daně? In Querite primum regnum Dei. I. Brno: Matice moravská, 2006, s. 99-105. ISBN 80-86488-35-7. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Úloha historického filmu a hollywoodský velkofilm Attila. In Antika? Zajděte do kina, přečtěte román... I. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 115-126 a 186-193, 20 s. Historie 8. ISBN 80-7106-850-0. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Mezi úctíváním a drancováním. Vztah k lesu v klasickém starověku. In KYSUČAN, Lubor. Člověk a les. I. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 18-27. ISBN 80-210-4202-8. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Les jako locus amoenus? Estetika lesa v antické literatuře. In KYSUČAN, Lubor. Člověk a les. I. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 28-35. ISBN 80-210-4202-8. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Ztvárnění života příběhem. In Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Studia humanitatis -- Ars hermeneutica. I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006, s. 69-76., 8 s. ISBN 80-7368-252-4. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Úloha světce ve společnosti 5.-8.století. In Svatec a jeho funkcie v spoločnosti. I. Bratislava: Chronos, 2006, 14 s. Centrum pre štúdium kresťanstva I. ISBN 80-89027-19-9. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Setkání minulosti a současnosti. SPFFBU. Brno: MU, 2006, N 11, 2006, s. 125-126. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Sport a fanoušci v antice. Brno, 2006, 2 s. Rozrazil 2006, č. 1. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Cena rektora MU za významný tvůrčí čin, za monografii Stěhování národů. Vyšehrad Praha, 2006. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Flavius Aetius. D. Dobrovodská. In Encyclopaedia Beliana. I. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2005, s. 461. IV. ISBN 80-224-0847-6. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Frankovia. D. Dobrovodská. In Encyclopaedia Beliana. I. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2005, 1 s. Encyclopaedia Beliana. ISBN 80-224-0847-6. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Encyclopaedia Beliana sv. IV. I. Bratislava: Objednatel: Ministerstvo školstva SR, 2005, 698 s. IV. ISBN 80-224-0847-6. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. K problému christianizace Ostrogótů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno, 2004, roč. 2004, N 9, s. 89-116. ISSN 1211-6335. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Podzimní čas mocné říše. I. Brno: MOBA, 2004. ISBN 80-243-1344-8. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů a římská říše. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. I. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 6 s. ISBN 80-210-3484-X. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003, 416 s. Edice Historica. ISBN 8070215062. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Cena vydavatelství Vyšehrad Praha za knihu Stěhování národů. Vyšehrad Praha, 2003. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Byli dva králové (historicko-ekologický fejeton). In Almanach Unie brněnských spisovatelů. Brno: Aloiis Reich, 2002, s. 5-8. ISBN 80-238-9595-8. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Pokusy o odstranění právní diskriminace v 1. polovině 5. stol. po Kr. In Ius Romanum. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 29-41, 12 s. ISBN 80-244-0582-2. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Antika, křesťanství a myšlení christianizovaných barbarů pozdně antického období a části raného středověku. In Evropa mezi vědou a vírou, hledání nové konfigurace. Brno: Vysoké učení technické v Brmě, 2001, s. 9-17. ISBN 80-214-1865-6. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Výročí významného brněnského vědce. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Historia rei publicae Romanae - magistra vitae. In Vybrané kapitoly z dějin. Brno: VUT Brno, 2000, s. 49-65, 16 s. ISBN 80-214-1619-X. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Jubilaeum professoris historiae antiquae. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1998-1999, N 3-4, s. 5-9. ISSN 1211-6335. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Obdiv a kritika barbarů v antických pramenech. SPFFBU G 39, Sociální studia 2. Brno, 1997, roč. 1997, G 39, s. 61-85. ISSN 1211-6815. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Několik poznámek k pozdní antice z hlediska bohatství a chudoby. SPFFBU G 39, Sociální studia 2. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, roč. 1997, G 39, s. 33-42. ISSN 1211-6815. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Audofleda, Theoderich der Grosse und Chlodwig. SPFFBU N 1. Brno: MU Brno, 1996, roč. 1996, N1, s. 87-103. ISSN 1211-6335. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Občanská společnost v antickém Římě. In Duchovní svět občanské společnosti. 1. vyd. Brno: Bolzano, sdružení pro vědu a kulturu, 1996, s. 71-87. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Naftový průmysl na území Československa : publikace věnovaná 70. výročí zahájení průmyslové těžby přírodních uhlovodíků v ČSSR. Edited by Jarmila Bednaříková - Arnošt Thon. 1. vyd. Hodonín: Moravské naftové doly Hodonín, Nafta Gbely, Naftový a plynárenský priemysel, koncern Bratislava, 1994, 368 s. Knihovnička Zemního plynu a nafty 5. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. ÖMV-OMV. Die Geschichte ein österreichischen Unternehmens. In ÖMV-OMV. Die Geschichte ein österreichischem Unternehmens. Wien: OMV, 1994, s. 1-26. Feichtinger-Spörker. ISBN 3-85028-295-3. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Vladimír Groh a věda o antice. In Brněnská věda a umění v meziválečném období (1918-1939). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 67-69. ISBN 80-210-0737-0. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Gesta HUngarorum des anonymen Notars. SPFFBU. Brno: MU, 1993, roč. 1993, E 38, s. 229-231. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Theoderich Veliký a jeho nástupce Eutharich. Auriga. Praha: Koniasch Latin Press, 1993, roč. 1992, 1-3, s. 34-40. ISSN 1211-3379. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Die griechischen Mythen bei den großen Kappadokiern und bei JOhannes Chrysostomos. SPFFBU E 37. Brno: MU, 1992, roč. 1992, E 33, s. 211-213. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stručné výsledky bádání o christianizaci Vizigótů, Ostrogótů a Vandalů. In Stav a výsledky studia náboženství v Československu. Brno: Společnost pro studium náboženství ÚVSV ČSAV, 1990, s. 25-32. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Boethius. Brno: MU, 1988. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Římané a Germáni v horním Podunají ve světle Eugippiova Commemoratoria. SPFFBU E 37. Brno: MU, 1982, E 37, č. 37, 16 s. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování Hunů do Evropy v dílech antických geografů a historiků. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1982, roč. 105/1982, č. 1, s. 65-74. ISSN 0024-4457. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Naftový průmysl našich zemí v rámci Rakousko-Uherska. Zemní plyn a nafta. Hodonín, 1982, XXVII/1982, č. 2, s. 65-74. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Cena ČLF, sekce pro vědeckou a odbornou literaturu za článek "Úloha Attilovy říše v počátcích evropského feudalismu". Akademie věd Praha, 1982. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Archeologický výzkum gotické tvrze v Čejkovicích, okres Hodonín. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1980, roč. 32/1980, č. 2, s. 202-207. ISSN 0323-2581. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Bericht über die erste Grabungssaison auf der gotische Feste in Čejkovice. Přehledy výzkumů. Brno, 1978, roč. 1978, s. 51-52. ISSN 1211-7250. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Sobůlky. historie obce. 1978, s. 1-17. info

2007/02/05

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.