Faculty staff

doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D.

Admissions coordinator, Office for Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Petr Květon, Ph.D., narozen 4. 5. 1975 v Jilemnici, okr. Semily.
Pracoviště
 • Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • Studijní odbor, Rektorát, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • koordinátor přijímacího řízení
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: Ph.D. z Obecné psychologie, Psychologický ústav, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita; dizertační práce: Computer - Based Assessment: The Issues of Equivalency with Conventional Methods
 • 1998: Mgr. z Psychologie, Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2017 – současnost: Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita - současná pozice odborný asistent
 • 2006 - současnost: Rektorát, Masarykova univerzita - koordinátor přijímacího řízení 1999 - současnost: Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. - současná pozice vědecký pracovník
Pedagogická činnost
 • Výzkum v pedagogické praxi
 • Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele
 • https://is.muni.cz/auth/osoba/8622#vyuka
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2015-2018: Hlavní řešitel projektu 15-03875S Psychological aspects of video game playing: Three-generational study financovaného GAČR.
 • 2005-2007: Hlavní řešitel projektu 406/06/P396 - Možnosti počítačového adaptivního testování založeného na IRT v oblasti psychologické diagnostiky financovaného GAČR.
Vybrané publikace
 • JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON a Dalibor VOBOŘIL. Innovative testing of spatial ability: interactive responding and the use of complex stimuli material. COGNITIVE PROCESSING. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2015, roč. 16, č. 1, s. 45-55. ISSN 1612-4782. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10339-014-0639-8. URL info
 • VOBOŘIL, Dalibor, Martin JELÍNEK a Petr KVĚTON. Experimental Evaluation of Tachistoscopic Measurement: A Step Beyond Wundt's Criticism. AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY. CHAMPAIGN: UNIV ILLINOIS PRESS, 2014, roč. 127, č. 2, s. 245-252. ISSN 0002-9556. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5406/amerjpsyc.127.2.0245. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK a Dalibor VOBOŘIL. TESTING OF SPATIALABILITY: CONSTRUCTION AND EVALUATION OF A NEW INSTRUMENT. Studia Psychologica. BRATISLAVA: SLOVAK ACAD SCIENCES INST EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY, 2014, roč. 56, č. 3, s. 233-252. ISSN 0039-3320. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Analysis of response categories preference in spatial reasoning test using IRT Nominal Categories Model. Ceskoslovenska Psychologie. PRAGUE 1: Academia, 2012, roč. 56, č. 1, s. 31-40. ISSN 0009-062X. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Computer-based tests: the impact of test design and problem of equivalency. Computers in Human Behavior. Elsevier Science, 2007, roč. 2007, č. 23, s. 32-51. ISSN 0747-5632. info
 • VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA a Petr KVĚTON. The relation between prosocial behaviour and demanding prosocial behaviour. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, roč. 49, č. 2, s. 157-166, 9 s. ISSN 0039-3320. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Data collection on the Internet : evaluation of web-based questionnaires. STUDIA PSYCHOLOGICA. 2007, roč. 49, č. 1, s. 81-88, 7 s. ISSN 0039-3320. info
 • JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON a Denisa DENGLEROVÁ. Adaptivní testování - základní pojmy a principy. Československá psychologie. 2006, roč. 50, č. 2, s. 163-173. ISSN 0009-062X. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 6, s. 562-572. ISSN 0009-062X. info
 • KVĚTON, Petr a Helena KLIMUSOVÁ. Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 3, s. 251-264. ISSN 0009-062X. info

25. 9. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.