Výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu GAMA 2 „Posílení systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě“

14 Sep 2021 Veronika Mattesová

Important deadlines

Deadline Description
14Sep2021
15Oct2021
20Oct2021
Export to Personal Calendar

More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.