Project information
Diagnostické možnosti a psychometrické vlastnosti vybraných psychodiagnostických metod (Psychodiagnostika)

Project Identification
MUNI/A/0941/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je prozkoumat nové diagnostické možnosti a ověřit psychometrické vlastnosti vybraných psychodiagnostických metod. Jde především o projektivní kresebné testy (Test tří stromů, House-Tree-Person Test), méně využívané objektivní testy osobnosti (Stroopův test, Witkinovy testy) a počítačem podporované metody (např. diagnostika exekutivních funkcí pomocí programu Neurop 2). Pozornost je věnována také etickým aspektům psychodiagnostického procesu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.