Project information
Filozofie: minulé doby, současné problémy

Project Identification
MUNI/A/0934/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Řešení se zaměří na vybrané otázky soudobé filozofické diskuse v oblasti historiografie české a světové filozofie a v rozhodujících disciplinách systematické filozofie. Projekt bude členěn do tematických okruhů:
Některé problémy soudobé epistemologie a teorie vědy.
Vybrané otázky dějin světové a české filozofie.
Vybrané problémy morální, politické a sociální filozofie.
Soudobá etika.
Masaryk v soudobé diskusi.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.