Project information
Zkušenostní a reflektivní učení - podpora profesní přípravy studentů (ZRU)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0202
Project Period
4/2011 - 3/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
Diagnostický ústav pro mládež, Středisko výchovné péče a Školní jídelna

Projekt reaguje na aktuální potřeby studentů vybraných oborů a fakult MU, od nichž praxe při plnění celé řady výchovně vzdělávacích úkolů (např. realizace průřezových témat RVP, efektivních programů prevence sociálně patologických jevů apod.) žádá znalosti a dovednosti z oblasti zkušenostního a reflektivního učení (dále ZRU).
Během projektu bude ve studijním programu Pedagogika na FF MU vytvořen a realizován (v ČR jediný) speciální studijní modul, v němž se budou mít studenti několika relevantních oborů možnost na tyto úkoly dle svých potřeb a zaměření profesně vybavit, popř. získat další formální kvalifikaci v podobě diploma supplement.
Vzdělávací modul bude konstruován v rámci mezioborové spolupráce několika akademických pracovišť na základě aktuálních a empiricky podložených konceptů a ve spolupráci s partnery rovněž deklarovaných potřeb praxe. Do projektu se zapojí přední erudovaní odborníci a produkty vytvořené během jeho trvání budou rovněž volně k dispozici všem dalším zájemcům.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.