Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika s orientací na sociální informatiku (Inovace sociální informatika)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0184
Project Period
1/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Cílem projektu je inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika na Masarykově univerzitě o nové, velmi aktuální a společensky důležité obory, zahrnované do oblasti označované jako Sociální informatika. Projekt je zaměřen na studenty se zájmem o současné informační technologie, otázky související s dopadem informačních technologií ve společnosti, s vytvářením informační společnosti, a související problematiku. Nově zavedené a inovované předměty (celkem 18 předmětů) budou studentům prezentovat sociální rozměr rozvoje informačních technologií v naší současné společnosti, problémy související s tímto vývojem a nové perspektivní oblasti výzkumu a aplikací. Předměty budou podporovány s využitím současných informačních technologií pro podporu výuky, s využitím e-learningu a multimediálních přístupů, a budou s podporou partnerů projektu zavedeny a vyučovány tak, aby reprezentativně pokryly oblast odpovídající současnému stavu výzkumu v oboru Sociální informatiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.