Project information
Projekt LINDAT-Clarin - Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro výzkum (LINDAT-Clarin)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
LM2010013
Project Period
11/2010 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Institute of the Czech Language of the ASCR, v. v. i.
Charles University
University of West Bohemia in Pilsen

Projekt LINDAT-Clarin bude napojen na projekt Clarin, ESFRI projekt (FP7-RI-2122230) pro jazykovou infrastrukturu v humanitních vědách (Common Language Resources and Technology Infrastructure)


Uzel Clarin bude realizován čtyřmi partnery projektu. Toto ZSPO bude realizovat organizačně i technologicky veškeré funkce uzlu (Centrum "A" v terminologii Clarin) pro budoucí asociaci Clarin-ERIC, a bude pověřeno výkonem funkcí MŠMT v Clarin-ERIC (kromě pravomocí rozhodovacích). Navrhovaným sídlem této ZSPO je budova sekce informatiky MFF UK na Malostranském náměstí 25, 11800 Praha 1.


Národní úkoly při tvorbě a dodávání jazykových dat, úkoly vzdělávací a výzkumné budou plnit jednotlivé zakladatelské organizace v jejich stávající struktuře. Organizačně budou jednotlivá pracoviště podporovaná z prostředků LINDAT-Clarin oddělena v rámci těchto organizací.

Publications

Total number of publications: 91


Previous 1 2 3 4 5 6 7 10 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.