Project information
Teorie jednání a náboženství (TJaN)

Project Identification
FRVS/1188/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvoření nového kursu v rámci magisterského studia oboru religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kurs rozšíří nabídku kursů a bude sloužit k prohloubení teoretického zázemí studentů tohoto oboru. Náboženství je v rámci tohoto kursu chápáno jako specifická forma sociálního jednání, proto kurs seznámí studenty s různými přístupy k sociálnímu jednání v současných sociálních vědách a tyto přístupy aplikuje na oblast náboženství. Kurs se stane součástí studijního programu Filozofie (M6101), oboru Religionistika (6101T014) na FF MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.