Další vzdělávání učitelů v oblasti současné české literatury

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
ROZV/109/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2002: 96/2002
Projekt chce umožnit učitelům českého jazyka a literatury na středních a základních školách aktualizovat a doplnit své literární znalosti o poznatky z oblasti současné české literatury. Nutnost prezentace nových poznatků z problematiky české literatury devadesátých let dvacátého století se nám jeví jako nutnost tím více, že se jedná o látku zařazenou podle stávajících platných učebních plánů a osnov do struktury výuky. Projekt má zlepšit orientaci učitele v tomto prostoru, nabídnout mu systematický a co možná nejkomplexnější pohled na literární život uplynulého desetiletí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.