MEDIA-PERFORMANCE 3: Třetí česko-německé symposium o médiích a performance na téma ´Paměť´. (MEDIA-PERFORMANCE 3, memory)

Project Identification
0658/2010
Project Period
9/2010 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Česko-německé symposium MEDIA-PERFORMANCE 3, memory (2011) navazuje na dvě předcházející symposia – MEDIA-PERFORMANCE Fusion of imaginary spaces (2005) a MEDIA-PERFORMANCE 2 Ephemeral (2007).
V pořadí třetí symposium je platformou pro rozvíjení dialogu mezi českými a německými vědci a umělci na téma vztahu živého umění a médií. Tentokrát se zaměříme na mediální transformace performančních umění. Záznamy a opakované ´čtení´ efemérních uměleckých praktik otevírají otázky o vztahu mezi divákem a očitým svědkem a o povaze mediálních stop. Tato otázka je explicitně nebo implicitně přítomná v každém textu o performančím umění (od hudby, divadla a tance po současné interdisciplinární formy perfomančního umění, novou hudbu, nový tanec.)

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.