Gnoseology on the begin of 21. century

Investor logo
Project Identification
GA401/03/1521
Project Period
1/2003 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Při zpracovávání grantového projektu Ontologie na konci 20. století se ukázala velmi těsná souvislost nově koncipované evoluční ontologie s problematikou gnoseologie a v další práci bychom chtěli gnoseologii představit jako v procesuálním pojetí s úlohou, kterou by mohla plnit v systematické filozofii včetně filoofie vědy. Gnozeologie by totiž v současném sociokulturním kontextu měla zkoumat nejen předpoklady, možnosti a meze lidského poznání, nýbrž i způsoby, jimiž lidské pojmové poznání ovlivňuje člověka a kulturní systém v jejich vzájemné interakci. Měla by zkoumat, jakým způsobem se kulturní systém utváří procesem své vlastní evoluce i záměrnými aktivitami a zásahy lidí, jak a proč mezi kulturou a přírodou vznikají ekologické konflikty, napětí a krize. Mohla by být představena i jako pokus o jistý systémový pohled na skutečnosti, které jsou v současnosti prezentovány v podobách známých jako problém UI (umělé inteligence), metodologie věd a specificky pojatého přistupu k moderním přírodovědeckým teoriím, pro který se stále více používá termín epistemologie.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.