Archeologické a přírodní kontexty starší doby bronzové na Moravě a na Slovensku (AaPKSDB)

Project Identification
MUNI/C/0849/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt chce rozšířit současné poznání přírodních podmínek ve starší době bronzové na Moravě a na Slovensku pomocí ekologického zařazení malakofauny z archeologických nalezišť. Zabývá se pravěkou krajinou a impakty lidské činnosti na ni. V projektu bude pracováno s archeologickými prameny.
Výsledky budou korelovány s dalšími provedenými analýzami (palynologie, osteologie, radiokarbonové datování, mikromorfologie, atd.) a následně interpretovány.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.