Project information
Moravia on its Way to Civil Society: Synthesis of the Land History 1740-1918

Investor logo
Project Identification
GAP410/12/1934
Project Period
1/2012 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Keywords
Moravia 1740-1918, 18th-century history, 19th-century history
Cooperating Organization
Institute of History of the ASCR, v. v. i.

Syntéza nabídne komplexní obraz o životě společnosti na Moravě od poloviny osmnáctého do začátku dvacátého století. Budou se v ní doplňovat narativní a výkladové postupy, do jednoho celku spojí politické, sociální a kulturních jevy, dějiny událostí s dějinami sociálních struktur a kulturněantropologických faktorů. Zvolená časová perspektiva umožní zachytit kontinuitu v novodobém vývoji střední Evropy počínaje tereziánskými reformami a konče první světovou válkou a postihnout všechny procesy, které provázely přechod od feudálních struktur k moderní občanské společnosti. Výsledkem řešení bude publikace, jež doplní novou řadu Vlastivědy moravské jako její osmý svazek, označený Dějiny Moravy 3/1.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.