Project information
Integrace a intenzifikace výzkumu v oboru anglické filologie III (IIREP-3)

Project Identification
MUNI/A/0845/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt Intenzifikace a integrace výzkumu v oboru anglické filologie na KAA FF MU Brno reaguje na dvojí potřebu, a to jednak zdokonalit nabízené doktorské studijní programy (Anglický jazyk, Literatury v angličtině) tak, aby byly plně rovnocenné obdobným programům na prestižních zahraničních univerzitách, a jednak doktorský výzkum s těmito programy spojený intenzifikovat, zkvalitnit a provázat s výzkumem členů projektového týmu z řad učitelů KAA, zejména těch, kteří se na výuce ve jmenovaných doktorských programech bezprostředně podílejí. Cílem projektu tedy je podpořit doktorské programy na KAA v jejich stávající podobě tak, aby vzniklo integrované vědecké prostředí nastavené k intenzivní motivaci všech zúčastněných osob pro jejich odbornou práci a sdílení odborných zkušeností i obecnějších dovedností, které jsou zárukou úspěšné aktivní účasti na akademickém životě v oboru anglické filologie. Plánované výstupy projektu jsou A) obecné, konkrétně zkvalitnění a koordinace doktorských studijních programů na KAA (modifikace existujícího programu Anglický jazyk; nastavení vysoké odborné úrovně nově otevřeného programu Literatury v angličtině; koordinace obou programů); a B) specifické, konkrétně zkvalitnění a intenzifikace práce (výzkumu) účastníků projektu z řad doktorských studentů (rozšíření možnosti účasti na odborných akcích v oboru a prezentace vlastních výsledků na tuzemských a mezinárodních fórech, zlepšení přístupu k odborné literatuře, rozšíření možností vést odbornou diskuzi s kolegy v doktorském studiu a učiteli na programech se podílejícími).

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.