Ověření a posouzení dynamiky profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
NR7990
Project Period
1/2004 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Práce se zabývá zmapováním profilu kognitivních funkcí u depresivní poruchy a jejich dynamikou v souvislosti se změnou symptomatologie po lébě. Dále srovnává profil kognitivních funkicí u depresivní poruchy a schizofrenie z hlediska dílčích komponent.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next