Project information
Příspěvek chemických a biochemických metodik ke studiu molekulární podstaty vybraných patologických stavů a onemocnění (BIOMET 2)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/0818/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je pokračováním projektu se stejným názvem, který byl řešen v akademickém roce 2011/12. Je zaměřen na podporu vědecké činnosti pěti PhD studentů, kteří v rámci jednotlivých pracovních skupin jsou zapojeni do výzkumu na Biochemickém ústavu. Společným jmenovatelem je příspěvek chemických a biochemických metodik k rozpoznání molekulární podstaty buněčných pochodů. V rámci projektu budou sledovány parametry zánětlivých a oxidačních procesů a remodelace tkáně u vybraných skupin pacientů. Získané nálezy korelovány s klinickým stavem pacientů. Druhá část projektu bude zaměřena studium účinku rostlinných alkaloidů na buněčný metabolismus. Obě části navazují na výzkumnou problematiku, která je dlouhodobě řešená na Biochemickém ústavu.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.