Psychology for teachers: study multimedial materials

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
FRVS/1036/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies
Keywords
Psychology; sports; inovation

Cílem projektu je inovace předmětu Psychologie pro učitele II na FSpS MU. Vytvoření studijního materiálu multimediálního charakteru, jehož součástí budou propojené studijní texty, soubor odkazů na jiné zdroje a literaturu. Vše bude dostupné na fakultním intranetu a na www stránkách předmětu Psychologie pro učitele II. Bude vytvořeno i diskusní fórum pro nacházení souvislostí a možnosti individuálně se učit nezávisle na čase a místě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.