Project information
Doktorské studium v oborech románské jazyky a románské literatury (Romanistika DS)

Rozvoj doktorského studia oboru románské jazyky a oboru románské literatury se zaměřením jednak na evropský, jednak na americký areál.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.