Project information
Filozofie přítomnosti

Project Identification
MUNI/A/0795/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zaměří na vybrané otázky soudobé filozofické diskuse v oblasti historiografie filozofie a v rozhodujících disciplínách systematické filozofie. Výzkum bude členěn do tematických okruhů:
Vybrané problémy soudobé epistemologie a teorie vědy.
Analytická etika.
Vybrané problémy morální a politické filozofie.
Soudobé problémy dějin filozofie.

Publications

Total number of publications: 67


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.