Aplikovaná osteologie (APLOST)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
FRVS/513/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt se zabývá aplikacemi a využitím moderních analytických metod na recentním a fosilním zvířecím kosterním materiálu. Hlavním cílem projektu je v rámci předmětu „Aplikovaná osteologie“ seznámit posluchače nejen se základními archeozoologickými metodami (anatomické a druhové určení kostí, stanovení věku, aj.), ale zaměřit se také na mikrostrukturu a mineralogické složení zubů a kosti. V rámci projektu bude vytvořen soubor studijních materiálů s praktickými úlohami, které studentům usnadní pochopení dané problematiky a budou splňovat požadavky na předměty zaváděné do informačního systému Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.